• Za koji su materijal i za koje oblike radnih predmeta prikladne vibracione brusilice?