• Šta je najvažnija osnovna pretpostavka za uspešni postupak bušenja?