Veelgestelde vragen

 
Veelgestelde vragen filteren
Zoeken op trefwoord
Onderwerp

Projecthandleidingen 1 - 15 van 84

  • Welk elektrisch gereedschap is er?
   • Het elektrische gereedschap kan volgens het toepassingsgebied in de volgende basistypes ingedeeld worden:

    • borend gereedschap
    • schroevend gereedschap
    • zagend gereedschap
    • frezend gereedschap
    • schavend gereedschap
    • schurend gereedschap
    • knippend en stansend gereedschap
    • slaand gereedschap
    • voegend gereedschap

    Daarnaast is er nog elektrisch gereedschap voor speciale toepassingen en gemengde types.

  • Volgens welke principes werkt elektrisch gereedschap?
   • Elektrisch gereedschap werkt volgens de volgende basisprincipes:

    • Rotatie
    • Trilling
    • Hefbeweging
    • Slag
    • Warmte

    De basisprincipes worden hierbij afzonderlijk of in combinatie toegepast.

  • Wat is volt?
   • Volt is de maateenheid van elektrische spanning.

  • Wat is watt?
   • Watt (W) is de maateenheid voor (elektrisch) vermogen.

  • Wat is de belangrijkste basisvoorwaarde voor een succesvolle boorbewerking?
   • Men moet de eigenschappen van het te bewerken materiaal kennen.

  • Kan men alle materialen met hetzelfde toerental boren?
   •  
    Bosch | Bosch elektrisch gereedschap voor doe-het-zelvers

    Nee. Men moet zich naar de materiaaleigenschappen richten.

    Hoe zachter het materiaal, hoe hoger het toerental. Hoe harder het materiaal, hoe lager het toerental.

    Omdat er binnen de materialen veel verschillende hardheidsgraden zijn, moet altijd met het juiste, aan het materiaal en de boordiameter aangepaste toerental geboord worden.

    In de vakliteratuur zijn er gedetailleerde toepassingstabellen. De hier in onze tabel aangegeven toerentallen moeten als vereenvoudigde richtwaarden beschouwd worden waarmee men bij handgeleide machines goede resultaten behaalt.

    Bij speciale boren en boorkronen gelden gedeeltelijk anderen toerentallen. Hier richt men zich het best naar de op de verpakking of in de gebruiksaanwijzing aangegeven waarden.Als het toerental van de ingezette boormachine niet exact bepaald kan worden, dan dient men de dichtstbijgelegen waarde te gebruiken.

  • Welke gevaren bestaan er bij het boren?
   • De gebruiker van boormachines loopt op de eerste plaats door mogelijke terugdraaimomenten gevaar. Terugdraaimomenten ontstaan bij verhoogde draaimomentafgifte van de boormachine door toenemende boorwrijving in het boorgat bij

    • diepe boringen
    • Boringen met grote diameter
    • Blokkeren van de boor in het boorgat of bij het naar buiten komen uit het werkstuk

    Bij het blokkeren van de boor en hierdoor van het elektrische gereedschap kunnen bijzonder hoge, gevaarlijke terugdraaimomenten optreden.

  • Hoe vermijdt men terugdraaimomenten bij het boren?
   • De bij het boren mogelijke terugdraaimomenten kunnen als volgt worden vermeden: altijd intacte en scherpe boren gebruiken. Beschadigde of stompe boren hebben een aanzienlijk hogere wrijving en neigen erg makkelijk tot klemmen of blokkeren.

    Bij diepe boringen de spanenafvoer door regelmatig terugbrengen van de boor bevorderen. Hierdoor wordt de boorwrijving en hierdoor het klemgevaar verminderd.

    Bij boringen met grote diameter het geschikte toerental kiezen en het werkstuk vastzetten.

    Algemeen bij boringen boven 6 mm diameter in metaal voorboren. Door deze maatregel heeft men minder aandrukkracht nodig. Dit is bijzonder voordelig bij het boren van dunne platen, omdat men bij het naar buiten komen van de boor uit het werkstuk de voedingskracht met meer gevoel kan doseren, waardoor het vasthaken van het boorsnijvlak vermeden wordt. Als vuistregel kiest men voor het voorboren een boor waarvan de diameter van de dwarssnijkantbreedte van de grote boor overeenkomt.

