Polityka prywatności Robert Bosch sp. z o.o.

Spółka Robert Bosch sp. z o.o. (zwana dalej „Bosch lub „my“) dziękuje za odwiedzenie swoich stron internetowych, korzystanie z aplikacji mobilnych oraz zainteresowanie naszą firmą i produktami.

1. Bosch Power Tools szanuje Państwa prywatność

1.1 Ochrona prywatności przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych to istotne zagadnienie, na które zwracamy szczególną uwagę w naszej działalności biznesowej. Dane osobowe pobrane podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych traktujemy jako poufne i przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa.

1.2 Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji są częścią polityki naszej firmy.

2. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych

2.1 Dane osobowe to informacje osobiste lub rzeczowe określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, a więc na przykład nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, fotografie lub inne informacje o określonej lub możliwej do zidentyfikowania osobie.

2.2 Państwa dane osobowe (wraz z adresami IP) są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane oraz przechowywane wyłącznie wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna lub gdy dane te zostały podane za Państwa zgodą w określonym celu, np. przy rejestracji, w badaniu ankietowym, z okazji zamieszczenia wpisu w serwisie społecznościowym Bosch Power Tools Community, w konkursie lub w celu wykonania kontraktu.

3. Cele

Bosch lub dostawca usług zatrudniony przez Bosch wykorzystuje Państwa dane osobowe w celach technicznego administrowania stronami internetowymi oraz aplikacjami mobilnymi, zarządzania danymi dotyczącymi klientów, jak również do ankiet na temat produktów, zapytań składanych przez Państwa w Bosch– każdorazowo w wymaganym do tego celu zakresie.

4. Przekazanie danych stronom trzecim

Bosch zatrudnia zewnętrznych dostawców usług w obszarach takich, jak sprzedaż i marketing, zarządzanie kontraktami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych oraz infolinie. Bosch zachowuje najwyższą staranność przy wyborze swoich dostawców i obejmuje ich nadzorem, szczególnie w zakresie starannego zarządzania i zabezpieczenia przechowywanych u nich danych. Wszyscy dostawcy usług zostali zobowiązani przez Bosch do zachowania poufności danych oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Wykorzystanie plików cookie

5.1 Postanowienia ogólne

Pliki cookie („ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w pamięci Państwa komputera. Na podstawie tych plików można ustalić, czy Państwa urządzenie łączyło się już z naszymi stronami internetowymi. Odczyt plików cookie umożliwia nam odpowiednie zaprojektowanie stron internetowych i ułatwienie korzystania z nich.

5.2 Pliki cookie wykorzystywane przez Bosch

Bosch wykorzystuje pliki cookie oraz elementy aktywne (np. Java Script), aby sprawdzać preferencje odwiedzających i odpowiednio do nich optymalnie dostosowywać projekty serwisów.

5.3 Pliki cookie wykorzystywane przez strony trzecie

Niektóre strony internetowe Bosch zawierają treści i usługi należące do innych serwisów (np. YouTube, Facebook, Twitter), które również mogą stosować pliki cookie i inne aktywne elementy. Bosch nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez właścicieli tych serwisów. Bosch nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez te serwisy.

5.4 Wyłączenie i usunięcie plików cookie

Podczas wizyty na naszych stronach internetowych pojawia się w formie wyskakującego okna pytanie o to, czy wyrażają Państwo zgodę na stosowane przez nas pliki cookie, wraz z informacją o możliwości wyłączenia plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na pliki cookie, wówczas w Państwa przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie o nazwie Opt-Out. Służy on wyłącznie do identyfikacji odmowy zgody na wykorzystywanie plików cookie. Wyłączenie plików cookie może skutkować brakiem dostępności niektórych funkcji na naszych stronach internetowych. Proszę pamiętać, że ze względów technicznych plik cookie Opt-Out ma zastosowanie tylko do tej przeglądarki, w której został użyty. Jeżeli usuną Państwo pliki cookie lub skorzystają z innej przeglądarki lub innego urządzenia, należy ponownie wprowadzić ustawienie Opt-Out.

Możliwość zmiany ustawień plików cookie udostępniona w oknie zgody na wykorzystywanie plików cookie nie obejmuje plików cookie stosowanych na naszych stronach internetowych przez strony trzecie.

Jednak w swojej przeglądarce mogą Państwo zawsze usunąć wszystkie pliki cookie. W tym celu należy skorzystać z funkcji pomocy w przeglądarce. Może to jednak także skutkować brakiem dostępności niektórych funkcji na stronach internetowych.

