• Hvilke garantibestemmelser gjelder for maskiner som brukes privat?