    Terugdraaimomenten worden door veilige machinegeleiding opgevangen. Hiervoor is het nodig om de boormachine met beide handen vast te houden en te geleiden. Bij boormachines waarvoor een extra handgreep voorhanden is, moet deze ook gebruikt worden.

  • Wat zijn de verschillende verschillen tussen klopboormachine en boormachine?
   • Bij de boormachine is de booras vast in de lagers bevestigd. Dit zorgt voor een hoge rondloopprecisie. De toerentallen zijn voor het boren in metaal geoptimaliseerd. Bij de klopboormachine is de booras in de lagers bewegend bevestigd. De rondloopprecisie is door het systeem niet zo goed als bij zuivere boormachines. Het toerental ligt meestal hoger dan bij boormachines, omdat ook steen geboord wordt, waarvoor men een hoog aantal slagen nodig heeft.

  • Waarop moet bij de omgang met schroeven bijzonder gelet worden?
   • Bij het vastdraaien en losdraaien van schroeven kunnen er reacties van het gereedschap zijn waardoor de gebruiker gevaar kan lopen. De oorzaken zijn

    • Terugdraaimomenten
    • afglijdende bits
    • Lawaai

  • Hoe beschermt men zich tegen terugdraaimomenten bij schroevendraaiers?
   • Niet-toegestane en hierdoor gevaarlijke terugdraaimomenten kunnen door de volgende maatregelen vermeden worden:

    • juiste keuze van het schroefgereedschap
    • juiste instelling van het schroefgereedschap, bijv. van het draaimoment of van de diepteaanslag volgens de aanbevelingen van de fabrikant

  • Hoe beschermt men zich tegen afglijdende bits?
   • De meest voorkomende oorzaken voor afglijdende bits zijn:

    • Bitgrootte past niet bij de schroef
    • Bit verdraaid tegen de schroef gezet
    • Verdraaien tijdens het schroeven
    • te geringe aandrukkracht

    Men herkent makkelijk dat in elk van deze gevallen sprake is van een toepassingsfout.

    Gevolgen van afglijdende bits zijn:

    • Verwondingsgevaar voor de gebruiker
    • Beschadiging van het werkstuk
    • Beschadiging van de schroef
    • Beschadiging van de bit

    Men ziet: het is de moeite om deze vaak voorkomende toepassingsfouten te vermijden.

  • Welke soorten schroefverbindingen zijn er?
   • Bijna alle schroeftoepassingen kunnen tot de twee basisvormen harde schroefverbinding en zachte schroefverbinding teruggebracht worden.

    • Met een harde schroefverbinding worden alle toepassingen bedoeld waarbij zich direct onder de schroef een hard materiaal (meestal metaal) bevindt.
    • Met een zachte schroefverbinding worden alle toepassingen bedoeld waarbij zich direct onder de schroef een meegevend (zacht) materiaal (meestal hout) bevindt of waarbij de schroef in meegevend materiaal gedraaid wordt.

  • Welke soorten schroeftypes zijn er?
   • Er zijn zogenaamde machineschroeven en zogenaamde houtschroeven. Van deze beide basistypes zijn er varianten voor verschillende bouwmaterialen en bijzondere schroefverbindingen. Ze onderscheiden zich van elkaar door hun vorm en hun soort schroefdraad.

  • Wat dien ik te doen als het onderdeel beschadigd toekomt?
   • Stelt u bij de levering van de zending externe schade aan het pakket vast, weiger de levering dan aan te nemen, het pakket zal daarop worden teruggezonden en uw betaling teruggedraaid.

    Mocht u het pakket al hebben aangenomen en het onderdeel niet passen of kapot zijn, laat het ons dan weten en dan proberen we het zo snel mogelijk voor u op te lossen.

  • Welke soorten schroevendraaiers zijn er?
   • Wat het principe betreft, maakt men een onderscheid tussen:

    • Schroevendraaier met diepteaanslag
    • Schroevendraaier met draaimomentkoppeling
    • Schroevendraaier met draaislag

  • Welke manieren van schuren zijn er?
   • Het slijpen van oppervlakken noemt men oppervlakteslijpen, het doorslijpen van materialen door slijpen noemt men doorslijpen of diepteslijpen.

  • Welk materiaal kan geschuurd worden?
   • Bijna alle vaste materialen kunnen geslepen worden. Alleen bepaalde materiaaltypes, zoals elastomeren kunnen niet of slechts met specifieke technische middelen geslepen worden.

