• Hva må man passe på når man freser og hvordan unngår man farer?