Servantbenk i puristisk stil

 
Renslig
Servantbenk i puristisk stil

Mange ønsker seg en minimalistisk stil på badet. En stil denne servanten er et godt eksempel på: Mindre er ofte det beste!

Gi din egen vurdering
Gi din egen vurdering
Gi din egen vurdering
Gi din egen vurdering
Gi din egen vurdering
0 Vurderinger
Takk for din vurdering Denne funksjonen kan bare brukes med informasjonskapsler aktivert.
0 Vurderinger

Vanskelighetsgrad

Kostnader

Tidsforbruk

En vaskeekte god idé: Med denne servantbenken i puristisk stil får du moderne design på badet.

De bærende elementene er for det første sidene som hyllene er festet til. Dekkplaten ligger oppå. En planke som fungerer som festelist har også bærefunksjon i konstruksjonen: Denne festes til veggen med plugger og skrus sammen med dekkplaten.

Følgende byggebeskrivelse gjelder limtreplater av bøk med en tykkelse på 20 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, må du tilpasse stykklisten tilsvarende. La helst byggvarehuset eller en møbelsnekker skjære til de nødvendige delene.

 • Easy
  Easy-verktøy
  Når du ønsker at det skal være enkelt.
 • Universal
  Universal-verktøy
  Allsidighet til mer.
 • Advanced
  Advanced-verktøy
  Når du ønsker det beste.

Nødvendig elektroverktøy:

Hjelpemidler:

 • Treborsett
 • Forsenker
 • Slipepapir, grovhet 120–240, svamp
 • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser
 • Skrutvinger
 • Eventuelt trelim, svamp
 • Eventuelt Dübelfix
 • Eventuelt boremal

Nødvendige materialer:

 • Limtreplate, bøk
 • Heltre, gran
 • Fiberplate (MDF) med middels tetthet
 • Vinkeljern, stanghåndtak
 • Forsenkede skruer
 • Beis og lakk

Vis detaljert materialliste

Nr.

Antall

Betegnelse

Lengde

Bredde

Tykkelse

Materiale

0

1

Skrog – Dekkplate

1200 mm

480 mm

20 mm

Limtre, bøk

1

2

Skrog – sider

675 mm

460 mm

20 mm

Limtre, bøk

2

1

Skrog – midtside

240 mm

160 mm

20 mm

Limtre, bøk

3

3

Skrog – hylle

1160 mm

240 mm

20 mm

Limtre, bøk

4

1

Skrog – bakvegg

1160 mm

240 mm

20 mm

Limtre, bøk

5

1

Skrog – dekklist

593 mm

190 mm

20 mm

Limtre, bøk

6

1

Skrog – festelist

1150 mm

45 mm

45 mm

Heltre, gran

7

6

Skrog – vinkeljern

40 mm

40 mm

1 mm

8

1

Skrog – stanghåndtak

500 mm

64 mm

9

2

Skuff – sider

400 mm

131 mm

12 mm

MDF

10

2

Skuff – for-/bakpart

543 mm

131 mm

12 mm

MDF

11

1

Skuff – bunn

567 mm

400 mm

4 mm

MDF

12

1

Skuff – front

593 mm

190 mm

19 mm

MDF

13

ca. 20

Forsenkede skruer, 4 x 45 mm

14

4

Forsenkede skruer, 4 x 35 mm

15

ca. 30

Forsenkede skruer, 3 x 25 mm

16

ca. 24

Forsenkede skruer, 4 x 17 mm

1

Sette sammen øvre hylle og midtside

1 - Sette sammen øvre hylle og midtside
Sette sammen øvre hylle og midtside Sette sammen øvre hylle og midtside

Plasser begge de øvre hyllene og midtsiden slik du ønsker å skru dem sammen. De skal danne en dobbel T. Marker de innvendige kantene med blyant, slik at du vet hvilken del som skal være hvor. Møbelsnekkere pleier å lage et trekantsymbol.

