• Hva må man passe på når det gjelder laseravstandsmåling innendørs?