Întrebări frecvente

 
Filtrare Întrebări frecvente
Căutare cuvinte cheie
Domeniu de specialitate

Instrucţiuni de proiect 1 - 15 din 81

  • Ce fel de scule electrice există?
   • Sculele electrice pot fi clasificate în funcţie de domeniul lor de utilizare în următoarele tipuri principale:

    • scule de găurire
    • scule de înşurubare
    • scule de debitare
    • scule de frezare
    • scule de rindeluire
    • scule de şlefuire
    • scule de tăiere şi ştanţare
    • scule percutoare
    • scule pentru îmbinare

    Pe lângă acestea mai există scule electrice pentru utilizări speciale şi tipuri mixte.

  • Care este principiul de funcţionare al sculelor electrice?
   • Sculele electrice funcţionează după următoarele principii de bază:

    • Rotaţie
    • Osclaţie
    • Mişcare ascendentă
    • Percuţie
    • Căldură

    Principiile de bază sunt utilizate individual sau combinat.

  • Ce este voltul?
   • Voltul este unitatea de măsură pentru tensiunea electrică.

  • Ce este watul?
   • Watul este unitatea de măsură pentru putere (electrică).

  • Care este cea mai importantă condiţie pentru ca o operaţie de găurire să reuşească?
   • Trebuie să cunoaştem caracteristicile materialului de prelucrat.

  • Se pot găuri toate materialele cu aceeaşi turaţie?
   •  
    Bosch | Scule electrice Bosch pentru meşteri

    Nu. Trebuie să ne orientăm în funcţie de caracteristicile materialului.

    Cu cât este mai moale materialul, cu atât trebuie să fie mai înaltă turaţia. Cu cât este mai dur materialul cu atât trebuie să fie mai joasă turaţia.

    Deoarece materialele prezintă grade de duritate foarte diferite, ar trebui să se găurească întotdeauna cu turaţia corectă, adaptată la material şi la diametrul burghiului.

    În literatura de specialitate există tabele ale utilizărilor stabilite în detaliu. Turaţiile specificate în tabelul nostru trebuie considerate ca fiind valori orientative simplificate, cu ajutorul cărora se obţin rezultate bune la prelucrarea cu sculele electrice manuale.

    Pentru burghiele speciale şi carote, parţial sunt valabile alte turaţii. În cazul acestora cel mai bine este să vă orientaţi în funcţie de valorile specificate pe ambalaj sau în instrucţiunile de folosire.Dacă turaţia maşinii de găurit utilizate nu poate fi definită exact, atunci folosiţi valoarea cea mai apropiată a turaţiei.

  • Ce fel de pericole există la găurire?
   • Utilizatorul maşinilor de găurit este în primul rând pus în pericol din cauza posibilelor momente de rotire inversă. Momentele de rotire inversă apar în cazul momentelor de torsiune mai puternice dezvoltate de maşina de găurit din cauza frecării crescute din gaură la

    • găuririle mai adânci
    • Găuririle cu diametre mari
    • Blocarea burghiului în gaură sau la ieşirea acestuia din piesa de lucru

    În cazul blocării burghiului şi prin aceasta a sculei electrice, pot apărea momente de rotire inversă foarte puternice, periculoase.

  • Cum poate fi evitat reculul la găurire?
   • Momentele de rotire inversă posibile la găurire pot fi evitate după cum urmează: Folosiţi în principiu burghie în perfectă stare şi ascuţite. Burghiele deteriorate sau tocite prezintă o frecare considerabil mai mare şi au tendinţa să se agaţe sau să se blocheze.

    La găuririle mai adânci asiguraţi evacuarea aşchiilor retrăgând în mod regulat burghiul din gaură. Astfel se reduce frecarea burghiului şi prin aceasta pericolul de blocare.

    Pentru găuririle de diametre mari, selectaţi turaţia adecvată şi fixaţi piesa de lucru.

    În general, la găuririle cu un diametru de peste 6 mm în metal, executaţi găuri pregătitoare. Prin această măsură veţi avea ulterior nevoie de o forţă de apăsare mai mică. Aceasta este deosebit de avantajos la găurirea în table subţiri, deoarece la ieşirea burghiului din piesa de lucru, forţa de avans va putea fi dozată mai sensibil, evitându-se astfel agăţarea tăişului burghiului. Ca regulă empirică, pentru găurire preliminară se alege un burghiu cu diametrul egal cu lăţimea tăişului transversal al burghiului mare.

    Momentele de rotire inversă sunt contracarate prin ghidarea sigură a maşinii. Este necesar să se ţină şi să se conducă maşina de găurit cu ambele mâini. La maşinile de găurit prevăzute cu mâner suplimentar, trebuie să se folosească şi acesta din urmă.

  • Care sunt diferenţele decisive dintre maşina de găurit cu percuţie şi maşina de găurit?
   • La maşina de găurit, arborele portburghiu este fixat în lagăre. Aceasta duce la o precizie ridicată de rotire concentrică. Turaţiile sunt optimizate pentru găurirea în metal. La maşina de găurit cu percuţie, arborele portburghiu este montat mobil în lagăre. Precizia rotirii concentrice este determinată de sistem şi nu este la fel de bună ca cea a maşinilor de găurit obişnuite. De cele mai multe ori turaţia este mai ridicată decât cea a maşinilor de găurit, deoarece se găureşte şi în piatră, în acest caz fiind necesară o energie mare de percuţie.

