• Er det kostnadsfritt å kaste brukte verktøy og batterier?