Veggholder

 
Organisasjonstalentet
Veggholder

Bort med rotet! Veggholderen er den perfekte oppbevaringsplassen for alt som ligger slengt rundt omkring.

Gi din egen vurdering
Gi din egen vurdering
Gi din egen vurdering
Gi din egen vurdering
Gi din egen vurdering
0 Vurderinger
Takk for din vurdering Denne funksjonen kan bare brukes med informasjonskapsler aktivert.
0 Vurderinger

Vanskelighetsgrad

Kostnader

Tidsforbruk

Skap, skuffer og hyller hører fortiden til. Med denne veggholderen får du straks orden på ting. Samtidig er den et blikkfang.

På denne veggholderen har vi realisert ulike oppbevaringsmuligheter i tillegg til magnetstripene og krokene. Det er imidlertid opp til deg å bestemme hvilke av forslagene våre du vil bruke når du arrangerer elementene og velger hvilke mål de skal ha.

 • Easy
  Easy-verktøy
  Når du ønsker at det skal være enkelt.
 • Universal
  Universal-verktøy
  Allsidighet til mer.
 • Advanced
  Advanced-verktøy
  Når du ønsker det beste.

Nødvendig elektroverktøy:

Hjelpemidler:

 • Treborsett
 • Forsenker
 • Slipepapir, grovhet 120–240
 • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser
 • Silikon eller lim
 • Trelim, stoffkluter
 • Dobbeltsidig teip
 • 8 mm treplugg eller flatplugg
 • Markeringsspiss
 • Restplate, ca. 400 x 400 mm (f.eks. MDF)
 • Tresparkel eller kitt

Nødvendige materialer:

 • Fiberplate (MDF) med middels tetthet
 • Akrylglass
 • Kroker (skuffeknotter), platestrimler
 • Gummistrikk
 • Håndtaksskruer
 • Forsenkede skruer
 • Lakk

Vis detaljert materialliste

Nr.

Antall

Betegnelse

Lengde

Bredde

Tykkelse

Materiale

0

1

Grunnmodell – bakvegg

1200 mm

400 mm

19 mm

MDF

1

2

Grunnmodell – hengelister

1000 mm

60 mm

19 mm

MDF

2

1

Grunnmodell – avstandslist

1000 mm

60 mm

19 mm

MDF

3

3

Grunnmodell – kroker (skuffeknotter)

2 mm

4

1

Grunnmodell – platestrimler

620 mm

62 mm

6 mm

5

1

Holdeplate

260 mm

200 mm

19 mm

MDF

6

1

Gummistrikk

1200 mm

20 mm

5 mm

Tetning

7

1

Hylleplate

260 mm

100 mm

19 mm

MDF

8

2

Akrylglasskasse – sider, store

151 mm

90 mm

19 mm

MDF

9

2

Akrylglasskasse – sider, middels

60 mm

120 mm

19 mm

MDF

10

2

Akrylglasskasse – sider, små

40 mm

53 mm

19 mm

MDF

11

1

Akrylglasskasse – bunn, stor

260 mm

55 mm

19 mm

MDF

12

1

Akrylglasskasse – bunn, middels

222 mm

120 mm

19 mm

MDF

13

1

Akrylglasskasse – bunn, liten

222 mm

53 mm

19 mm

MDF

14

1

Akrylglass – front, stor

232 mm

154 mm

4 mm

Akrylglass

15

1

Akrylglass – front, mellomstor

222 mm

45 mm

5 mm

Akrylglass

16

1

Akrylglass – front, liten

222 mm

25 mm

5 mm

Akrylglass

17

8

Forsenkede skruer, 3,5 x 40 mm

18

ca. 27

Forsenkede skruer, 4 x 35 mm

19

3

Forsenkede skruer, 4 x 25 mm

20

5

Forsenkede skruer, 5 x 50 mm

1

Lage og montere hengelister og avstandslister

1 - Lage og montere hengelister og avstandslister
Lage og montere hengelister og avstandslister

Skjær til begge hengelistene av en 1000 mm lang og 120 mm bred plate. Still inn sagbladet på bordsirkelsagen på 45 grader og del hengelistplaten på langs. For at det lange kuttet skal bli helt rett, bør du spenne opp en list med tvinger som fungerer som parallellanlegg.