  • Voor welk materiaal en welke werkstukvormen zijn vlakschuurmachines geschikt?
   • De gebruiksmogelijkheid is afhankelijk van het gebruikte schuurmiddel en is universeel. Bij voorkeur worden vlakschuurmachines voor de bewerking van hout, houtmaterialen en gelakte oppervlakken ingezet. Minder goed geschikt zijn ze voor metalen en steenmateriaal, omdat hierbij de afnamecapaciteit zeer gering is.

    Uitstekend geschikt zijn vlakschuurmachines voor effen oppervlakken. Bij scherpe hoeken en randen alsook convex en concaaf gebogen oppervlakken bestaat wegens het effen en harde schuurplateau gevaar voor het puntsgewijs doorschuren. Ook kan hierbij het schuurplateau beschadigd worden.

  • Ik heb mijn onderdeel niet ontvangen, wat nu?
   • Onze transporteur DPD probeert twee keer bij u thuis het pakketje af te geven, mocht het dan nog niet zijn gelukt dan laat men een briefje achter met het DPD-pakketpunt bij u in de buurt waar men het heeft achtergelaten.

    Als u niets heeft gezien, neem even contact op met onze hotline zodat zij kunnen kijken wat er aan de hand is.

  • Welke schuurmachines zijn er en hoe vind ik de passende machine?
   •  
    Bosch | Bosch elektrisch gereedschap voor doe-het-zelvers

    De typische schuurmachines voor de oppervlaktebewerking van grote oppervlakken zijn deltaschuurmachines, excenterschuurmachines, haakse slijpmachines en bandschuurmachines.

  • Voor welk materiaal en welke werkstukvormen zijn haakse slijpmachines geschikt?
   • De gebruiksmogelijkheid is afhankelijk van het gebruikte schuurmiddel en is universeel. Bij voorkeur worden haakse slijpmachines voor het slijpen van metaal en steen ingezet. Wegens de hoge omtreksnelheden vindt aan de slijpplaats een hoge warmteontwikkeling plaats. Voor houtmaterialen en kunststoffen zijn haakse slijpmachines daarom minder goed geschikt.

    Bijna alle werkstukvormen kunnen bewerkt worden. Voor werkstukken die een absoluut effen oppervlak moeten krijgen, zijn haakse slijpmachines echter minder goed geschikt omdat door de hoge afnamecapaciteit bij toepassingsfouten ongewild diepe inslijpingen ontstaan.

  • Wat zijn de belangrijkste arbeidsveiligheidsregels bij het schuren?
    • De door de fabrikant opgegeven toepassingsgebieden in acht nemen
    • Alleen de door de fabrikant opgegeven schuurmiddelen gebruiken
    • De best mogelijke stofafzuigmethode toepassen
    • Veiligheidsbril dragen
    • Mondmasker gebruiken
    • Gehoorbescherming gebruiken

  • Via welke betaalmethoden kan ik betalen?
   • Op dit moment is het in onze Nederlandse e-shop alleen maar mogelijk via creditcard (MasterCard of VISA) te betalen, wij zijn hard bezig om ook betaling via iDEAL voor u mogelijk te maken.

    Mocht u een bestelling hebben gedaan, geef dan alstublieft na de bestelling in de enquete aan welke betaalmethode u graag had gehad.

  • Waarop moet bij het zagen gelet worden en hoe vermijdt men gevaren?
   • Bij zagende elektrische gereedschappen bestaat in de eerste plaats gevaar voor verwonding aan het zaagblad, en dat zowel bij stilstaande als bij ingeschakelde machine. Daarnaast bestaat het gevaar door teruglag van de machine bij toepassingsfouten. Er mogen alleen scherpe zaagbladen in een perfecte staat gebruikt worden. De zaagbladen moeten voor de betreffende zaag geschikt en toegestaan zijn. Stompe of beschadigde zaagbladen kunnen tot het klemmen en tot een blokkade van de machine leiden. Verwondingen door het zaagblad kunnen door de volgende maatregelen vermeden worden:

    • Beschermkappen nooit verwijderen, in open stand vastzetten of op een andere manier manipuleren.
    • Machine met beide handen bedienen, de machine hierbij in de daarvoor bestemde greepbereiken vasthouden.
    • Bij kettingzagen na gebruik de beschermhoes aanbrengen.
    • Bij alle andere zagen (behalve cirkelzagen) het zaagblad na het werk uit de zaag verwijderen.

