Sofabord med integrert brett

 
Velkommen til bords
Sofabord med integrert brett

Det perfekte sofabord: Det har et nedsenket brett som du kan bruke til å servere gjestene dine forfriskninger av alle slag.

Gi din egen vurdering
Gi din egen vurdering
Gi din egen vurdering
Gi din egen vurdering
Gi din egen vurdering
0 Vurderinger
Takk for din vurdering Denne funksjonen kan bare brukes med informasjonskapsler aktivert.
0 Vurderinger

Vanskelighetsgrad

Kostnader

Tidsforbruk

Vart opp gjestene med et brett fullt av godsaker – og la det deretter forsvinne i det nye sofabordet. Dermed kan du vise at du ikke bare er en god vert, men også en original en.

Alle sammenføyninger – både på brettet og bordet – er bare skrudd i skjøtene og er synlige. Det er plasseringen av brettkassen som gjør denne modellen krevende. Forresten: Det er også mulig å lage sofabordet uten brettkasse, da er det ikke behov for overfres.

Følgende byggebeskrivelse gjelder limtreplater av bøk med en tykkelse på 20 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, må du tilpasse stykklisten tilsvarende.

La byggvarehuset eller en møbelsnekker skjære til de nødvendige platene.

 • Easy
  Easy-verktøy
  Når du ønsker at det skal være enkelt.
 • Universal
  Universal-verktøy
  Allsidighet til mer.
 • Advanced
  Advanced-verktøy
  Når du ønsker det beste.

Nødvendig elektroverktøy:

Hjelpemidler:

 • Treborsett
 • 28 mm kvistbor
 • Forsenker
 • Slipepapir, grovhet 120–240, svamp, kluter
 • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser
 • Resteplate 600 x 600 mm (f.eks. MDF)

Nødvendige materialer:

 • Limtreplate, bøk, 20 mm
 • Heltre, gran
 • Beslag bord/seng, vinkel bord/stol
 • Forsenkede skruer, skruer med rundt hode
 • Olje eller voks for overflatebehandling

Vis detaljert materialliste

Nr.

Antall

Betegnelse

Lengde

Bredde

Tykkelse

Materiale

0

1

Bord – bordplate

1000 mm

400 mm

20 mm

Limtre, bøk

1

2

Bord – sider, lange

1000 mm

127 mm

20 mm

Limtre, bøk

2

2

Bord – sider, korte

360 mm

127 mm

20 mm

Limtre, bøk

3

2

Bord – fotplater

260 mm

180 mm

20 mm

Limtre, bøk

4

1

Bord – tverrplate

660 mm

127 mm

20 mm

Limtre, bøk

5

8

Bord – sengebeslag

6

8

Bord – vinkeljern

7

2

Bordkasse – kassesider, lange

493 mm

50 mm

20 mm

Limtre, bøk

8

2

Bordkasse – kassesider, korte

303 mm

50 mm

20 mm

Limtre, bøk

9

1

Brettkasse – kassebunn

493 mm

343 mm

20 mm

Limtre, bøk

10

2

Brettkasse – avstandslister

395 mm

30 mm

8 mm

Heltre, gran

11

1

Serveringsbrett – avstandslist

300 mm

30 mm

8 mm

Heltre, gran

12

1

Brett – bunn

430 mm

280 mm

20 mm

Limtre, bøk

13

2

Brett – brettsider, lange

430 mm

50 mm

20 mm

Limtre, bøk

14

2

Brett – brettsider, korte

240 mm

50 mm

20 mm

Limtre, bøk

15

36

Skruer med rundt hode, 4 x 15 mm

16

44

Forsenkede skruer, 3,5 x 40 mm

17

6

Forsenkede skruer, 4 x 45 mm

18

4

Forsenkede skruer, 4 x 60 mm

19

8

Forsenkede skruer, 3 x 16 mm

20

2

Forsenkede skruer, 6 x 80 mm

1

Sette sammen bordsidene til en ramme

1 - Sette sammen bordsidene til en ramme
Sette sammen bordsidene til en ramme

Sengebeslag er vinkler med kort benlengde (her 22 og 28 mm) og stor totalhøyde (her 127 mm). Ved hjelp av disse monteres langsidene og kortsidene av bordet slik at de danner en ramme. Kortsidene ligger mellom langsidene i rammen. Beslagene plasseres alltid slik at det lange benet skrus fast i den korte siden og det korte benet skrus i den lange siden. Sengebeslag gjør at sammenføyningene blir ekstra stabile. Du kan imidlertid også bruke andre typer vinkler ved montering. Monter delene med batteridrevet skrumaskin og rundhodede skruer 4 x 15 mm.