Forbor deretter hengelistene med bormaskin og 4 mm trebor og forsenk borehullene på den bredeste listesiden. Også på avstandslisten borer du skruehull og forsenker hullene, slik at den kan skrus fast i bakveggen.

For at veggholderen skal henge sikkert og rett, må hengelistene monteres nøyaktig på bakveggen og på veggen den skal henge på. Ved montering på veggen er det lurt å bruke vater eller krysslinjelaser.

Når listene skal monteres på bakveggen, legges bakveggen med forsiden ned på arbeidsbukker. Posisjoner hengelistene på bakveggen iht. illustrasjonen og skru dem fast gjennom de forborede hullene. Bruk batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 35 mm. Gå frem på samme måte med avstandslisten.

Tips om sammenskruing av to MDF-deler

Forhåndsbor den første delen det skal skrus i med 0,5 til 1 mm større diameter enn skruediameteren. Hullet for skruehodet bør forsenkes. Forhåndsbor alltid hullet i den delen det bores i sist med 1 mm mindre diameter enn skruediameteren. For å få så fine overflater som mulig, bør du behandle dem før du setter sammen veggholderen. Se beskrivelsen for arbeidstrinn åtte.

2

Skjære til og lage not i side og bunn på akrylglasskassene

2 - Skjære til og lage not i side og bunn på akrylglasskassene
Skjære til og lage not i side og bunn på akrylglasskassene Skjære til og lage not i side og bunn på akrylglasskassene

Først skråskjærer du sidene på den store kassen: Tegn på den skrå skjærekanten med blyant på de store sidene iht. angivelsene på tegningen.

For at kuttet skal bli helt rett, bør du spenne opp en list med tvinger som fungerer som parallellanlegg. Nå kan du skjære ut siden med stikksagen.

Akrylglassfronten på den store kassen holdes av noter i sidene. På de mindre kassene festes glasset i et spor i bunnen. Fresing gjøres på samme måte på liten og stor kasse.

Fest restplaten på ca. 400 x 400 mm godt på arbeidsbordet. Bruk tvinger. Skru deretter den siden som skal utstyres med not fast i restplaten med to skruer. Vær nøye med å forsenke skruehodene. (Hullene som oppstår forsvinner under sparkel når overflaten bearbeides.) Alternativ: Skru emnet fast i restplaten fra undersiden. Da blir hullene mindre.

Still inn overfresen med notfres på 15 mm notdybde. Ved hjelp av parallellanlegg freser du nå 4-mm-not i siden, 10 mm fra forkanten. Gjør det samme på den andre siden og på bunnene til de små kassene.

3

Skjære til akrylglass

3 - Skjære til akrylglass
Skjære til akrylglass

Du slipper å utføre første del av dette arbeidstrinnet dersom du får frontene i akrylglass ferdig kappet hos forhandleren eller på byggvarehuset. Skal du skjære til akrylglasset selv, kan du gjøre det enten med (bord-)sirkelsag eller stikksag.

Still inn slagtallet på innstillingshjulet på stikksagen på 3–4 (sirkelsag: lavt turtall). Bruk vernebriller ved kapping for å beskytte øynene mot flygende spon.

Når du skal spenne fast akrylglasset, bør du bruke mellomlegg av mykt stoff (f.eks. filt). For å skåne den ømfintlige overflaten, fjerner du ikke beskyttelsesfolien før helt til slutt, etter lakkering.