Ponadto na poniższej stronie można zarządzać i wyłączać stosowanie plików cookie przez strony trzecie:

http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

Podana strona internetowa nie należy do nas, dlatego nie ponosimy w związku z nią żadnej odpowiedzialności ani też nie mamy wpływu na prezentowane tam treści ani dostępność strony.

6. Wykorzystywanie narzędzi do retargetingu

6.1 W celu optymalizacji naszego marketingu internetowego stosujemy technologie retargetingu. Pozwala to na bardziej atrakcyjną prezentację oferty internetowej oraz dopasowanie jej do Państwa potrzeb.

6.2 Dzięki wykorzystaniu plików cookie, które zapisują Państwa indywidualne zainteresowania naszymi produktami i usługami oraz dzięki analizie zachowań możemy umieszczać spersonalizowane i zgodne z Państwa zainteresowaniami reklamy na stronach internetowych naszych partnerów usługi retargetingu, jak np. Google AdWords. Odbywa się to w sposób anonimowy, co oznacza, że w wyniku retargetingu nie można zidentyfikować Państwa tożsamości.

6.3 Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Bosch i jego partnerzy usługi retargetingu stosowali odpowiednie pliki cookie służące do retargetingu, proszę postępować zgodnie z zaleceniami w punkcie 5.4.

7. Wykorzystywanie narzędzia analitycznego Conversion Tracking

7.1 Aby zwiększyć atrakcyjność naszej oferty internetowej dla użytkowników, stosujemy narzędzie analityczne do śledzenia konwersji, tzw. Conversion Tracking.

7.2 Nasi partnerzy usługi Conversion Tracking, np. Google AdWords, umieszczają w celu realizacji tej usługi analitycznej odpowiedni plik cookie („Conversion Cookie“) na Państwa komputerze, jeżeli zostaną Państwo przekierowani na naszą stronę z ogłoszenia reklamowego partnera. Tego rodzaju pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach. Gdy odwiedzają Państwo nasze strony, a termin ważności pliku cookie jeszcze nie upłynął, zarówno my, jak i partner usługi Conversion Tracking dowiadujemy się, że ktoś kliknął ogłoszenie reklamowe i w ten sposób został przekierowany na naszą stronę. Wspomnianych plików cookies nie można śledzić za pośrednictwem naszej strony. Informacje pobierane przez pliki cookie do śledzenia konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji oraz ustalenia całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli dane ogłoszenie reklamowe i zostali przekierowani na stronę internetową opatrzoną tagiem Conversion Tracking.

Odbywa się to w sposób anonimowy, co oznacza, że w wyniku śledzenia konwersji nie można zidentyfikować Państwa tożsamości.

7.3 Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Bosch i jego partnerzy usługi Conversion Tracking stosowali odpowiednie pliki cookie służące do śledzenia konwersji, proszę postępować zgodnie z zaleceniami w punkcie 5.4.

8. Wykorzystywanie narzędzi analitycznych

8.1 Bosch stosuje narzędzia analityczne, takie jak WebTrends, w celu prowadzenia pomiarów i tworzenia statystyk odwiedzin na stronach internetowych.

8.2 Przy wyborze narzędzi analitycznych zwracamy uwagę, aby dane o dostępie były pobierane w formie zanonimizowanej, tak aby na ich podstawie nie można było zidentyfikować użytkownika. Jest to zapewnione przede wszystkim poprzez anonimizację adresu IP. Do pomiarów umożliwiających analizę korzystania ze strony internetowej stosowane są pliki cookie. Bosch stosuje je w szczególności w celu poprawy jakości zamieszczanych danych. Wygenerowane informacje dotyczące korzystania ze stron internetowych przekazywane są do serwera danych statystycznych (wts.bosch.com). Dostęp do takich zanonimizowanych danych mają jedynie upoważnione osoby.

8.3 Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby pliki cookie służące do analizy były przez nas wykorzystywane, proszę postępować zgodnie z zaleceniami w punkcie 5.4.

9. Wykorzystywanie wtyczek społecznościowych

9.1 Bosch wykorzystuje na swoich stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych tzw. wtyczki społecznościowe serwisów społecznościowych takich, jak Facebook, Twitter i Google+. Chodzi w tym przypadku o przyciski takie jak np. przycisk "Lubię" na Facebooku.