    Instelbare veiligheidsinrichtingen, zoals de splijtwig volgens de voorschriften instellen en vastzetten.

    Bij het werken moet de zaag veilig en vast geleid worden. De voedingskracht moet hierbij zo gekozen worden dat het niet tot het klemmen of blokkeren van de zaag komt. Hierbij zouden terugslagmomenten kunnen optreden.

  • Welke materialen kunnen met handgeleide elektrische zagen bewerkt worden?
   • Met uitzondering van bepaalde minerale materialen en glas kunnen bijna alle materialen met handgeleide elektrische zagen bewerkt worden.

  • Waarvoor zijn handcirkelzagen geschikt?
   • Handcirkelzagen zijn afhankelijk van het gebruikte zaagblad principieel geschikt voor alle zaagbare materialen.

    Hoofdtoepassingsgebied van de cirkelzaag is het snel en precies kanten en op maat snijden van plaatvormige bouwdelen met rechte sneden. Zaagdieptes tot meer dan 100 mm worden bij timmerwerk toegepast, in elk geval is het werken met dergelijke grote handcirkelzagen wegens de sterke terugdraaimomenten in het geval van zaagbladklemmen niet ongevaarlijk.

  • Welke soorten zagen zijn er en hoe vind ik de passende machine?
   •  
    Bosch | Bosch elektrisch gereedschap voor doe-het-zelvers

    De basistypes zijn:

    • Hakzagen (bijv. decoupeerzag)
    • Rotatiezagen (bijv. cirkelzaag)
    • Omloopzagen (bijv. kettingzaag)

  • Waarvoor zijn tandemzagen (alleszagen) geschikt?
   • Metalen kunnen vanwege het volgende principe niet met de tandemzaag worden gezaagd:

    Door de metalen spanen die tussen de zaagbladen en de zwaardgeleiding komen, zouden de zaagbladen gaan vastzitten door het principe van wrijvingslassen. Kunststoffen kunnen met beperking gezaagd worden: de spanen en het stof van geschuimde thermoplasten, vooral op styreenbasis (bijv. piepschuim), verhitten door de wrijving tussen de zaagbladen en de geleiding. Na afkoeling blokkeren de zaagbladen door smeltlijmeffect. Met hardmetalen zaagtanden bezette zaagbladen zijn echter ook geschikt voor het zagen van zachte en poreuze steenmaterialen, zoals gasbeton en zachte lichte bakstenen. De zaagbladen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.

    De tandemzaag is op de eerste plaats voor de bewerking van hout in de timmermanswerkplaats bestemd. Typische toepassingen zijn het pas zagen van balken en maken van pen- en gatverbindingen. Net zo vaak wordt de tandemzaag in de ruwbouw voor de bewerking van gasbetoncomponenten ingezet.

  • Waarvoor zijn kettingzagen geschikt?
   • Handgeleide kettingzagen worden uitsluitend voor de bewerking van hout gebruikt. Ze dienen voor het snel pas zagen en kappen van balken en kanthout alsook van vers („groen”) hout in de tuin- en bosbouw.

  • Waarvoor zijn reciprozagen geschikt?
   • Reciprozagen zijn afhankelijk van het gebruikte zaagblad principieel geschikt voor alle zaagbare materialen.

    Typische toepassingen van de reciprozaag zijn installatie- en sanitairtoepassingen, in de voertuigbouw, in de metaalbouw en in de palletrecycling.

  • Wat is vóór het eerste gebruik van een accu of een accumachine bijzonder belangrijk?
   • De bedieningshandleiding moet absoluut gelezen worden, omdat de accutechniek aan een snelle technologieontwikkeling onderhevig is, die onder bepaalde omstandigheden een nieuwe soort toepassing en bediening vereist.

  • Wat betekent zelfontlading?
   • Zelfontlading betekent dat een accu alleen door het bewaren passief energie afgeeft. Na verloop van een bepaalde tijd moet de accu worden opgeladen, om een tuingereedschap te kunnen gebruiken. De zelfontlading bij de tot nu toe toegepaste nikkel-technologie bedraagt ca. 25% per maand, bij Li-Ion minder dan 2%. Li-Ion-accu’s zijn dus ook na langere tijd bewaren gereed voor gebruik.

