Elegant TV-bord

 
En moderne scene
Elegant TV-bord

Dette er et enkelt og praktisk bord som rommer det meste. En perfekt benk for TV-en.

Gi din egen vurdering
Gi din egen vurdering
Gi din egen vurdering
Gi din egen vurdering
Gi din egen vurdering
0 Vurderinger
Takk for din vurdering Denne funksjonen kan bare brukes med informasjonskapsler aktivert.
0 Vurderinger

Vanskelighetsgrad

Kostnader

Tidsforbruk

Dette er et enkelt og praktisk TV-bord som rommer det meste! Skuffer og hyller har plass til blant annet DVD-spiller og DVD-plater, mens du kan plassere TV-en oppå.

Forresten: Vi har også en byggebeskrivelse for en TV-vegg med DVD-hyller som passer til dette bordet.

TV-bordet består av to deler som er skrudd sammen. Det har både åpne rom med bunn for f.eks. DVD-spiller samt rom uten bunn, der skuffene skyves inn. Du bestemmer selv hvor mange åpne rom og skuffer du vil ha. Stykklisten vår omfatter både deler for åpne rom og skuffer.

Vi anbefaler at delene settes sammen med treplugger. Dersom du velger fiberplater (MDF) med medium tetthet og skal fargelakkere møbelet, er det også mulig å skru delene sammen.

Følgende byggebeskrivelse gjelder limtreplater av bøk med en tykkelse på 20 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, må du tilpasse stykklisten tilsvarende.

La byggvarehuset eller en møbelsnekker skjære til de nødvendige platene.

 • Easy
  Easy-verktøy
  Når du ønsker at det skal være enkelt.
 • Universal
  Universal-verktøy
  Allsidighet til mer.
 • Advanced
  Advanced-verktøy
  Når du ønsker det beste.

Nødvendig elektroverktøy:

Hjelpemidler:

 • Treborsett
 • Pluggmal og markeringsspisser
 • 8 mm treplugger
 • Forsenker
 • Trelim, kluter, minst to tvinger
 • Slipepapir, grovhet 120–240
 • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser
 • Kluter, børste
 • Teip

Nødvendige materialer:

 • Limtreplate, bøk
 • Vinkeljern, faste hjul, skuffeknott
 • Forsenkede skruer, håndtaksskruer, skruer med rundt hode
 • Olje eller voks

Vis detaljert materialliste

Nr.

Antall

Betegnelse

Lengde

Bredde

Tykkelse

Materiale

0

2

Skrog – overplater

1200 mm

400 mm

20 mm

Limtre, bøk

1

6

Skrog – sider

220 mm

380 mm

20 mm

Limtre, bøk

2

1

Skrog – bunn

572 mm

380 mm

20 mm

Limtre, bøk

3

4

Skrog – vinkeljern

40 mm

40 mm

4

2

Skuff – sider

370 mm

188 mm

20 mm

Limtre, bøk

5

2

Skuff – for-/bakpart

526 mm

150 mm

20 mm

Limtre, bøk

6

1

Skuff – bunn

370 mm

526 mm

25 mm

Limtre, bøk

7

1

Skuff – front

584 mm

205 mm

15 mm

Limtre, bøk

8

4

Skuff – faste hjul, totalhøyde 28 mm

9

1

Skuff – skuffeknott

10

6

Forsenkede skruer, 4 x 40 mm

11

ca. 42

Forsenkede skruer, 4 x 35 mm

12

ca. 16

Forsenkede skruer, 3 x 17 mm

13

3

Håndtaksskruer 4 x 25 mm

14

8

Skruer med rundt hode, 4 x 15 mm

1

Bore plugghull i skroget

1 - Bore plugghull i skroget
Bore plugghull i skroget Bore plugghull i skroget

Posisjoner først sidene og overplaten slik du vil montere dem. Marker delenes posisjoner på bakkantene med blyant, slik at du hele tiden vet hvor de enkelte delene hører hjemme.

