• Hva må man passe på når man høvler og hvordan unngår man farer?