9.2 Za pomocą metody tzw. dwukrotnego kliknięcia chronimy Państwa przed tym, aby Państwa wizyta na naszych stronach internetowych była standardowo rejestrowana i analizowana przez operatorów serwisów społecznościowych. Jeśli odwiedzają Państwo jedną ze stron naszego serwisu internetowego zawierającą tego typu wtyczki, początkowo są one nieaktywne. Wtyczki pozostają nieaktywne do czasu kliknięcia danego przycisku. Poprzez aktywowanie wtyczek łączą się Państwo z danym serwisem społecznościowym i wyrażając zgodę na przekazywanie swoich danych temu serwisowi. Po aktywacji przycisku Państwa przeglądarka przekazuje odpowiednią informację bezpośrednio do danego serwisu społecznościowego, gdzie informacja ta zostanie zapisana. Jeśli chcieliby Państwo przerwać połączenie z serwisem społecznościowym, należy zdezaktywować wtyczkę.

9.3 Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie społecznościowym, serwis może powiązać informację o odwiedzinach na stronie z kontem w serwisie. Jeśli nie chcą Państwo, by dany serwis społecznościowy powiązał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej z Państwa kontem, przed odwiedzeniem naszej strony należy przed aktywacją przycisku serwisu społecznościowego wylogować się z tego serwisu.

9.4 Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych, dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystywania serwis społecznościowy, a także na temat Państwa praw oraz ustawień, które mogą Państwo konfigurować w celu ochrony prywatności, znajdują się w części danego serwisu społecznościowego poświęconej ochronie danych.

10. Wykorzystanie usług rejestracji/logowania

10.1 Oferujemy Państwu możliwość rejestracji/logowania się na naszych stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych za pomocą danych konta w serwisach społecznościowym, np. usługi Facebook Connect.

10.2 W celu rejestracji/logowania zostaną Państwo przekierowani na stronę danego serwisu społecznościowego, gdzie można użyć danych konta w serwisie społecznościowym. W konsekwencji Państwa konto w danym serwisie społecznościowym zostanie powiązane z naszą usługę. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na to, by informacje profilu publicznego, adresu e-mail oraz danych identyfikacyjnych znajomych zostały udostępnione Bosch- serwis społecznościowy będzie nam przekazywał te dane.

Analogicznie serwis społecznościowy, którego konto zostało użyte do rejestracji/logowania otrzyma Państwa status logowania, informacje przeglądarki oraz adres IP, jeżeli podczas wizyty na naszej stronie internetowej wyrazili Państwo na to zgodę.

10.3 Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wymianę danych z serwisem społecznościowym, prosimy zarejestrować się nie przez usługę rejestracji/logowania serwisu społecznościowego, lecz skorzystać z naszego paska rejestracji/logowania.

11. Reklama

11.1 Zgoda i wycofanie zgody

Kiedy udostępniają nam Państwo swoje dane osobowe, korzystamy z nich w celu informowania o naszych produktach i usługach oraz włączenia Państwa do udziału w ankietach dotyczących produktów i usług, jeśli takie mają zastosowanie, pod warunkiem uzyskania Państwa wyraźnej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów reklamowych. Ankiety prowadzone przez instytut badań rynkowych, są wykonywane na zlecenie i zgodnie z instrukcjami Bosch Jeśli udzielili Państwo zgody na wykorzystywanie swoich danych do celów reklamowych, jednak nie życzą już sobie otrzymywać materiałów reklamowych od Bosch, mogą Państwo w dowolnej chwili taką zgodę wycofać.

11.2 Newsletter

Na naszych stronach internetowych oraz w aplikacjach mogą Państwo zasubskrybować newslettery. Do tego celu używamy tzw. procedury Double Opt In, tzn. przesyłamy newsletter za pośrednictwem poczty e-mail, mobilnych komunikatorów (np. aplikacji WhatsApp), wiadomości SMS lub wiadomości push dopiero wtedy, gdy jednoznacznie wyrazili Państwo na to zgodę, klikając link w powiadomieniu o aktywacji usługi newslettera. W każdej chwili można zakończyć subskrypcję newslettera, wycofując swoją zgodę. W przypadku newslettera rozsyłanego za pośrednictwem poczty e-mail zgodę można wycofać, korzystając z linku zamieszczonego w newsletterze, wysyłając e-mail do agenta usługi lub zmieniając ustawienia administracyjne danej strony internetowej. W przypadku newsletterów mobilnych wycofanie zgody następuje poprzez wysłanie wiadomości o treści "Stopp".

