• Hva må man særlig passe på ved høvling i trematerialer?