Spenn fast frontene og slip de langsgående kantene. Begynn med slipepapir 120 og finslip til slutt med slipepapir 240. Du skal hele tiden kun arbeide langs kanten. Deretter sliper du hjørnene med fint slipepapir. Slip i lengderetningen i 45 graders vinkel.

4

Sette sammen akrylkassen

4 - Sette sammen akrylkassen
Sette sammen akrylkassen

Kassene lakkeres først etter montering, slik at skruehullene blir borte under sparkel og farget lakk.

Start med å montere de små kassene. Plasser bunnen med not med oversiden opp og de tilhørende kassesidene på arbeidsbordet slik du vil montere dem. Tegn på omrisset av bunnen med blyant på sidene.

Forbor to hull midt i omrisset som passer til skruer 3,5 x 40 mm. Med disse skruene festes sidene til bunnen. Forsenk hullene på yttersiden. Disse blir fylt med sparkel før lakkering. Ved montering kan det lønne seg å kikke på tipsene våre ang. sammenskruing av to MDF-deler i arbeidstrinn 1.

På den store kassen ligger ikke bunnen mellom sidene, men sidene står oppå bunnen. Derfor må du på den store kassen markere omrisset av sidene på kassebunnen. Deretter forborer du bunnen for skruestørrelse 3,5 x 40 mm som beskrevet i forrige avsnitt. Forsenk hullene fra undersiden og monter delene med batteridrevet skrumaskin.

Frontene i akrylglass kan i tillegg festes med silikon eller lim i notene dersom de ikke sitter godt nok. Beskyttelsesfolien på akrylglasset skal først fjernes etter lakkering. Fest limbånd på de synlige kantene som er slipt.

5

Forberede og montere gummistrikkholder og hylle

5 - Forberede og montere gummistrikkholder og hylle
Forberede og montere gummistrikkholder og hylle

Stift fast gummistrikken øverst på baksiden av den lakkerte holdeplaten med to klammer. Trekk båndet forover og rundt platen parallelt med overkanten. Pass på at båndet er stramt. Stift det fast på baksiden med to klammer. Sett klammene i løperetningen til gummistrikken, slik at begge spissene på klammene tar ordentlig tak i materialet. Gjør slik det er beskrevet her (og på tegningen) til gummistrikken er i det nedre diagonale hjørnet.

Når du skal montere gummistrikkholderen og den lakkerte hyllen, legger du den ferdig lakkerte bakveggen med forsiden opp på arbeidsbordet. Plasser hyllen og gummistrikkholderen med hhv. bakkanten og undersiden nedover på bakveggen iht. målene på tegningen. Marker plasseringen forsiktig.

Lag hull midt i omrissene av hylle (to hull) og gummistrikkholder (fire hull) med bormaskin og 4-mm-trebor. Forsenk hullene på baksiden av bakveggen.

Nå kan du plassere delene på bakveggen igjen og montere dem fra undersiden med batteridrevet skrumaskin og forsenkede skruer 4 x 35 mm. Ved montering kan det lønne seg å kikke på tipsene våre ang. sammenskruing av to MDF-deler i arbeidstrinn 1.

6

Feste platestrimler

6 - Feste platestrimler
Feste platestrimler

Legg bakveggen som er helt tørr etter lakkering, med forsiden opp på arbeidsbordet. Legg platestrimlene oppå iht. angivelsene i tegningen og marker plasseringen forsiktig på lakken.

Fest den dobbeltsidige teipen først til platestrimlene. Trekk av folien på den andre limflaten og press platestrimlene mot den lakkerte overflaten.

7

Montere skuffeknotter som kroker

7 - Montere skuffeknotter som kroker
Montere skuffeknotter som kroker

Legg den lakkerte og tørkede bakveggen med den synlige siden opp på arbeidsflaten. Legg platestrimlene oppå i henhold til målangivelsene på konstruksjonstegningen, og marker plasseringen forsiktig på lakken.

