• Hva er den viktigste forutsetningen for vellykket boring?