Tegn inn den midtre tverrlinjen med blyant på begge hyllene. På denne linjen skal hullene til skruing av midtsiden ligge. Sett sentreringsspissen på treboret nøyaktig på merket. Bor to hull i hver av hyllene og forsenk dem utenfra. Monter den doble T-en ved hjelp av batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 45 mm.

Tips for skruing av to tredeler

Forhåndsbor den første delen det skal skrus i med 0,5 til 1 mm større diameter enn skruediameteren. Hullet for skruehodet bør forsenkes. Forhåndsbor alltid hullet i den delen det bores i sist med 1 mm mindre diameter enn skruediameteren.

2

Sette sammen skrogdelene

2 - Sette sammen skrogdelene
Sette sammen skrogdelene Sette sammen skrogdelene Sette sammen skrogdelene

NB! Erfarne håndverkere kan selvfølgelig velge å lime i sammenføyningene (relativt tidkrevende) i stedet for å få synlige skruer i konstruksjonen. Her beskriver vi versjonen med skruer. Hvordan du går frem med lim og treplugger kan du se i arbeidstrinn fire under bygging av skuff.

Sett først sammen den doble T-en, den tredje hyllen og sidene. Deretter plasserer du delene slik de skal monteres, med de riktige sidene ut. Tegn på trekanter for å markere hvordan delene skal monteres sammen. Tegn forsiktig omrisset av alle tre hyllene på innsiden av de to sideplatene.

Midt i hvert av disse omrissene lager du tre hull med bormaskin slik at du kan skru hyllene fast i sideplatene. Forsenk hullene fra utsiden, og monter sidene og hyllene med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 45 mm. Se tipsene om sammenskruing av to trebiter i forrige arbeidstrinn.

Sett hyllen du har laget på arbeidsbordet når du skal skru på bakveggen. Skyv bakveggen på plass bakfra slik du vil montere den. Forfra tegner du nå omrisset av den nederste og den midtre hyllen på bakveggen med blyant. Ta deretter vekk bakveggen igjen. Forhåndsbor fem hull midt i hvert av omrissene. Nå kan du montere bakveggen med forsenkede skruer 4 x 45 mm – og skroget er ferdig. Se tipsene om sammenskruing av to trebiter i forrige arbeidstrinn.

3

Montere dekkplate og dekklist

3 - Montere dekkplate og dekklist
Montere dekkplate og dekklist Montere dekkplate og dekklist Montere dekkplate og dekklist

Dekkplaten skrus fast fra undersiden, gjennom den øverste hyllen. Forbor og forsenk borehullene nedenfra. Vær nøyaktig når du plasserer dekkplaten på skroget, og monter dekkplaten med batteridrevet skrumaskin og forsenkede skruer 4 x 35 mm. Innerst i servantbenken skrur du dekkplaten fast til sidene med vinkeljern. Se igjen tipsene våre om sammenskruing av to trebiter. Tenk også på hvor du vil plassere servanten og dermed utsnittet til servanten i dekkplaten og eventuelt i den øverste hyllen. Åpningen til servanten lages på slutten av dette arbeidstrinnet.

Nå mangler bare dekklisten som skal skjule avløpsrøret til servanten. Dekklisten monteres med vinkeljern. Skru disse fast i flukt med forkantene på skroget ved hjelp av batteridrevet skrumaskin og linsehodeskruer 3 x 17 mm lengst mulig oppe og nede på midtsiden og siden.

Nå monteres dekklisten. Legg møbelet på ryggen og rett til dekklisten på skroget: 5 mm avstand til ytterkanten på høyre sidevegg og 5 mm avstand til underkanten på den midtre hyllen. Fest dekklisten i denne posisjonen med tvinger og skru den fast fra baksiden med batteridrevet skrumaskin og forsenkede skruer 4 x 17 mm.