  • Ce trebuie avut în vedere în mod deosebit la manevrarea maşinilor de înşurubat?
   • La strângerea şi slăbirea şuruburilor pot exista reacţii ale sculei care să pună în pericol utilizatorul. Cauzele sunt

    • Momente de rotire inversă
    • alunecarea capetelor de şurubelniţă
    • Zgomot

  • Cum ne putem proteja împotriva momentului de rotire inversă la maşinile de înşurubat?
   • Momentele de rotire inversă nepermise şi prin aceasta periculoase pot fi evitate prin următoarele măsuri:

    • alegerea corectă a dispozitivului de înşurubat
    • reglarea corectă a dispozitivului de înşurubat, de ex. a momentului de torsiune sau a limitatorului de reglare a adâncimii conform recomandărilor producătorului

  • Cu ne putem proteja împotriva capetelor de şurubelniţă care alunecă de pe capul şurubului?
   • Cauzele cele mai frecvente ale alunecării biţilor sunt:

    • Mărimea bitului nu este adaptată la şurub
    • Bitul a fost pus în poziţie greşită pe capul de şurub
    • Înclinarea greşită a bitului în timpul procesului de înşurubare
    • apăsare prea redusă

    Cum se poate vedea cu uşurinţă, în toate aceste cazuri este vorba despre greşeli de utilizare.

    Efectele alunecării biţilor sunt:

    • Pericol de rănire pentru utilizator
    • Deteriorarea piesei de lucru
    • Deteriorarea şurubului
    • Deteriorarea bitului

    Se observă că se merită să se evite aceste greşeli frecvente de utilizare.

  • Care sunt tipurile principale de înşurubare?
   • Aproape toate tipurile de înşurubare pot fi reduse la cele două forme principale, înşurubare dură şi înşurubare moale.

    • Înşurubarea dură defineşte toate utilizările la care direct sub şurub se află un material dur (în mod tipic metal).
    • Înşurubarea moale defineşte toate utilizările la care direct sub şurub se află un material care cedează (moale) (în mod tipic lemn) respectiv şurubul este înşurubat într-un material moale.

  • Ce tipuri de şuruburi există?
   • Există aşa-numite şuruburi de maşini şi aşa-numite şuruburi pentru lemn. Din aceste două tipuri de bază există variante pentru diferite materiale de construcţieşi tipuri speciale de înşurubare. Acestea se diferenţiază între ele prin formă şi tipul de filet.

  • Ce fel de tipuri de maşini de înşurubat există?
   • Pe baza principiului de funcţionare distingem:

    • Şurubelniţe cu limitator de reglare a adâncimii
    • Şurubelniţie dinamometrice
    • Şurubelniţe cu percuţie

  • Ce fel de tipuri de şlefuire există?
   • Şlefuirea suprafeţelor se numeşte şlefuire plană, tăierea prin rectificare cu disc abraziv se numeşte tăiere cu disc abraziv sau rectificare cu avans în adâncime.

  • Ce fel de material poate fi şlefuit?
   • Aproape toate materialele pot fi şlefuite. Numai anumite tipuri de materiale ca elastomerii nu pot fi şlefuite sau pot fi şlefuite cu un mare efort tehnic.

  • Care sunt materialele şi formele pieselor de lucru adecvate pentru prelucrare cu şlefuitoarele cu vibraţii?
   • Domeniul de utilizare depinde de materialul abraziv folosit şi este universal. Şlefuitoarele cu vibraţii se folosesc preferenţial la prelucrarea lemnului, materialelor lemnoase şi a suprafeţelor lăcuite. Ele sunt mai puţin adecvate pentru prelucrarea metalelor şi a pietrei, deoarece capacitatea lor de îndepărtare este foarte scăzută.

    – Şlefuitoarele cu vibraţii sunt optim adecvate pentru suprafeţe plane. În colţurile şi muchiile ascuţite cât şi la şlefuirea suprafeţelor curbate convexe sau concave, din cauza plăcii de şlefuire plane şi dure, există pericolul străpungerii punctuale. Şi în acest caz se poate deteriora placa de şlefuire.

  • Cel fel de şlefuitoare şi polizoare există şi cum îl găsesc pe cel potrivit?
   •  
    Bosch | Scule electrice Bosch pentru meşteri

    Maşinile tipice de şlefuit pentru prelucrarea suprafeţelor mari sunt şlefuitoarele cu vibraţii, şlefuitoarele cu excentric, polizoarele unghiulare şi şlefuitoarele cu bandă.

  • Care sunt materialele şi formele pieselor de lucru adecvate pentru prelucrare cu polizoarele unghiulare?
   • Domeniul de utilizare depinde de materialul abraziv folosit şi este universal. Polizoarele unghiulare sunt folosite în mod preferenţial la şlefuirea metalului şi a pietrei. Din cauza vitezelor periferice mari, la locul şlefuirii se dezvoltă multă căldură. De aceea, polizoarele unghiulare sunt mai puţin adecvate pentru materiale lemnoase şi materiale plastice.

    Pot fi prelucrate aproape toate formele de piese. Totuşi polizoarele unghiulare sunt mai puţin adecvate pentru piesele de lucru cărora trebuie să li se confere o suprafaţă absolut netedă, pentru că, din cauza capacităţii ridicate de îndepărtare, se pot produce involuntar dâre adânci, în cazul greşelilor de utilizare.