Ved hjørne- eller T-forbindelser anbefaler vi at du bruker boresjablon og markeringsspisser, såkalte pluggmarkører. Med måling og tegning blir ikke plasseringen av plugghullene nøyaktig nok til at plugghullene flukter nøyaktig med hverandre!

Bor tre plugghull i hver av sidenes endekanter med bormaskin og 8 mm trebor. Plugghullenes posisjoner skal overføres til undersiden av overplaten ved hjelp av pluggmarkører.

En boresjablon er til hjelp ved boring. Den festes til emnet med en skrumekanisme. Den fører boret loddrett inn i treet ved hjelp av en metallmansjett. Dersom du ikke bruker boresjablon, borer du først hullene i endekantene. Der er sjansen størst for at boret borer skjevt, at det altså ikke går nøyaktig loddrett inn i treet. Når du borer i flaten, er sjansen mindre, da du her borer på tvers av åreretningen.

En pluggmarkør er en metallstift med en markeringsspiss. Denne stikker du inn i endekantens borehull, der du vil overføre posisjonene. Trykk det forhåndsborede arbeidsemnet mot flaten på motstykket. Det skal ligge nøyaktig kant i kant.

Tips om plugger

Bor hull i begge delene som skal settes sammen. Bruk trebor med diameter som tilsvarer pluggen. Begge boredybdene skal til sammen utgjøre plugglengden pluss 2 mm. Bruk helst et bor med sentreringsspiss og dybdestopp. Dybdestopp er en liten stålmansjett som festes på boret for ønsket boredybde. På flater skal du aldri bore dypere enn to tredjedeler av materialtykkelsen!

2

Lime sammen skroget

2 - Lime sammen skroget
Lime sammen skroget

Påfør lim i sidenes plugghull og limflater og sett inn trepluggene. Ha også litt lim i hullene på overplaten og sett delene sammen. Press delene sammen med tvinger.

3

Montere bunnen for det åpne rommet

3 - Montere bunnen for det åpne rommet
Montere bunnen for det åpne rommet

Etter at delene er limt sammen, skyver du bunnen for det åpne rommet inn mellom de forhåndsborede sidene. (På tegningen er det høyre rom i venstre del.) Skru den fast med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 40 mm.

Tips for skruing av to tredeler

Forhåndsbor den første delen det skal skrus i med 0,5 til 1 mm større diameter enn skruediameteren. Hullet for skruehodet bør forsenkes. Forhåndsbor alltid hullet i den delen det bores i sist med 1 mm mindre diameter enn skruediameteren.

4

Bore plugghull til skuffen

Posisjoner først sidene samt for- og bakpart slik du vil montere dem. Marker delenes posisjoner på underkantene med blyant, slik at du hele tiden vet hvor de enkelte delene hører hjemme.

Bor to borehull i endekantene på for- og bakparten med bormaskin, 8 mm trebor og boresjablon. Hullenes posisjoner skal overføres til innsidene av sidene med pluggmarkører. Da sidene er bredere enn for- og bakparten, skal delene hvile med overkantene ned på arbeidsbordet. Dermed skjuler sidene senere for- og bakpartens endeflater samt bunnens endeflater og litt av hjulene.

5

Lime sammen skuffen

5 - Lime sammen skuffen
Lime sammen skuffen

Påfør lim i plugghullene og på limflatene på for- og bakparten og sett inn trepluggene. Ha så litt lim i hullene på sidedelene og sett forpart, bakpart og sider sammen. Press delene sammen med tvinger. Se tipsene om liming i arbeidstrinn 2.

6

Montere bunn, hjul og front på skuffen

6 - Montere bunn, hjul og front på skuffen
Montere bunn, hjul og front på skuffen Montere bunn, hjul og front på skuffen

Forhåndsbor bunnen med bormaskin og 4 mm trebor. Skru den fast til for- og bakparten med skruer 4 x 35 mm. Se tipsene om sammenskruing av to trebiter i arbeidstrinn 3.

Posisjoner hjulene på bunnen, så langt ut som mulig og helt parallelt med sidene. Monter dem med batteridrevet skrumaskin og rundhodede skruer 4 x 15 mm.