Skjær til slutt til åpningen til servanten og nødvendige installasjoner i dekkplaten – tilpasses til modell og type tilkobling.

4

Sette sammen delene til skuffen

4 - Sette sammen delene til skuffen
Sette sammen delene til skuffen Sette sammen delene til skuffen

Du kan også montere delene til skuffen med skruer 3 x 25 mm. Gjør da slik det er beskrevet i arbeidstrinnene ovenfor.

Ved liming av hjørneforbindelser som på denne skuffen, anbefales det på det sterkeste å bruke boresjablon og markeringsspiss, en såkalt pluggmarkør. Med måling og tegning blir ikke plasseringen av plugghullene nøyaktig nok til at plugghullene flukter nøyaktig med hverandre!

En boresjablon er til hjelp ved boring. Den festes til emnet med en skrumekanisme. Den fører boret loddrett inn i treet ved hjelp av en metallmansjett.

En pluggmarkør er en metallstift med en markeringsspiss. Denne stikker du inn i endekantens borehull, der du vil overføre posisjonene. Trykk det forhåndsborede arbeidsemnet mot flaten på motstykket. Det skal ligge nøyaktig kant i kant.

Plasser alle delene til skuffen foran deg på arbeidsbordet slik at du har kassen foran deg, med oversiden ned. Den fremre og bakre delen skal være mellom sidedelene. Merk delene med trekantsymbolet, slik at du vet hvilken som skal være hvor.

Bor to hull på 6 mm til pluggene på fremsiden av den fremre og den bakre delen. Stikk pluggmarkørene inn i hullene og overfør plasseringen til de innvendige sidene på skuffesidene.

Påfør lim i plugghullene på den fremre og den bakre delen og stikk inn 6-mm-treplugger. Ha deretter lim i hullene på sidene og på limflatene. Sett sammen delene til skuffen og sett den i press med tvinger til limet har tørket. Se opplysninger om tørketid fra produsenten av limet du bruker. Tørk straks vekk lim som pipler ut, med en fuktig klut. Pass på at hjørnene på skuffen er i rett vinkel når du setter den i press mellom tvinger.

Når limet har tørket, legger du skufferammen med oversiden ned på arbeidsbordet. Juster bunnen, slik at den er i flukt, og skru den fast gjennom de forborede hullene. Bruk batteridrevet skrumaskin og forsenkede skruer 4 x 17 mm. Se tipsene om sammenskruing av to trebiter i arbeidstrinn én.

Til slutt monterer du skuffefronten. Du må først finne den eksakte plasseringen på den fremre delen av kassen. Sett dobbeltsidig teip på den fremre delen og skyv kassen inn på plassen dens i skroget. Nå kan du justere fronten nøyaktig til skroget, deretter presse fast mot skuffen bakfra og trekke den forsiktig ut sammen med fronten som nå er klebet til rammen.

Skru på fronten fra innsiden med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 35 mm. Se tipsene om sammenskruing av to trebiter i arbeidstrinn én.

Til slutt borer du hullene til håndtaket på fronten iht. anvisningene fra produsenten. Monter håndtaket med skruene som følger med. Skuffen er ferdig!

Tips om plugger

Bor hull i begge delene som skal settes sammen. Bruk trebor med diameter som tilsvarer pluggen. Begge boredybdene skal til sammen utgjøre plugglengden pluss 2 mm. Det beste er å bruke et bor med sentreringsspiss og dybdestopp. Dybdestopp er en stoppring med gjengestift som festes på boret i ønsket boredybde. På flater skal du aldri bore dypere enn to tredjedeler av materialtykkelsen!

5

Sliping av treoverflatene

5 - Sliping av treoverflatene
Sliping av treoverflatene

For å få så fine overflater som mulig, bør du behandle dem før du setter sammen møbelet.

Slip først alle kanter med slipepapir 120 eller 180 i 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. Slip de synlige flatene med slipemaskinen i åreretningen. Bruk først grovt (120, 180), og deretter finere (inntil 240) slipepapir.