  • Care sunt cele mai importante reguli de protecţie a muncii la şlefuire?
    • A se respecta domeniile de utilizare specificate de producător
    • A se folosi numai materialele abrazive prevăzute de producător
    • A se utiliza cea mai bună metodă posibilă de aspirare a prafului
    • Purtaţi ochelari de protecţie
    • Purtaţi mască de protecţie a respiraţiei
    • Purtaţi protecţie auditivă

  • Ce trebuie avut în vedere la tăierea cu ferăstrăul şi cum pot evitate situaţiile periculoase?
   • La ferăstraie există în primul rând pericolul de rănire cu pânza de ferăstrău , atât cu scula electrică oprită cât şi cu ea pornită. În plus există pericolul de recul al maşinii în cazul greşelilor de utilizare. Se vor folosi numai pânze de ferăstrău ascuţite, în perfectă stare. Pânzele de ferăstrău trebuie să fie adecvate şi admise pentru ferăstrăul respectiv. Pânzele de ferăstrău tocite sau deteriorate pot duce la înţepenirea sau blocarea maşinii. Rănirile provocate de pânza de ferăstrău pot fi evitate prin următoarele măsuri:

    • Nu îndepărtaţi niciodată apărătoarele de protecţie, nu le fixaţi în poziţie deschisă şi nu le manipulaţi în niciun alt fel.
    • Manevraţi maşina cu ambele mâini, ţinând mâinile pe mânere prevăzute în acest scop.
    • După utilizare, acoperiţi ferăstraiele cu lanţ cu husa de protecţie.
    • La toate celelalte ferăstraie (în afara ferăstraielor circulare), după lucru, scoateţi pânza din ferăstrău.

    Reglaţi şi fixaţi conform prescripţiilor echipamentele de protecţie reglabile ca pana de despicat.

    În timpul lucrului, ferăstrăul trebuie să fie condus sigur şi ferm. Forţa de avans trebuie astfel aleasă, încât să nu se ajungă la înţepenirea sau blocarea ferăstrăului. În acest caz ar putea apărea reculul.

  • Ce materiale pot fi prelucrate cu ferăstraiele electrice manuale?
   • Cu excepţia anumitor materiale minerale şi a sticlei, aproape toate celelalte materiale pot fi prelucrate cu ferăstraiele electrice manuale.

  • Pentru ce fel de lucrări sunt adecvate ferăstraiele circulare manuale?
   • În funcţie de pânza de ferăstrău utilizată, ferăstraiele circulare manuale sunt în principiu adecvate pentru tăierea tuturor materialelor.

    Domeniul principal de utilizare al ferăstrăului circular este tivirea şi tăierea rapidă şi precisă a pieselor sub formă de plăci prin tăieturi drepte. Se folosesc adâncimi de tăiere de peste 100 mm în domeniul dulgheriei, manevrarea unor ferăstraie circulare manuale atât de mari fiind desigur dificilă, din cauza momentelor puternice de rotire inversă în cazul blocării pânzei de ferăstrău.

  • Pentru ce fel de lucrări sunt adecvate ferăstraiele tandem (coadă-de-vulpe)?
   • În baza principului de funcţionare, metalele nu pot fi tăiate cu ferăstrăul tandem (coadă-de-vulpe):

    Şpanul de metal ajuns între pânzele de ferăstrău şi ghidajul lamei s-ar depune pe pânzele de ferăstrău în urma sudării prin frecare. Materialele plastice pot fi tăiate numai cu limitări: aşchiile şi pulberile termoplastelor spumate, în special ale celora pe bază de stiren (de ex. polistiren), se încălzesc prin frecarea dintre pânzele de ferăstrău şi ghidaj. După răcire, pânzele de ferăstrău se blochează prin efectul de adeziv termofuzibil. Pânzele de ferăstrău prevăzute cu dinţi din carburi metalice sunt totuşi adecvate şi pentru tăierea materialelor de construcţie moi şi poroase ca betonul poros şi cărămida uşoară moale. Pânzele de ferăstrău pot fi schimbate fără scule.

    Ferăstrăul coadă-de-vulpe este destinat în primul rând prelucrării lemnului în domeniul dulgheriei. În mod tipic se debitează grinzi şi se realizează îmbinări cu cep. La fel de frecvent se utilizează ferăstrăul coadă-de-vulpe la prelucrarea componentelor din beton poros.

  • Ce fel de ferăstraie există şi cum îl găsesc pe cel potrivit?
   •  
    Bosch | Scule electrice Bosch pentru meşteri

    Tipurile de bază sunt:

    • Ferăstraie pendulare (de ex. ferăstrăul vertical)
    • Ferăstraie rotative (de ex. ferăstrăul circular)
    • Ferăstraie de debitat (de ex. ferăstrăul cu lanţ)

  • Pentru ce fel de lucrări sunt adecvate ferăstraiele cu lanţ?
   • Ferăstraiele cu lanţ se utilizează numai la prelucrarea lemnului. Ele servesc pentru tăierea şi retezarea rapidă a grinzilor şi lemnului ecarisat cât şi a lemnului proaspăt („verde“) din grădinărit şi silvicultură.

  • Pentru ce fel de lucrări sunt adecvate ferăstraiele sabie?
   • În funcţie de pânza de ferăstrău utilizată, ferăstraiele sabie sunt în principiu adecvate pentru tăierea tuturor materialelor.

    Utilizarea tipică a ferăstrăului sabie este în domeniul instalaţiilor sanitare, în construcţia de autovehicule, metalurgie şi reciclarea paleţilor.

  • Ce este deosebit de important înainte de utilizarea unui acumulator sau a unei scule cu acumulator?
   • Ar trebui neapărat citite instruţiunile de folosire, deoarece tehnologia acumulatorilor este supusă unei schimbări rapide, care poate face necesar, în anumite condiţii, un nou tip de utilizare şi de manevrare.

  • Ce înseamnă autodescărcare?
   • Autodscărcare îmseamnă că un acumulator cedează energie pasiv, pierzând capacitate numai prin stocare. După un anumit timp, acumulatorul trebuie reîncărcat, înainte de a putea fi utilizat pentru alimentarea unei scule electrice. Procentul de autodescărcare reprezintă în cazul acumulatorilor cu tehnologie nichel clasică aprox. 25 % pe lună în timp ce în cazul acumulatorilor Li-Ion, acesta este mai mic de 2 %. Prin urmare, acumulatorii Li-Ion sunt gata de utilizare şi după un timp de depozitare mai îndelungat.