  • Wat betekent het geheugeneffect?
   • Het geheugeneffect treedt op bij NiCd-accu’s, wanneer deze niet helemaal worden ontladen. Als een deel van de accu niet wordt belast, dan ’onthoudt’ de accu dit. Het niet belaste deel is zodoende niet meer beschikbaar voor de energiewinning in de accu. Bij Li-Ion-accu’s kan een dergelijk geheugeneffect niet optreden.

  • Hoe worden Lithium-Ion-accu's juist bewaard?
   • Li-Ion-accu’s moeten over het algemeen bij kamertemperatuur worden bewaard. Bewaren bij een hogere temperatuur verkort echter de levensduur van de accu. Bij temperaturen boven 55 °C kunnen Li-Ion-accu’s worden vernietigd, bij temperaturen beneden –15 °C kan er diepontlading optreden. Li-Ion-accu’s moeten vóór het bewaren niet helemaal worden opgeladen. De activiteit in een volgeladen cel is hoger dan in een gedeeltelijk geladen cel; dit laat de cel snel verouderen.

  • Kunnen Lithium-Ion-accu's exploderen?
   • Merkaccu’s – vooral in Bosch tuingereedschap – zijn door diverse beschermingsmechanismen beveiligd. Een explosie is nagenoeg uitgesloten. Toch moeten een kortsluiting evenals mechanische beschadigingen van de accu absoluut worden vermeden.

  • Hoe voert men verbruikte accu's af?
   • Men geeft ze aan de elektrohandelaar terug. Hij verzamelt ze en geeft ze aan de fabrikant terug. Deze zorgt voor een deskundige recycling.

  • Waarop moet bij het frezen gelet worden en hoe vermijdt men gevaren?
   • Bij bovenfrezen bestaat in de eerste plaats gevaar voor verwonding aan het scherpe freesgereedschap, en dat zowel bij stilstaande als bij ingeschakelde machine. Frezen werken met heel hoge omwentelingssnelheden. Bij ondeskundige bediening kan het tot machineterugslagen komen. Er mogen alleen scherpe frezen in een perfecte staat gebruikt worden. De frezen moeten voor de betreffende bovenfrees geschikt en toegestaan zijn. Stompe of beschadigde frezen kunnen tot sterke trillingen, machineterugslagen en freesbreuk leiden. Verwondingen door de frees kunnen door de volgende maatregelen vermeden worden:

    • Machine met beide handen bedienen, de machine hierbij in de daarvoor bestemde greepbereiken vasthouden.
    • Na het werk de frees uit de bovenfrees nemen.

    Bij het kanten van randen moet de voedingsrichting altijd tegen de omwentelingsrichting van de frees gericht zijn (tegenlopend frezen). Bij frezen in de draairichting van de frees (gelijklopend frezen) kan de machine, vooral bij iets grotere spaandiktes, niet meer veilig geleid worden. Door de sterke uitwijkbewegingen van de machine kan de controle over de bovenfrees verloren gaan, waardoor hoogste gevaar voor ongevallen bestaat. De bovenfrees moet altijd veilig en vast geleid worden.

    De voedingskracht moet hierbij zo gekozen worden dat het niet tot een te sterke toerentaldaling van de machine en hierdoor tot trillingen komt.

  • Welk elektrisch gereedschap gebruikt men om te frezen?
   • De handgeleide elektrische gereedschappen voor het frezen worden met het overkoepelende begrip bovenfrezen omschreven. Het begrip „bovenfrees” omschrijft dat de frees zich bij de bewerking boven het werkstuk bevindt.

    Bovenfrezen onderscheiden zich qua gebruiksdoel en opgenomen vermogen van elkaar. Gebruikelijk zijn:

    • Multifunctionele machines
    • Kantenfrezen
    • Bovenfrezen

  • Welke materialen worden met de bovenfrees bewerkt?
   • Over het algemeen kunnen alle verspanende materialen, vooral houten materialen, bewerkt worden. Metalen kunnen echter alleen met zware, stationaire freesmachines bewerkt worden. Alleen dunne aluminiumplaten kunnen ook met de handgeleide bovenfrees bewerkt worden.

  • Waarop moet bij het frezen van houtmaterialen gelet worden?
   • Hout heeft een relatief geringe hardheid en kan makkelijk verspanen. Bij te hoge plaatselijke temperaturen, dat betekent als men met de frees te lang op een plaats blijft, neigen ze echter tot aanbranden.

