• Za koji su materijal i za koje oblike radnih predmeta prikladne ugaone brusilice?