Leksikon

 

Oppføringer 1 - 7 av 7

M
 • Markeringsstift
  • Brukes til merking av borehull. For å kunne lage to sammenfallende hull i to arbeidsemner som senere skal forbindes med treplugger, lages hullene først i det ene arbeidsemnet. Gjennom borehullene trykkes det markeringsstifter, og spissene på disse stiftene markerer nøyaktig posisjonen for borehullene på den tilstøtende andre arbeidsemnet.

 • Meisel
  • En meisel brukes f.eks. for å dele stein eller legge en kabelkanal. Blant de vanligste meiseltypene har vi: Spissmeisel, flatmeisel, spademeisel, kanal- og hulmeisel, fugemeisel og tannmeisel. Meisler kan f.eks. festes i bor- og meiselhammere. Ellers slår man på meiselen med en vanlig hammer.

 • Meiselhammer
  • Elektroverktøy som brukes til meisling av betong. Til forskjell fra borhammere gjør meiselhammere bare en slagbevegelse, de roterer ikke. Derfor har de høyere slagkraft.

 • Metall
  • Metall deles inn i lettmetall og tungmetall. Metallenes egenskaper gjør at de leder både elektrisitet og varme godt. Når metall bli bearbeidet, kan det få en høy overflateglans. Det finnes mange metalltyper, som passer til forskjellige typer bruk.

 • Metalltyper
  • Det finnes forskjellige typer metall for forskjellig typer bruk. Noen av de teknisk viktigste metallene er: aluminium, bly, krom, jern, kadmium, kobolt, kobber, magnesium, mangan, molybden, nikkel, platina, plutonium, kvikksølv, titan, uran, wolfram, sink, tinn.

 • Minneeffekt
  • På nikkel-kadmium-batterier kan det oppstå en såkalt minneeffekt. Sagt på en enkel måte har slike batterier «hukommelse» (minne). Derfor bør de være helt tomme før de lades opp. Dersom man ikke tar hensyn til dette over tid, kan det virke som om batteriet «husker» energibehovet. Etter en tid avtar ladekapasiteten, og batteriet tømmes raskere. På litium-ion-batterier oppstår ikke denne effekten.

 • Motorvern
  • Innretning som beskytter en elektromotor mot overbelastning. Dersom motoren når maksimumsgrensen for ytelse under jobbingen, slår motorvernet av apparatet før motoren tar skade.


Oppføringer 1 - 7 av 7

 

Råd om bruk

Spørsmål om produkter og bruksområder

:+47-64878950

Mandag–fredag kl: 08:00 – 16:00


Til e-postkontaktskjema

Forhandlersøk

 
 
 
NO
Merk
Merket
Kjøp nå
Nullstill filter
Vis filter
Skjul filter
Takk for din vurdering
Takk for din vurdering
Vis flere prosjekter
Skjul flere prosjekter
Skjul artikkelvarianter
Vis artikkelvarianter
Lukk brukstips
Åpne brukstips
Les erfaringshistorie
Lukk erfaringshistorie
Skjul detaljert materialliste
Vis detaljert materialliste
Sammenligningsliste
Produkter
Produkt
Vis flere anbefalinger
Skjul flere anbefalinger