11.3 Konkursy

W przypadku uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Bosch wykorzystujemy Państwa dane do powiadamiania o nagrodach oraz w celu reklamowania naszych produktów, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę. Szczegółowe informacje o konkursach znajdą Państwo także w warunkach uczestnictwa w danym konkursie.

12. Społeczności Bosch

12.1 Oferujemy Państwu członkostwo jednej z naszych społeczności Bosch (np. Bob Community, 1-2-do-Community lub forum użytkowników Dremel). Można się tam zarejestrować, stworzyć swój profil użytkownika i wymieniać poglądy oraz doświadczenia z innymi członkami społeczności. Wygenerowane tam Państwa dane są przez nas wykorzystywane tylko w ramach wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych do celów marketingowych, ankietowych i usługowych.

12.2 Maska wprowadzania danych w wybranej społeczności oferuje Państwo możliwość wyboru, czy poszczególne dane Państwa profilu użytkownika mają być udostępniane wszystkim członkom społeczności, jedynie znajomym czy też mają pozostać prywatne. Wszystkie pozostałe dane generowane w ramach społeczności, np. dodawane komentarze lub zdjęcia, są automatycznie udostępniane publicznie i powiązane z Państwa profilem użytkownika.

13. Ocena wiarygodności kredytowej przy zakupach w sklepach internetowych

W celu zapobiegania problemom z płatnościami prowadzimy oceny wiarygodności kredytowej. Oceny te wykonuje na nasze zlecenie operator usług płatniczych

Adyen BV

Simon Carmiggeltstraat 6-50

1011 DJ Amsterdam

Holandia

Usługodawca wykonuje w oparciu o procedury matematyczno-statystyczne analizę i w zakresie dozwolonym prawem przekazuje nam informację o prawdopodobieństwie wystąpienia uchybień w płatnościach. Jeżeli wybiorą Państwo opcję „Odroczony termin płatności“ Państwa dane adresowe zostaną użyte do wykonania oceny. Każdemu klientowi oferujemy takie same opcje płatności, ocena jest przeprowadzana dopiero wtedy, gdy odeślą Państwo swoje zamówienie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z wynikiem oceny prawdopodobieństwa wystąpienia uchybień w płatnościach, mogą nam to Państwo zgłosić pisemnie, abyśmy mogli zweryfikować naszą decyzję. Mają Państwo także prawo uzyskania informacji od usługodawcy o przyczynach podjętej decyzji.

14. Aplikacje mobilne

14.1 Wykorzystanie naszych aplikacji mobilnych

Oprócz oferty internetowej, oddajemy do Państwa dyspozycji także aplikacje, które można pobrać na urządzenia mobilne. Również w tym przypadku przysługują Państwu opisane tutaj prawa. Poza danymi zbieranymi na stronach internetowych, także w naszych aplikacjach mobilnych pobieramy dalsze dane osobowe, które mają związek z użytkowaniem urządzeń mobilnych. Jednak robimy to tylko wtedy, gdy udzielili nam Państwo na to zgody.

14.2 Pobieranie Państwa danych lokalizacyjnych

Nasza oferta obejmuje m.in. tzw. Location Based Services, czyli usługi ograniczone do danej lokalizacji. Aby zaoferować Państwu te funkcje w aplikacji, pobieramy Państwa dane lokalizacyjne za pośrednictwem GPS oraz adresu IP. Wymaga to wcześniejszego udzielenia przez Państwa zgody na pobieranie tego rodzaju danych. Funkcję tę można w każdej chwili włączyć lub wyłączyć w ustawieniach danej aplikacji lub w ustawieniach systemowych.

