Savetnik za proizvode

U najviše četiri koraka do odgovarajućeg alata

Start
Rad sa bojama i tapetama
Nanošenje lakova i lazura
Preporuka proizvoda
Preporuka proizvoda
Sistem za prskanje boje
PFS 2000

Najprikladniji sistem prskanja ALLPaint za boje za zidove i za drvo

Glavne prednosti proizvoda

  • ALLPaint tehnologija: jednostavno prskanje svih vrsta boja
  • Ugodno podešavanje količine boje zahvaljujući EasySelect obrtaču
  • Veoma kompaktno kućište sa naramenicom za prilagodljiv i udoban rad
Alternativna preporuka proizvoda