Deretter fuktes/gnis flatene med en svamp. Når treet tørker, reiser det seg enkelte løse trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 180. Deretter er treet klart for overflatebehandling. Tips: Pass på at slipepapiret ikke er for sløvt. Trefibrene skal skjæres av og ikke bare trykkes ned.

6

Beise overflater

6 - Beise overflater
Beise overflater

Beising er en fargebehandling av treoverflater. Beis kan påføres ved hjelp av et finsprøytesystem. Beis beskytter ikke treets overflate. Først når det påføres lakk eller voks på overflaten, er den beskyttet.

Les først tipsene fra produsenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Hvis du vil påføre et annet materiale med finsprøytesystemet i neste trinn, bør fargebeholderen skiftes.

7

Beise overflaten

7 - Beise overflaten
Beise overflaten

Beising er en fargebehandling av treoverflater. Beis kan påføres ved hjelp av et finsprøytesystem. Beis beskytter ikke treets overflate. Først når det påføres lakk eller voks på overflaten, er den beskyttet.

Les først tipsene fra produsenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Hvis du vil påføre et annet materiale med finsprøytesystemet i neste trinn, bør fargebeholderen skiftes.

Tips om beising

På loddrette flater bør du alltid beise nedenfra og opp. Da beis er tyntflytende og treoverflaten sterkt sugende, kan beisen ellers renne nedover og lage merker som det ikke er mulig å beise over. Disse merkene forblir derfor synlige.

8

Behandle overflatene med klarlakk

8 - Behandle overflatene med klarlakk
Behandle overflatene med klarlakk

Fyll lakk inn i fargebeholderen og tynn eventuelt ut med litt vann. Juster sprøytestrålen i dysen mot en prøveplate, og juster malingsmengden med reguleringshjulet. Lakkstrålen kan stilles inn horisontalt eller vertikalt for flater og i kjegleform for kanter. Lakker helst de innvendige kantene først, deretter de utvendige kantene og til slutt flatene. Flatene skal lakkeres i jevne, parallelle baner.

På samme måte som når du påfører vann på treet, kan det også her reise seg trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 220 eller 240 etter at lakken er tørr.

Påfør et nytt lag lakk. Bruk samme klarlakk som du brukte til grunning. Du kan nå påføre et litt tykkere lag lakk. Begynn med kantene og lakker deretter flatene i jevne og parallelle baner.

Lakkeringstips

Lakk finnes i mange varianter og prisklasser. Avgjørende for hvilken type du bør velge, er bearbeidbarhet, ditt tekniske utstyr hjemme, krav til kvalitet og overflatens holdbarhet. Be om råd i faghandelen. Og hvis du ikke har noe særlig erfaring med lakkering, anbefaler vi at du øver litt på en testplate. Det raskeste og beste resultatet oppnår du med akryllakk. Den er vannløselig og tilgjengelig i mange ulike farger i ethvert byggvarehus. Det påføres ekstra enkelt og raskt med et finsprøytesystem.

9

Ferdig!

9 - Ferdig!
Ferdig!Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.


 

Råd om bruk

Spørsmål om produkter og bruksområder

:+47-64878950

Mandag–fredag kl: 08:00 – 16:00


Til e-postkontaktskjema

Forhandlersøk

 
 
 
NO
Merk
Merket
Kjøp nå
Nullstill filter
Vis filter
Skjul filter
Takk for din vurdering
Takk for din vurdering
Vis flere prosjekter
Skjul flere prosjekter
Skjul artikkelvarianter
Vis artikkelvarianter
Lukk brukstips
Åpne brukstips
Les erfaringshistorie
Lukk erfaringshistorie
Skjul detaljert materialliste
Vis detaljert materialliste
Sammenligningsliste
Produkter
Produkt
Vis flere anbefalinger
Skjul flere anbefalinger