  • Ce înseamnă efect de memorie?
   • Efectul de memorie apare la acumulatorii NiCd, când aceştia nu sunt descărcaţi complet. Dacă o parte din acumulator nu este folosită, el „observă“ acest lucru. Astfel, partea rămasă nefolosită nu va mai fi disponibilă în acumulator pentru reţinerea energiei. La acumulatorii Li-Ion un astfel de efect de memorie nu poate apărea.

  • Cum se depozitează corect acumulatorii litiu-ion?
   • În general acumulatorii Li-Ion trebuie depozitaţi la temperatura camerei. Depozitarea la temperaturi mai ridicate scurtează durata de viaţă a acumulatorului. La temperaturi de peste 55 °C acumulatorii Li-Ion se pot distruge, în timp ce la temperaturi mai mici de –15 °ei se pot descărca profund. Acumulatorii Li-Ion nu trebuie încărcaţi la capacitate maximă înainte de depozitare. Activitatea într-o celulă de acumulator încărcată complet este mai intensă decât într-una încărcată parţial, ceea ce face ca aceasta să se uzeze mai rapid.

  • Acumulatorii litiu-ion pot exploda?
   • Acumulatorii de marcă – în special cei din dotarea sculelor electrice de grădină Bosch – sunt asiguraţi prin diferite mecanisme de protecţie. O explozie este aproape exclusă. Totuşi trebuie în mod obligaoriu să se evite scurtcircuitele şi deteriorările mecanice.

  • Cum se elimină acumulatorii uzaţi?
   • Ei se returnează distribuitorului de scule electrice. Acesta îi colectează şi îi dă mai departe producătorului de scule electrice. Cel din urmă organizează reciclarea specializată.

  • Ce trebuie avut în vedere la frezare şi cum pot fi evitate situaţiile periculoase?
   • La maşinile de frezat există în primul rând pericolul de rănire cu dispozitivul de frezat ascuţit, atât atunci când maşina este oprită cât şi în timpul lucrului. În baza principiului de funcţionare, frezele lucrează cu turaţii foarte înalte. În cazul manevrării necorespunzătoare se poate produce recul. Se pot folosi numai freze în perfectă stare. Frezele trebuie să fie adecvate şi admise pentru maşina de frezat corespunzătoare. Frezele tocite sau deteriorate pot duce la vibraţii puternice, reculul maşinii şi ruperea frezelor. Rănirile provocate de freze pot fi evitate prin următoarele măsuri:

    • Manevraţi maşina cu ambele mâini, ţinând mâinile pe mânere prevăzute în acest scop.
    • După lucru, scoateţi freza din maşina de frezat.

    La tivirea marginilor, direcţia de avans trebuie să fie întotdeauna contrară direcţiei de rotaţie a frezei (frezare contra avansului). La frezarea în direcţia de rotaţie a frezei (frezare în sensul avansului) maşina nu va mai putea fi condusă sigur, mai ales în cazul grosimii mari a aşchiei. Din cauza mişcărilor puternice de deviere ale maşinii, se poate pierde cotrolul asupra maşinii de frezat, ceea ce duce la situaţii foarte periculoase. Maşina de frezat trebuie întotdeauna să fie condusă sigur şi ferm.

    Forţa de avas trebuie astfel aleasă încât să nu se ajungă la scăderea puternică a turaţiei maşinii şi prin aceasta la vibraţii.

  • Ce fel de scule electrice se folosesc pentru frezare?
   • Sculele electrice manuale pentru frezare sunt denumite generic maşini de frezat (de sus). Termenul „maşină de frezat (de sus)“ indică faptul că, în timpul funcţionării, freza se află deasupra piesei de lucru.

    Maşinile de frezat se diferenţiază între ele prin scopul utilizării şi puterea absorbită. Uzuale sunt:

    • Sculele electrice multifuncţionale
    • Maşinile de frezat muchii
    • Maşini de frezat

  • Care materiale pot fi prelucrate cu maşina de frezat?
   • În general pot fi prelucrate toate materialele care produc aşchii, în special materialele lemnoase. Totuşi metalele pot fi prelucrate numai cu maşini de frezat grele, staţionare. Numai tabla subţire din aluminiu poate fi prelucrată cu maşina de frezat manuală.

  • Ce trebuie avut în vedere la frezarea materialelor lemnoase?
   • Lemnul are o duritate relativ redusă şi poate fi uşor prelucrat prin aşchiere. În cazul unor temperaturi locale prea ridicate, adică atunci când se ţine freza prea mult timp într-un loc, lemnul totuşi poate prezenta arsuri.

    Elasticitatea, în special în cazul lemnului moale, cu fibre lungi, are un anumit efect de blocare asupra frezei, transformându-se în căldură de frecare suplimentară. Foarte important este în cazul lemnului masiv să se ţină seama de direcţia fibrei, pentru aobţine rezultate bune de lucru.

  • Ce trebuie avut în vedere la rindeluire şi cum pot fi evitate situaţiile periculoase?
   • Sursa pericolelor la rindeua electrică o constituie arborele tăiat („arborele de rindea“), care se roteşte cu turaţie înaltă. Din cauza inerţiei, arborele de rindea continuă să se mai rotească încă mult timp şi după deconectarea rindelei. De aceea, până la oprirea completă, arborele de rindea nu trebuie să intre în contact cu utilizatorul sau cu alte obiecte ca de ex. masa de lucru.

