• Hva må man passe på når man sager og hvordan unngår man farer?