Opis proizvoda
Slika proizvoda
Cena
Informacije o proizvodima
Oprema
Ocene ispita
Obim isporuke
Tehnički podaci
Broj udaraca
Nominalna primljena snaga
Obrtni momenat zastajanja u skladu sa EN 60745
Predana snaga, maks.
Težina mašine
Vibraciona bušilica: EasyImpact 550
Vibraciona bušilica: EasyImpact 550 Drill Assistant
Vibraciona bušilica: EasyImpact 570
Vibraciona bušilica: UniversalImpact 700
Vibraciona bušilica: UniversalImpact 700 Drill Assistant
Vibraciona bušilica: UniversalImpact 800
Vibraciona bušilica: AdvancedImpact 900
             
0 Ocene
0 Ocene
1 Ocene
0 Ocene
0 Ocene
0 Ocene
0 Ocene
 • Dodatna drška (2 609 256 D93)
 • Graničnik za dubinu bušenja (2 603 001 019)
 • Plastični kofer
 • Asistent bušenja (2 609 256 D98)
 • Plastični kofer
 • Dodatna drška (2 609 256 D93)
 • Graničnik za dubinu bušenja (2 603 001 019)
 • Plastični kofer
 • Dodatna drška (2 609 256 D93)
 • Graničnik za dubinu bušenja (2 603 001 019)
 • Plastični kofer
 • Asistent bušenja (2 609 256 D98)
 • Plastični kofer
 • Dodatna drška (2 609 256 D93)
 • Graničnik za dubinu bušenja (2 603 001 019)
 • Plastični kofer
 • Dodatna drška (2 609 256 D94)
 • Graničnik za dubinu bušenja (2 603 001 019)
 • Plastični kofer
 •              
  33.000 min-1 33.000 min-1 33.000 min-1 45.000 min-1 45.000 min-1 45.000 min-1 48.450 min-1
  550 W 550 W 570 W 701 W 701 W 800 W 900 W
  11 Nm 11 Nm 12 Nm 17 Nm 17 Nm 19 Nm 73 Nm
  370 W 370 W 370 W 530 W 530 W 560 W 1.050 W
  1,5 kg 1,8 kg 1,6 kg 1,6 kg kg 1,8 kg 2,6 kg