• Hva er et nivelleringsapparat og hva brukes det til?