    Pentru evitarea situaţiilor periculoase, ar trebui să se pună jos rindeaua numai după ce arborele de rindea s-a oprit complet. Cel mai avantajos este să se utilizeze un tip de rindea prevăzut cu o posibilitate de parcare („sabot de parcare“). Datorită acestui dispozitiv, arborele de rindea nu poate atinge substratul. Totuşi trebuie avut în vedere ca suprafaţa de depozitare să nu fie acoperită cu diferite obiecte.

  • Care materiale pot fi rindeluite?
   • Pot fi trase la rindea toate materialele care produc aşchii. Rindelele electrice manuale sunt utilizate aproape exclusiv la prelucrarea lemnului şi a materialelor lemnoase. Prelucrarea materialelor plastice este posibilă numai dacă lăţimea de rindeluire este mică (aprox. 20–50 mm, în funcţie de tipul de material plastic).

  • Ce trebuie avut în vedere la rindeluirea materialelor lemnoase?
   • Comparativ cu alte materiale, lemnul este relativ moale şi de aceea poate fi prelucrat în mod optim prin aşchiere. Ca material „natural“ el are o structură fibroasă iar, sub influenţa factorilor de creştere, el prezintă neregularităţi ca de exemplu crengi. Aceasta trebuie avut în vedere la utilizarea rindelelor, deoarece influenţează calitatea suprafeţelor prelucrate.

  • Ce trebuie avut în vedere la aşezarea rindelei pe piesa de lucru?
   • Atunci când se pune rindeaua pe piesa de lucru, forţa de apăsare trebuie exercitată asupra tălpii anterioare a rindelei, altfel se formează o adâncitură în zona de începere a prelucrării.

  • Ce trebuie avut în vedere atunci când lăsăm jos rindeaua?
   • Atunci când se pune jos rindeaua, forţa de apăsare trebuie exercitată asupra tălpii posterioare de rindea, altfel se formează o adâncitură în zona de terminare a prelucrării.

  • În care direcţie trebuie să se rindeluiască?
   • Direcţia de rindeluire trebuie, pe cât posibil, astfel aleasă, încât să nu se rindeluiască în sens contrar ieşirii fibrelor, deoarece ar putea fi afectată calitatea suprafeţei prelucrate. Printr-o aşezare oblică a rindelei se poate obţine o tăiere „prin tragere“ , ceea ce este avantajos pentru calitata suprafeţei prelucrate (cuţitul de rindea nu pătrunde transversal ci oblic faţă de direcţia de avans în piesa de lucru).

  • Care materiale pot fi capsate?
   • De regulă, lemnul şi materialele lemnoase pot fi prelucrate cu capsatorul numai dacă lemnul nu este prea tare. Lemnul natur şi placajele pot fi capsate mai uşor, deoarece fibrele exercită o forţă suplimentară de strângere. Alte materiale lemnoase ca PAL-ul pot fi capsate bine, într-o oarecare măsură numai cu capse acoperite cu strat de răşină.

    Toate materialele dure ca de exemplu metalele, materialele de construcţie, sticla, duroplastele nu pot fi capsate.

  • Cât de sigure sunt capsatoarele?
   • Capsatoarele sunt extrem de sigure, dacă se folosesc conform destinaţiei. Ele trebuie întotdeauna acţionate pe piesa de lucru, în niciun caz nu se va „trage“ liber. De aceea, multe capsatoare dispun de un mecanism de siguranţă care permite declanşarea numai dacă, capsatorul este pus pe piesa de lucru.

  • Cât e sigure sunt pistoalele de lipit la cald?
   • Pistoalele de lipit la cald sunt foarte sigure din punct de vedere electric, dar, desigur, ca şi celelalte scule electrice, nu ar trebui lăsate fără supraveghere în stare pornită. Din cauza temperaturii ridicate de topire de 150…180 °C a adezivului, trebuie să fiţi atenţi în timpul utilizării, pentru a evita arsurile.

  • Care materiale pot fi lipite cu pistolul de lipit la cald?
   • Toate materialele cu suprafaţă absorbantă sau poroasă care sunt corespunzător de rezistente la căldură, pot fi prelucrate cu pistolul de lipit la cald. Materiale tipice sunt lemnul, materialele lemnoase, materialele de construcţie şi materialele fibroase ca ţesăturile, pielea, cartonul şi hârtia.

    Nu pot fi lipite materialele cu suprafaţa netedă, neabsorbantă precum sticla, metalul şi materialele plastice netede cât şi cele termosensibile ca de ex. polistirenul spumant. În caz de dubiu se vor efectua probe de lipire.

  • Cum se procedează la zugrăvire?
   • Înainte de a zugrăvi

    • Acoperiţi podeaua, mobilierul şi caloriferele cu folie şi fixaţi folia cu bandă de mascare.
    • Acoperiţi suplimentar toate cadrele de uşi şi ferestre, prizele, comutatoarele, plintele etc. cu bandă de mascare
    • Dacă un perete trebuie zugrăvit în culori diferite, puteţi folosi banda de mascare ca linie de separare între suprafeţele zugrăvite în culori diferite

    În timpul zugrăvirii

    • Începeţi din colţurile încăperii
    • Apoi zugrăviţi plafonul iar la sfârşit ceilalţi pereţi

    Dacă zugrăviţi conform acestei proceduri, departe de fereastră, adică cu lumină incidentă, vor dispărea optic toate suprapunerile de vopsea şi veţi evita formarea umbrelor inestetice.

  • Ce tip de vopsea trebuie să folosesc şi când?
   • Alegerea tipului de vopsea depinde de domeniul de utilizare: doriţi să vopsiţi o piesă de mobilier? Zugrăviţi pereţi? Doriţi să vă protejaţi terasa de influenţele sezonului de iarnă acoperind-o cu lazură?

