• Etter hvilke prinsipper arbeider elektroverktøy?