Legg den dobbeltsidige teipen på platestrimlene. Trekk av folien på den andre limflaten, og press platestrimlene mot den lakkerte overflaten.

8

Montere skuffeknotter som kroker

8 - Montere skuffeknotter som kroker
Montere skuffeknotter som kroker

Følgende forberedelser må gjøres før overflaten behandles: Tegn inn plasseringen av knottene på bakveggen iht. målene på tegningen. Bor hullene på forsiden av bakveggen med bormaskin og 4-mm-trebor.

Monter knottene med de medfølgende skruene etter lakkering.

9

Forberede overflater

9 - Forberede overflater
Forberede overflater

Sparkle først igjen alle synlige skruehull (også på delene som ikke er montert ennå) i MDF-flatene med tresparkel eller kitt. Etter at det er tørt (se informasjon fra produsenten!), sliper du ned områdene med slipepapir 120.

Slip først kantene på alle MDF-delene med slipepapir 120 i en 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. MDF-flatene sliper du med slipemaskin og slipepapir, kornstørrelse 120–180.

10

Overflatebehandling

10 - Overflatebehandling
Overflatebehandling

Påfør grunningsfylleren med en rulle eller eventuelt med et fargesprøytesystem. La det tørke godt.

Hvis du vil påføre et annet materiale med finsprøytesystemet i neste trinn, bør fargebeholderen skiftes.

Behandle alle de synlige sidene på MDF-platene bortsett fra hengelistene og avstandslisten. Påfør første grunningsfylleren med en rulle eller eventuelt med en sprøytepistol. La det tørke godt.

MDF-tips

MDF har sterkt sugende overflater. Spesielt kantene er det viktig å vie ekstra oppmerksomhet – rettere sagt: flere lag. Ved å bruke MDF med grunningsfolie, slipper du å påføre fyller (som tetter igjen sugende flater). Dette gir et perfekt malingsresultat uten påføring av fyller, i alle fall på flatene. Finslip de ferdiggrunnede flatene og kantene, øk korningen på slipepapiret fra 180 via 220 til 240.

11

Lakkere synlige flater

11 - Lakkere synlige flater
Lakkere synlige flater

Fyll lakk inn i fargebeholderen og tynn eventuelt ut med litt vann. Juster sprøytestrålen i dysen mot en prøveplate, og juster malingsmengden med reguleringshjulet. Lakkstrålen kan stilles inn horisontalt eller vertikalt for flater og i kjegleform for kanter. Lakker helst kantene først og deretter flatene. Flatene skal lakkeres i jevne, parallelle baner.

Lakkeringstips

Lakk finnes i mange varianter og prisklasser. Avgjørende for hvilken type du bør velge, er bearbeidbarhet, ditt tekniske utstyr hjemme, krav til kvalitet og overflatens holdbarhet. Be om råd i faghandelen. Og hvis du ikke har noe særlig erfaring med lakkering, anbefaler vi at du øver litt på en testplate. Det raskeste og beste resultatet oppnår du med akryllakk. Disse vannfortynnbare lakkene påføres ekstra enkelt og raskt med et finsprøytesystem.

12

Ferdig!

12 - Ferdig!
Ferdig!Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.


 

Råd om bruk

Spørsmål om produkter og bruksområder

:+47-64878950

Mandag–fredag kl: 08:00 – 16:00


Til e-postkontaktskjema

Forhandlersøk

 
 
 
NO
Merk
Merket
Kjøp nå
Nullstill filter
Vis filter
Skjul filter
Takk for din vurdering
Takk for din vurdering
Vis flere prosjekter
Skjul flere prosjekter
Skjul artikkelvarianter
Vis artikkelvarianter
Lukk brukstips
Åpne brukstips
Les erfaringshistorie
Lukk erfaringshistorie
Skjul detaljert materialliste
Vis detaljert materialliste
Sammenligningsliste
Produkter
Produkt
Vis flere anbefalinger
Skjul flere anbefalinger