    Vopsele de dispersie:

    Adecvate pentru zugrăvirea tavanelor şi pereţilor (mediu interior). Aderă bine, au o bună putere de acoperire pe plăci, gips carton sau fibrociment, închid porii pereţilor tencuiţi ca betonul şi sunt preferate la vopsirea tapetului superlavabil sau a tapetului în relief.

    Vopsele pe bază de latex:

    Vopsele de dispersie speciale, de cele mai multe ori permeabile la vaporii de apă, dar foarte rezistente la uzură, rezistente la abraziune şi rezistente la majoritatea detergenţilor uzuali. Ele se întrebuinţează mai ales în spaţii umede precum băi sau spălătorii cât şi în încăperi expuse solicitărilor precum garajele sau bucătăriile.

    Lacuri sau vopsele:

    Lacuri colorate sau alte vopsele, cu un conţinut redus de pigment, fin dispersat. Ele se folosesc acolo unde structura substratului trebuie să rămână vizibilă. Lemnul se protejează prin lazurare împotriva intemperiilor, a radiaţiilor UV, parţial împotriva infestării cu ciuperci şi insecte. Prin lazurare, supafeţelor de lemn li se poate conferi un aspect colorat unitar. În cazul betonului, lazurile oferă posibilitatea compensării diferenţelor de culoare ale acestuia.

    Lacuri incolore::

    Lacurile sunt de cele mai multe ori vopsele de acoperire. După uscare, se obţine o peliculă superficială mată sau strălucitoare, de înaltă calitate şi un efect optic plăcut. Ele sunt rezistente la chimicale şi se utilizează în principal la vopsirea lemnului, metalului, materialului plastic sau a materialelor minerale.

  • Piesele de lemn din mediul exterior pot fi lăcuite cu lac transparent?
   • În principiu nu ar trebuie lăcuite transparent ferestrele, scândurile de lemn şi alte piese de lemn din mediul exterior.

    Lacurile transparente şi cele deschise nu oferă protecţie la radiaţii UV. Radiaţiile UV fac ca suprafaţa lemnului să-şi piardă capacitatea portantă pentru vopsea, lemnul se decolorează de la brun la gri, stratul de vopsea crapă şi se desprinde de pe lemn.

    Straturile de vopsea albă, de acoperire, oferă în general cea mai bună rezistenţă. Lacurile suficient pigmentate s-au dovedit a fi bune pentru acoperirea scândurilor sau gardurilor.

  • Ce este un aparat de nivelat şi la ce serveşte?
   • În cazul unui aparat de nivelat este vorba despre un aparat de măsură pentru determinarea înălţimii relative a obiectelor.

    Proiectând linii laser pe perete, un aparat de nivelat cu laser uşurează, de exemplu, fixarea exactă a tablourilor, etajerelor sau a dulapurilor suspendate cât şi o aliniere reciprocă exactă prin proiectarea de linii laser pe perete.

  • Ce trebuie avut în vedere la măsurarea cu laser a distanţelor în mediul interior?
   • Între aparatul de măsură şi obiectul măsurat nu trebuie să existe obstacole. Deci trebuie să se măsoare ocolindu-se obstacolele.

    În plus, se pot produce erori de măsurare în cazul în care fumul sau praful absorb raza de măsurare sau o reflectă parţial.

  • Radiaţia laser este periculoasă?
   • Laserele utilizate la aparatele de tehnica măsurării Bosch corespund clasei laser 2, clasificată ca fiind nepericuloasă. De aceea nu sunt necesare măsuri de protecţie speciale. În general se ştie însă că, razele laser, indiferent cărei clase de protecţie aparţin, nu trebuie în niciun caz îndreptate direct către ochi.

  • Cât de mari sunt costurile de expediere pentru piese de schimb?
   • În cazul comenzilor prin magazinul online, taxa forfetară pe comandă este de 4,76 euro (cu TVA).

    În cazul comenzilor prin Service Contact Center, adică transmise telefonic, prin e-mail, scrisoare sau fax, se percepe o taxă forfetară pe comandă de 7,14 euro (cu TVA).

    În cazul unei trimiteri cu plata ramburs se mai adaugă o taxă suplimentară de 2,50 euro.

  • După o reparaţie am drept la o garanţie pentru aceasta?
   • După o reparaţie contra cost se acordă garanţie timp de un an.

  • De ce nu pot găsi respectiv alege o piesă din catalogul de piese de schimb?
   • Acest lucru se poate întâmpla din trei motive:

    1) Este vorba despre un accesoriu şi nu despre o piesă de schimb. O listă a accesoriilor noastre găsiţi la Accesoriisau direct la distribuitorul dumneavoastră specializat.

    2) Piesa dorită face parte dintr-un ansamblu. În acest caz, poate fi comandat numai întreg ansamblul.

    3) Piesa dorită nu este disponibilă respectiv nu mai poate fi livrată. Pentru a obţine informaţii mai precise privind timpii de livrare, vă rugăm să contactaţi hotline-ul nostru de service.

  • Ce diferenţă există între o piesă de schimb şi un accesoriu?
   • Piesele de schimb sunt componente fixe ale unei scule electrice. Ele fac parte din dotarea de bază a acesteia – fără acestea funcţionarea nu este posibilă. Piese de schimb sunt de exemplu: curele dinţate, şuruburi, etriere şi seturi de perii colectoare.

    Accesoriile sunt ataşamente sau completări care extind funcţiile, dar fără care scula electrică poate totuşi funcţiona în condiţii normale. Accesorii sunt de exemplu pânza de ferăstrău, mânerele suplimentare, hârtia abrazivă şi burghiele.

