OBS!

Viktig sikkerhetsmelding

Vinkelslipere i seriene PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, GWS 20, GWS 22 og GWS 24 fra produksjonstidsrommet juni til august 2016 samt planslipere i PSS-serien fra produksjonstidsrommet juni til august 2007 må med umiddelbar virkning ikke brukes mer og ikke gis videre.

Viktig sikkerhetsmelding

Frivillig sikkerhetstiltak

Vinkelslipere i seriene PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, GWS 20, GWS 22 og GWS 24 fra produksjonstidsrommet juni til august 2016 samt planslipere i PSS-serien fra produksjonstidsrommet juni til august 2007 må med umiddelbar virkning ikke brukes mer og ikke gis videre.

Viktig sikkerhetstiltak for vinkelslipere:

  • Seriene PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, GWS 20, GWS 22 og GWS 24 fra produksjonstidsrommet juni til august 2016
  • Modell GWS 24-230 JVX Professional med brems fra produksjonstidsrommet februar til oktober 2016
  • GWS 24-230 JVX Professional med brems reparert mellom januar og november 2016, uavhengig av produksjonstidspunktet


Bosch Power Tools legger stor vekt på sine produkters kvalitet og sikkerhet. Det viktigste for oss er at brukerne er fornøyde. Vi ønsker derfor å informere deg om et frivillig sikkerhetsrelatert tiltak.


I forbindelse med våre kvalitetssikringstiltak har vi fastslått at kappe- eller slipeskiven og festeanordningen (spindelen) på et begrenset antall vinkelslipere kan løsne under drift, på grunn av feil på en komponent. Det kan ikke utelukkes at det i sjeldne tilfeller vil kunne oppstå kuttskader eller andre personskader.


Vi tar vårt ansvar for kundene på alvor, og vi har derfor besluttet å tilbakekalle alle potensielt berørte maskiner som et sikkerhetstiltak, og reparere eller skifte dem ut hvis nødvendig. Utskifting eller reparasjon er naturligvis kostnadsfritt for deg.


De berørte vinkelsliperne må med umiddelbar virkning ikke brukes mer og ikke gis videre.


Hvis du har videresolgt eller gitt bort en maskin som kan være berørt av dette tiltaket, ber vi om at du sender denne sikkerhetsmerknaden til mottakeren av maskinen snarest mulig, slik at vi er sikre på at de berørte maskinene ikke brukes mer.


Tiltaket omfatter maskiner i seriene PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, GWS 20, GWS 22 og GWS 24 produsert i Russland i tidsrommet juni til august 2016 og modellen GWS 24-230 JVX Professional med brems fra produksjonstidsrommet februar til oktober 2016.


På nettsiden www.anglegrindercare.com kan forbrukere kontrollere om deres vinkelslipere er berørt.


Bosch Power Tools beklager kvalitetsproblemene som har oppstått, og ber alle berørte forbrukere om unnskyldning.

Frivillig sikkerhetsmelding

Frivillig sikkerhetsrelatert tilbakekalling av slipemaskiner i seriene PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 og PSS 2000 – gjelder maskiner fra produksjonstidsrommet juni til og med august 2007 samt maskiner reparert i tidsrommet fra juni til og med desember 2007. +++ Maskinene må umiddelbart tas ut av bruk og ikke gis videre.


Bosch Power Tools legger stor vekt på sine produkters kvalitet og sikkerhet. Det viktigste for oss er at brukerne er fornøyde. Vi ønsker derfor å informere deg om et frivillig sikkerhetsrelatert tiltak.


Ved våre regelmessige kvalitetskontroller har vi konstatert en materialfeil på et begrenset antall slipemaskiner. Dermed kan huset sprekke, og deler kan bli slynget ut. Personskader kan ikke utelukkes. Dessuten kan strømførende komponenter bli blottlagt, noe som i ytterste fall kan føre til livsfarlig elektrisk støt. Vi kjenner imidlertid ikke til noen slike tilfeller.


Vi tar vårt ansvar overfor deg som kunde på alvor, og vi har derfor bestemt oss for å tilbakekalle de berørte maskinene som et forebyggende tiltak, og bytte dem mot nye maskiner. Denne utskiftingen er naturligvis kostnadsfri for deg.


De berørte slipemaskinene må umiddelbart tas ut av bruk, og ikke gis videre til andre. Hvis du har videresolgt eller gitt bort en maskin som kan være berørt av dette tiltaket, ber vi om at du sender denne sikkerhetsmeldingen til mottakeren av maskinen snarest mulig, slik at vi er sikre på at de berørte produktene ikke brukes mer.


Maskinene som er berørt av dette tiltaket, er maskiner i seriene PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 og PSS 2000, produsert fra juni til og med august 2007.


I tillegg kan også maskiner som ble reparert fra juni til og med desember 2007 være berørt.


På nettsiden www.sandercare.com kan forbrukere kontrollere om deres planslipere er berørt.


Bosch Power Tools beklager kvalitetsproblemene som har oppstått, og ber alle berørte forbrukere om unnskyldning.

 
NO
Merk
Merket
Kjøp nå
Nullstill filter
Vis filter
Skjul filter
Takk for din vurdering
Takk for din vurdering
Vis flere prosjekter
Skjul flere prosjekter
Skjul artikkelvarianter
Vis artikkelvarianter
Lukk brukstips
Åpne brukstips
Les erfaringshistorie
Lukk erfaringshistorie
Skjul detaljert materialliste
Vis detaljert materialliste
Sammenligningsliste
Produkter
Produkt
Vis flere anbefalinger
Skjul flere anbefalinger