• Hva er spesielt viktig før første gangs bruk av et batteri eller et batteridrevet verktøy?