  • Cât costă preluarea sculei electrice sau a aparatului?
   • Preluarea sculelor electrice şi a aparatelor este gratuită în timpul perioadei de garanţie. În cazul reparaţiilor executate după expirarea perioadei de garanţie, costul unic de transport este de 7,14 euro (cu TVA).

  • Cât costă calibrarea aparatelor mele?
   • Puteţi găsi preţurile actuale în broşura noastră privind serviciile de calibrare.

  • Cum procedez atunci când doresc să returnez o piesă de schimb comandată?
   • În cazul în care, la livrarea trimiterii piesei de schimb constataţi deteriorări exterioare ale coletului, refuzaţi primirea sau semnalaţi curierului defectul respectiv.

    Vă rugăm să ne informaţi cât mai repede posibil (cel târziu în termen de 15 zile) dacă la dezambalarea mărfii constataţi vicii materiale vizibile sau dacă aţi comandat o piesă de schimb greşită. Ţineţi seama în acest sens de condiţiile noastre de livrare.

    Înainte de returnare vă rugăm să ne solicitaţi neapărat avizul dumneavoastră de retur indicându-ne numărul avizului de livrare.

  • Eliminarea sculelor electrice şi aparatelor vechi, a bateriilor şi acumulatorilor scoşi din uz este gratuită?
   • Da, eliminarea este gratuită. Bateriile şi acumulatorii pot fi eliminaţi în toate recipientele SRC (sistem de recuperare colectivă). Puteţi preda distribuitorului dumneavoastră autorizat sculele electrice şi aparatele scoase din uz.

  • Unde îmi pot repara sculele electrice şi aparatele?
   • Puteţi trimite scula dumneavoastră electrică sau aparatul defect direct la centrul nostru de service. Alternativ există şi posibilitatea predării sale distribuitorului sau magazinului DIY de la faţa locului.

    În cazul expedierii directe este important să ataşaţi sculei electrice sau aparatului defect formularul de comandă pentru reparaţii completat corespunzător, pentru a permite o procesare rapidă.

  • Cu cât timp înainte trebuie să comand preluarea?
   • Dacă aţi trimis formularul până la orele 17 ale unei zile lucrătoare, preluarea poate avea loc începând din ziua următoare. Desigur puteţi alege şi un alt interval de preluare.

  • Sculele electrice şi aparatele, bateriile şi acumulatorii Bosch sunt înregistraţi?
   • Atât sculele electrice şi aparatele cât şi bateriile şi acumulatorii Bosch sunt înregistraţi. Numărul WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) este: DE-86520394.

    Numărul de înregistrare pentru baterii şi acumulatori este 21001568.

  • Cât timp durează calibrarea?
   • La Bosch Power Tools ne bazăm pe o reţea logistică completă şi pe procese de service optim organizate.

    Întocmai ca şi în cazul reparaţiilor, şi pentru service-ul de calibrare, de regulă, utilizatorul îşi primeşte scula electrică sau aparatul înapoi după maximum cinci zile.

  • Cum trebuie să îmi ambalez scula electrică sau aparatul?
   • în principiu scula electrică sau aparatul ar trebui astfel ambalat, încât să nu se poată deteriora în timpul transportului. În cazul în care nu dispuneţi de ambalaje adecvate pentru aparate mari, ne puteţi contacta telefonic. Noi vă vom trimite o cutie de carton de dimensiuni corespunzătoare.

    Pentru informaţii suplimentare privind ambalajele vă rugăm să citiţi AGB-ul firmei de curierat GLS cu care lucrăm.

  • Există un preţ forfetar pentru reparaţii?
   • Nu, dar procedăm în felul următor:

    În caz de garanţie, desigur reparaţia este gratuită.

    După expirarea garanţiei:

    În cazul în care costurile reparaţiei reprezintă mai puţin de 50 % din preţul de achiziţie, efectuăm imediat reparaţia. Pe factură, costurile de reparaţie vor fi enumerate în mod transparent.

    În cazul în care costurile reparaţiei depăşesc 50 % din preţul de achiziţie, veţi primi un deviz estimativ.

    În plus, aveţi posibilitatea de „pre-autorizare“.

    Decideţi dinainte, dacă, în cazul în care preţul reparaţiei depăşeşte 50 % din preţul de achiziţie, scula electrică sau aparatul va fi dat la reciclare sau dacă doriţi un deviz estimativ.

    În caz de preautorizare, suportăm noi cheltuielile de transport.

  • Service-ul de calibrare poate fi folosit pentru toate mărcile Bosch Power Tools?
   • Service-ul de calibrare nu depinde de marcă; de comun acord, pot fi calibrate nu numai scule electrice şi aparate ale propriilor noastre mărci „Bosch“ şi „CST/berger“, ci şi alte mărci.

  • Ce se întâmplă dacă resping devizul estimativ?
   • Puteţi decide dacă scula electrică sau aparatul va rămâne în centrul de service unde va fi ulterior reciclat sau dacă doriţi să-l primiţi înapoi. În acest ultim caz vă percepem o taxă de manipulare de 17,85 euro plus cheltuieli de expediere de 7,14 euro (cu TVA).

  • Cât de mari sunt costurile de expediere în cazul reparaţiilor?
   • În cazurile de reparaţii în garanţie, desigur nu se facturează costuri de expediere.

    Pentru reparaţiile executate după expirarea garanţiei, se calculează o taxă pauşală unică pe comandă de 7,14 euro (cu TVA).

  • Care sunt condiţiile mele de garanţie pentru scule electrice folosite în particular?
   • Garanţia pentru scule electrice noi folosite în particular este de 24 luni. Citiţi informaţiile detaliate despre condiţiile actuale de acordare a garanţiei.