14.3 Pobieranie identyfikatora Advertising Identifier/Advertising ID

W razie wyrażenia przez Państwa zgody, do celów reklamowych wykorzystujemy identyfikatory ułatwiające zarządzanie reklamami: w systemie iOS tzw. „Advertising Identifier“ (IDFA) w systemie Android tzw. Advertising ID. Są to unikalne, nieosobiste i niestałe numery identyfikacyjne urządzenia mobilnego, dostarczane przez system iOS lub Android. Dane te nie są powiązane z innymi informacjami o urządzeniu. Identyfikatory są przez nas wykorzystywane do zapewnienia Państwu spersonalizowanych reklam oraz do analizy profilu użytkowania. Jeżeli w ustawieniach iOS „Ochrona danych“ – „Reklama“ aktywują Państwo opcję „Wyłącz Ad Tracking“ lub w systemie Android „Ustawienia Google“ – „Reklama“ wybiorą Państwo opcję „Wyłącz reklamę personalizowaną“, będziemy mogli wykonać wyłącznie następujące działania: pomiar Państwa interakcji z banerami poprzez zliczanie wyświetlania reklam bez klikania w baner (tzw. „frequency capping“), zliczanie liczby kliknięć, ustalenie unikalnego użytkowania (tzw. „unique user“) oraz działania na rzecz bezpieczeństwa, przeciwdziałanie oszustwom i usuwanie błędów. W ustawieniach urządzenia można także usunąć aktualny identyfikator IDFA lub Advertising ID („Resetuj Ad-ID“), zostanie wtedy wygenerowany nowy numer identyfikacyjny, który nie zostanie powiązany z wcześniej pobranymi danymi. Informujemy, że w przypadku ograniczenia zakresu wykorzystania przez nas wyżej opisanego identyfikatora mogą Państwo nie mieć dostępu do wszystkich funkcji naszej aplikacji.

14.4 Transfer danych do sklepu App Store

Z pobierania przez nas danych oraz z naszego zakresu odpowiedzialności wyłączony jest transfer takich danych, jak nazwa użytkownika, adres e-mail oraz identyfikator urządzenia, do sklepu App Store przy okazji pobierania naszych aplikacji. Na pobieranie tych danych nie mamy żadnego wpływu.

15. Wykorzystanie zewnętrznych linków

Strony internetowe Bosch mogą zawierać linki do innych stron internetowych, niemających związku z nami. Po kliknięciu przez Państwa linku nie mamy wpływu na dalsze pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych (np. adresu IP lub adresu strony, na której znajdował się link), ponieważ procedury stosowane przez strony trzecie są z natury rzeczy poza naszą kontrolą. Bosch nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie tego rodzaju danych osobowych przez strony trzecie.

16. Bezpieczeństwo

16.1 Nasi pracownicy oraz dostawcy usług zatrudniani przez Bosch zobowiązani są do zachowania poufności danych oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

16.2 Bosch podejmuje wszelkie konieczne działania techniczne i organizacyjne w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, mające na celu ochronę danych osobowych, którymi zarządzamy, przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych lub nieuprawnionym udostępnieniem. Nasze zabezpieczenia podlegają ciągłym ulepszeniom odpowiadającym poziomowi rozwoju technologicznego.

17. Prawo do informacji i poprawiania danych

Użytkownicy mają prawo zażądać w każdej chwili informacji o przechowywanych danych osobowych. Ponadto użytkownicy mogą w każdej chwili zażądać skorygowania danych.

18. Wycofanie zgody i usunięcie danych

18.1 Ponadto w każdej chwili mają Państwo prawo wycofania zgody na dalsze pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych.

18.2 Dane osobowe są usuwane w przypadku w przypadku wycofania zgody na przechowywanie danych, w sytuacji, gdy dane osobowe przestają być przydatne do wypełnienia celu, do którego były wcześniej wykorzystywane, lub gdy przechowywanie danych osobowych jest niedozwolone z przyczyn prawnych.

19. Kontakt

W razie konieczności zasięgnięcia informacji, poprawienia danych, przekazania sugestii lub złożenia reklamacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz w razie chęci wycofania zgody na przechowywanie danych, prosimy o kontakt z pełnomocnikiem Bosch ds. ochrony danych.

Pani

Ewa Bąkowska

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Robert Bosch sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

E-mail: PT.DSO@BOSCH.COM

 

Infolinia

Pytania dotyczące elektronarzędzi Bosch prosimy kierować pod numer

:0 801 100 900

Poniedziałek – piątek: 8.30 – 16.30


(koszt połączenia wg taryfy lokalnej)

Punkty sprzedaży

 
 
PL
Dodaj do schowka
Dodany do schowka
Kup teraz
Resetuj filtr
Pokaż filtr
Ukryj filtr
Dziękujemy za ocenę
Dziękujemy za ocenę
Pokaż inne projekty
Ukryj inne projekty
Ukryj warianty artykułów
Pokaż warianty artykułów
Zamknij porady dotyczące zastosowań
Otwórz porady dotyczące zastosowań
Przeczytaj raport doświadczeń
Zamknij raport doświadczeń
Ukryj szczegółową listę materiałów
Pokaż szczegółową listę materiałów
Lista porównawcza
Produkty
Produkt
Pokaż pozostałe rekomendacje
Ukryj pozostałe rekomendacje