• Hva må man særlig passe på når det gjelder fresing?