• Hva slags materiale og hvilke arbeidsemner passer en eksentersliper til?