• Hva er den vesentligste forskjellen mellom slagbormaskin og bormaskin?