2

Skjære ut åpning til serveringsbrett i bordplaten

2 - Skjære ut åpning til serveringsbrett i bordplaten
Skjære ut åpning til serveringsbrett i bordplaten Skjære ut åpning til serveringsbrett i bordplaten

På bordet markerer du et rettvinklet utsnitt på 280 x 430 mm til brettet iht. angivelsene på tegningen. Lag et hull i hvert av hjørnene med bormaskin og 10-mm-trebor. Kanten skal bare berøre blyantlinjen, men ikke skjære gjennom denne!

Før sagbladet på stikksagen inn i et av hullene. Sagen skal være avslått. Skjær fra hull til hull langs markeringen. Kutt med stikksag uten bruk av anslag blir aldri helt rette. Derfor bør du hele tiden holde deg innenfor blyantstreken og heller bearbeide ujevnheter på kanten med trefil og slipepapir etterpå.

Viderekomne kan kutte 3 mm innenfor streken og etterpå bearbeide kuttet med overfres og parallellanlegg. Dermed blir kantene på utsnittet helt rette.

Til slutt retter du til hjørnene som er avrundet etter boringen, med stikksagen.

3

Sette sammen bordplate og ramme

3 - Sette sammen bordplate og ramme
Sette sammen bordplate og ramme

Legg bordplaten på arbeidsbordet med oversiden ned. Plasser den allerede monterte rammen plant oppå bordplaten. Skru fast de resterende fire sengebeslagene til alle fire sidene på rammen og bordplaten. Bruk batteridrevet skrumaskin og rundhodede skruer 4 x 15 mm.

4

Forberede innsiden av serveringsbrettet

4 - Forberede innsiden av serveringsbrettet
Forberede innsiden av serveringsbrettet

Fordi bordplaten og sidene er montert med sengebeslag og kassen til brettet ligger nær en av de smale bordsidene, må sengebeslaget der forsenkes i overkanten på kortsiden på kassen (se detaljtegning). Det betyr at du må frese en U-formet, 2 mm dyp og 15 mm bred fals i overkanten på kassens kortside.

Før du begynner å frese, må du finne ut hvilke flater på sidene på kassen som peker innover når de skrus fast til rammen, altså hvilke sider som senere vil bli synlige. Legg den høyre, korte kassesiden med utsiden ned på restplaten som du har festet godt til arbeidsbordet med tvinger. (Er du den stolte eier av en høvelbenk, spenner du fast restplaten ved hjelp av hakene.)

Skru den korte kassesiden fast på restplaten. Plasser skruene 10 mm fra kanten på kortsidene og 2,6 mm fra kanten på langsidene. Dermed vil ikke hullene være synlige etter montering.

Still inn overfresen med 12 mm notfres på 15 mm fresedybde (= bredde på nødvendig fals). Fres en 5 mm dyp fals ved hjelp av parallellanlegget.

5

Sette sammen delene til serveringsbrettet

5 - Sette sammen delene til serveringsbrettet
Sette sammen delene til serveringsbrettet

Plasser kassesidene på arbeidsbordet slik de skal skrus sammen. Marker omrisset av den korte kassesiden på innsiden av den lange med blyant. Tegn to hull midt på hver av dem, bor hullene og forsenk dem fra utsiden. Skru delene fast med batteridrevet skrumaskin og skruer 3,5 x 40 mm.

Tips for skruing av to tredeler

Forhåndsbor den første delen det skal skrus i med 0,5 til 1 mm større diameter enn skruediameteren. Hullet for skruehodet bør forsenkes. Forhåndsbor alltid hullet i den delen det bores i sist med 1 mm mindre diameter enn skruediameteren. Skru fast bunnen: legg den ferdige rammen med overkanten ned og legg bunnen slik at den ligger kant i kant med rammen. Monter ramme og bunn med batteridrevet skrumaskin og skruer 3,5 x 40 mm. Se tipsene om sammenskruing av to trebiter i forrige avsnitt.

6

Montere serveringsbrett under bordplaten

6 - Montere serveringsbrett under bordplaten
Montere serveringsbrett under bordplaten

Legg bordplaten på arbeidsbordet med oversiden ned. Plasser brettkassen i åpningen. De 8 mm tykke avstandslistene skal passe akkurat i mellomrommet mellom kassen og bordkanten. Bruk skruer 4 x 45 mm til å feste brettkassen til de tre bordkantene. Avstandslistene må være på plass mellom brettkassen og bordkantene før du borer. Til dette kan du bruke skruehullene du brukte da du freste falser. Se igjen tipsene våre om sammenskruing av to tredeler.

7

Sette sammen serveringsbrettet

7 - Sette sammen serveringsbrettet
Sette sammen serveringsbrettet Sette sammen serveringsbrettet

Lag først åpningene til håndtak på brettets kortsider med bormaskin og 28 mm kvistbor (trebor med diameter på mer enn 12 mm). Marker midtpunktet for boret med blyant og sett sentreringsspissen på boret mot dette, iht. målene på tegningen. Bor helt gjennom hullene – helst på restplaten, som du brukte da du freste på brettkassen.

