• Hva slags materiale og hvilke arbeidsemner passer en vinkelsliper til?