• Hva slags materiale og hvilke arbeidsemner passer en plansliper til?