Plasser brettsidene slik du vil montere dem. Tegn omrisset av den korte brettsiden på innsiden av den lange med blyant. Tegn to hull midt på hver av dem, bor hullene og forsenk dem fra utsiden. Skru delene fast med batteridrevet skrumaskin og skruer 3,5 x 40 mm. Se tipsene om sammenskruing av to trebiter i arbeidstrinn 5.

Skru fast brettbunnen: legg den ferdige rammen med overkanten ned og legg bunnen slik at den ligger kant i kant med rammen. Monter ramme og bunn med batteridrevet skrumaskin og skruer 3,5 x 40 mm. Se tipsene om sammenskruing av to trebiter.

8

Montere sokkel og skru den fast under bordplaten

8 - Montere sokkel og skru den fast under bordplaten
Montere sokkel og skru den fast under bordplaten Montere sokkel og skru den fast under bordplaten Montere sokkel og skru den fast under bordplaten

Kutt en av fotplatene fra 260 til 190 mm lengde. (Har du valgt en annen dybde på serveringsbrettet, tilpasser du målet tilsvarende.)

Deretter lager du en utsparing i overkanten på tverrplanken med stikksagen slik at brettkassen passer inn. Tegn inn omrisset av utsparingen på 500 x 70 mm med blyant i det øvre, høyre hjørnet av tverrplanken og skjær ut rektangelet med stikksag.

Når du skal montere fotplater og tverrplanke, plasserer du disse slik de skal skrus sammen. Tegn omrisset av tverrplanken på de flatene av fotplaten som peker innover med blyant, og tegn inn to boreposisjoner midt på hver av dem. Bor hullene og forsenk dem utenfra. Monter fotplaten på tverrplanken. Bruk batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 60 mm.

Skru deretter de åtte vinkeljernene kant i kant med overkanten på sokkelen. Denne monterer du under bordplaten til slutt ved hjelp av batteridrevet skrumaskin og skruer 3 x 16 mm.

Tips

Vil du stabilisere bordet ytterligere, kan du skru to forsenkede skruer 6 x 80 mm gjennom tverrplanken i fordypningen på bordet.

9

Slipe treoverflaten

9 - Slipe treoverflaten
Slipe treoverflaten

For å få så fine overflater som mulig, bør du behandle dem før du setter sammen møbelet.

Slip først alle kanter med slipepapir 120 eller 180 i 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. Slip de synlige flatene med slipemaskinen i åreretningen. Bruk først grovt (120, 180), og deretter finere (inntil 240) slipepapir.

Deretter fuktes/gnis flatene med en svamp. Når treet tørker, reiser det seg enkelte løse trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 180. Deretter er treet klart for overflatebehandling.

Tips

Pass på at slipepapiret ikke er for sløvt. Trefibrene skal skjæres av og ikke bare trykkes ned.

10

Overflatebehandling med olje eller voks

10 - Overflatebehandling med olje eller voks
Overflatebehandling med olje eller voks

Les først tipsene fra produsenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Påfør rikelig med olje eller voks med et finsprøytesystem. Tørk av overflødig olje eller voks med en klut. Se tørketidene som er angitt fra produsenten.

Vil du påføre et ekstra lag voks, bør du utføre en mellomsliping med slipepapir 240. (Et ekstra lag olje påføres ofte uten ny sliping.) Slip også denne gangen kun i treets lengderetning. Gjenta påføringen som beskrevet i forrige avsnitt. Når voksen er tørr, behandler du flaten med en myk børste til overflaten skinner.

Tips om voksing

Etter påføring skal vokskluten for sikkerhets skyld brettes ut og tørke på et godt ventilert sted. Dersom den ligger sammenkrøllet og tørker, kan den selvantenne!

11

Ferdig!

11 - Ferdig!
Ferdig!Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.


 

Råd om bruk

Spørsmål om produkter og bruksområder

:+47-64878950

Mandag–fredag kl: 08:00 – 17:00


Til e-postkontaktskjema

Forhandlersøk

 
 
 
NO
Merk
Merket
Kjøp nå
Nullstill filter
Vis filter
Skjul filter
Takk for din vurdering
Takk for din vurdering
Vis flere prosjekter
Skjul flere prosjekter
Skjul artikkelvarianter
Vis artikkelvarianter
Lukk brukstips
Åpne brukstips
Les erfaringshistorie
Lukk erfaringshistorie
Skjul detaljert materialliste
Vis detaljert materialliste
Sammenligningsliste
Produkter
Produkt
Vis flere anbefalinger
Skjul flere anbefalinger