  • Cât timp durează reparaţia?
   • De regulă, primiţi scula electrică sau aparatul reparat după trei până la maximum cinci zile lucrătoare.

  • Ce este amperul?
   • Amperul este unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric.

  • Care maşină este mai folositoare, maşina de găurit sau maşina de găurit cu percuţie?
   • Aceasta depinde de scopul de utilizare. Meşterii amatori preferă maşina de găurit cu percuţie datorită versatilităţii, profesioniştii optează pentru maşina de găurit datorită preciziei acesteia.

  • Ce este un cap de şurubelniţă?
   • Termenul provine din limba engleză şi defineşte în tehnica înşurubării capul de înşurubare necesar pentru fiecare tip de şurub ( crestat, crestat în cruce, hexagonal, Torx etc.). Bitul este fixat direct, cu tija sa hexagonală într-o mandrină sau într-un suport de biţi, componentă a maşinii sau accesoriu al acesteia.

  • Care sunt materialele şi formele pieselor de lucru adecvate pentru prelucrare cu şlefuitoarele cu excentric?
   • Domeniul de utilizare depinde de materialul abraziv folosit şi este universal. Şlefuitoarele cu excentric se folosesc preferenţial la prelucrarea lemnului, materialelor lemnoase şi a suprafeţelor lăcuite. Împreună cu accesoriul potrivit, şlefuitoarele cu excentric pot fi folosite cu rezultate optime pentru lucrări de lustruire. Productivitatea acestora este mai redusă la şlefuirea metalului sau a pietrei.

    Datorită plăcii de şlefuire rotunde, disponibile cu diferite grade de duritate, pot fi prelucrate aproape toate formele de piese. Prelucrarea colţurilor şi muchiilor ascuţite poate provoca străpungerea şi deteriorarea discului abraziv.

  • Cum se procedează în principiu la şlefuire?
   • În principiu se începe cu granulaţie grosieră şi apoi la fiecare trecere se alege o granulaţie mai fină. Ca regulă empirică, pentru operaţia următoare se va folosi o granulaţie de două ori mai fină decât pentru cea pecedentă.

    Exemplu: succesiune granulaţii 40–80–180–360–600–1200

  • Pentru ce fel de lucrări sunt adecvate ferăstraiele verticale?
   • În funcţie de pânza de ferăstrău utilizată, ferăstraiele verticale sunt în principiu adecvate pentru tăierea tuturor materialelor.

    Ferăstraiele verticale sunt adecvate în special pentru lucrări complexe cu tăieri curbilinii în toate materialele. Dintre toate ferăstraiele, ele dispun de cel mai mare sortiment de pânze de ferăstrău universale şi speciale.

  • Ce se înţelege prin acumulatori litiu-ion?
   • Acumulatorii litiu-ion se bazează pe o tehnologie de tip nou, care foloseşte litiul în compoziţia electrozilor. Ei se diferenţiază ca principiu de acumulatorii pe bază de nichel având o tensiune a celulelor de acumulator de 3,6 V, adică de trei ori mai mare decât cea a acumulatorilor cadmiu-nichel. Sunt necesare mai puţine celule de acumulator, astfel scula electrică putând deveni mai mică şi mai uşoară sau, păstrându-şi dimensiunile, să fie mai puternică. Pe lângă autodescărcarea cosiderabil mai mică, spre deosebire de acumulatorii cadmiu-nichel, acumulatorii litiu-ion nu au efect de memorie.

  • Cum găsesc piesa de schimb potrivită pentru scula mea electrică?
   • În catalogul de piese de schimb găsiţi toate desenele descompuse ale sculelor noaste electrice din ultimii 25 de ani. Aici puteţi identifica foarte simplu piesa de schimb care vă trebuie. Să aveţi la îndemână numărul de identificare sau denumirea sa comercială. Trebuie să le precizaţi pentru a găsi piesa de schimb potrivită.

  Instrucţiuni de proiect 1 - 15 din 81

   Nu aţi găsit întrebarea?

   Întrebaţi-ne personal şi noi vă ajutăm.

   Consultanţă personală

   În caz de întrebări referitoare la produsele noastre şi utilizările acestora
   : 021 - 4057604
   : 021 - 4057541
   Luni - Joi: h. 08.30 – 17.30
   Vineri: h. 8:30 – 15:30

   Formular de contact


   Notă legală

   Bosch nu îşi asumă responsabilitatea pentru integritatea şi corectitudinea instrucţiunilor consemnate. Bosch atrage în continuare atenţia asupra faptului că utilizarea acestor instrucţiuni se va face pe risc propriu. Vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare pentru siguranţa dumneavoastră.

    

   Consultanţă de utilizare

   Pentru întrebări legate de produsele noastre şi utilizările acestora

   :021 204 8800

   Luni - Joi: 8:30 – 17:30
   Vineri: 8:30 – 15:30


   Căutare distribuitori

    
    
    
   RO
   Notaţi
   Notat
   Cumpăraţi acum
   Resetează filtru
   Afişează filtrul
   Ascunde filtrul
   Vă mulţumim mult pentru aprecierea dumneavastră
   Vă mulţumim mult pentru aprecierea dumneavastră
   Afişează Alte proiecte
   Ascunde Alte proiecte
   Ascunde variantele de articole
   Arată variantele de articole
   Închide Sfatul de utilizare
   Deschide Sfatul de utilizare
   Citeşte raport de activitate
   Închide Raportul de activitate
   Ascunde Lista detaliată de materiale
   Arată listă de materiale detaliată
   Listă comparativă
   Produse
   Produs
   Afişează alte recomandări
   Ascunde Alte recomandări