Forhåndsbor forparten (for sammenskruing med fronten) med bormaskin og 4 mm trebor og forsenk hullene på innsiden iht. størrelsen på skruehodene. Posisjoner så fronten mot forparten, fest den med tvinger og skru den fast innenfra med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 35 mm.

Det er enklest å montere en skuffeknott på fronten, da den kun festes på ett punkt. Marker midtpunktet på fronten ved hjelp av diagonale linjer ut fra hjørnene. Ved valg av skuffeknott bør du huske på at fronten og forparten til sammen utgjør 40 mm.

7

Montere TV-bordet og kombinere det med TV-veggen

TV-bordet består av to deler som nå må settes sammen. Forhåndsbor to hull fra innsiden midt på en av sidene. Bruk bormaskin og 4 mm trebor. Forsenk hullene. Monter TV-bordet med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 35 mm. Se tipsene om sammenskruing av to trebiter i arbeidstrinn 3.

Ønsker du å kombinere TV-bordet med TV-veggen, bør du feste dem til hverandre. Først må du imidlertid skjære ut åpninger i TV-veggen for kablene fra DVD-spilleren. De to delene festes til hverandre ved hjelp av vinkeljern. Monter vinkeljernene på innsiden av de fire sidene med batteridrevet skrumaskin og forsenkede skruer 3 x 17 mm. Jernene skal plasseres kant i kant så langt oppe under overplaten som mulig.

Deretter plasserer du TV-benken foran den vegghengte TV-veggen og monterer den med forsenkede skruer 3 x 17 mm. Til slutt skyver du inn de ferdige skuffene.

8

Slipe treoverflaten

8 - Slipe treoverflaten
Slipe treoverflaten

Slip først alle kanter med slipepapir 120 eller 180 i 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. Slip de synlige flatene med slipemaskinen i åreretningen. Bruk først grovt (120, 180), og deretter finere (inntil 240) slipepapir.

Deretter fuktes/gnis flatene med en svamp. Når treet tørker, reiser det seg enkelte løse trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 180. Deretter er treet klart for overflatebehandling. Tips: Pass på at slipepapiret ikke er for sløvt. Trefibrene skal skjæres av og ikke bare trykkes ned.

9

Overflatebehandling med olje

9 - Overflatebehandling med olje
Overflatebehandling med olje

Les først tipsene fra produsenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Påfør rikelig med olje eller voks med et finsprøytesystem. Tørk av overflødig olje eller voks med en klut. Se tørketidene som er angitt av produsenten

Vil du påføre et ekstra lag voks, bør du utføre en mellomsliping med slipepapir 240. (Et ekstra lag olje påføres ofte uten ny sliping.) Slip også denne gangen kun i treets lengderetning. Gjenta påføringen som beskrevet i forrige avsnitt. Når voksen er tørr, behandler du flaten med en myk børste til overflaten skinner.

Sikkerhetsanvisning

Etter påføring skal vokskluten brettes ut og tørke på et godt ventilert sted. Dersom den ligger sammenkrøllet og tørker, kan den selvantenne!

10

Ferdig!

10 - Ferdig!
Ferdig!


Produktanbefalinger

Eksentersliper - PEX 400 AE Eksentersliper

PEX 400 AE


Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.


 

Råd om bruk

Spørsmål om produkter og bruksområder

:+47-64878950

Mandag–fredag kl: 08:00 – 16:00


Til e-postkontaktskjema

Forhandlersøk

 
 
 
NO
Merk
Merket
Kjøp nå
Nullstill filter
Vis filter
Skjul filter
Takk for din vurdering
Takk for din vurdering
Vis flere prosjekter
Skjul flere prosjekter
Skjul artikkelvarianter
Vis artikkelvarianter
Lukk brukstips
Åpne brukstips
Les erfaringshistorie
Lukk erfaringshistorie
Skjul detaljert materialliste
Vis detaljert materialliste
Sammenligningsliste
Produkter
Produkt
Vis flere anbefalinger
Skjul flere anbefalinger