    De elasticiteit, vooral bij zacht hout met lange vezels, oefent een zekere klemwerking op de frees uit, die in extra wrijvingswarmte omgezet wordt. Het is bijzonder belangrijk om bij massief hout op de vezelrichting te letten als men goede resultaten wil bereiken.

  • Waarop moet bij het schaven gelet worden en hoe vermijdt men gevaren?
   • De gevarenbron van de elektrische schaaf is de met hoog toerental omlopende messenas („schaafas”). Door de rotatiemasse loopt de schaafas na het uitschakelen van de schaafmachine nog geruime tijd na. Tot de volledige stilstand mag de schaafas daarom niet met de gebruiker of andere voorwerpen, zoals bijv. de werktafel, in aanraking komen.

    Om gevaren te vermijden, mag men de schaafmachine pas afnemen als de schaafas tot stilstand gekomen is. Het voordeligst is om een schaaftype te gebruiken dat over een parkeermogelijkheid („parkeerschoen”) beschikt. Met deze inrichting kan de schaafas de onderlegger niet raken. Toch moet erop gelet worden dat het aflegvlak vrij is van voorwerpen.

  • Welke materialen kunnen geschaafd worden?
   • Alle verspaanbare materialen kunnen geschaafd worden. Handgeleide elektrische schaven worden bijna uitsluitend voor de bewerking van hout en houtmaterialen ingezet. De bewerking van kunststoffen is mogelijk als de schaafbreedte gering is (ca. 20–50 mm, afhankelijk van het kunststoftype).

  • Waarop moet bij het schaven van houtmaterialen gelet worden?
   • Hout is in vergelijking met andere materialen relatief zacht en kan daarom uitstekend verspanend bewerkt worden. Als „natuurlijk” materiaal is hout in natuurlijke toestand vezelachtig gestructureerd en door groei-invloeden vertoont het onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld knoesten. Hiermee moet bij het gebruik van het gereedschap rekening gehouden worden, omdat het een invloed heeft op de oppervlaktekwaliteit.

  • Waarop moet bij het aanzetten van de schaaf gelet worden?
   • Bij het aanzetten van de schaafmachine moet de aandrukkracht op de voorste schaafzool liggen, anders ontstaat een deuk in het aanzetbereik.

  • Waarop moet bij het afnemen van de schaaf gelet worden?
   • Bij het afnemen van de schaafmachine moet de aandrukkracht op de achterste schaafzool liggen, anders ontstaat een deuk in het afneembereik.

  • In welke richting moet geschaafd worden?
   • De schaafrichting moet indien mogelijk zo gekozen worden dat niet tegen de vezelrichting geschaafd wordt, omdat dit de oppervlaktekwaliteit kan verminderen. Door het licht schuin aanzetten van de schaafmachine kan een „trekkende” snede bereikt worden, wat een gunstige uitwerking heeft op de oppervlaktekwaliteit (schaafmes dringt niet dwars, maar schuin op de voedingsrichting in het werkstuk).

  • Welke materialen kunnen geniet worden?
   • In de regel kunnen alleen houtmaterialen en hout geniet worden als het hout niet te hard is. Natuurhout en verlijmd hout kunnen beter geniet worden, omdat de vezels een bijkomende klemkracht uitoefenen. Andere houtmaterialen, zoals spaanplaten zijn alleen met geharste nieten enigszins goed te nieten.

    Alle harde materialen, zoals bijvoorbeeld metalen, steenmaterialen, glas en harde kunststoffen kunnen niet geniet worden.

  • Hoe veilig zijn tackers?
   • Tackers zijn buitengewoon veilig als ze reglementair gebruikt worden. Ze moeten altijd op het werkstuk gebruikt worden, nooit mag er vrij mee „geschoten” worden. Vele tackers beschikken daarom over een veiligheidsmechanisme dat ervoor zorgt dat alleen geniet wordt als de tacker op het werkstuk geplaatst is.

  • Hoe veilig zijn hetelijmpistolen?
   • Hetelijmpistolen zijn elektrisch erg veilig, maar ze mogen zoals alle elektrische machines in ingeschakelde toestand niet onbeheerd blijven. Door de hoge smelttemperatuur van 150…180 °C van de lijm is bij het gebruik in elk geval omzichtigheid geboden om verbrandingen te vermijden.

  • Welke materialen kunnen met het hetelijmpistool gelijmd worden?
   • Alle materialen met absorberende of poreuze oppervlakken die hittebestendig kunnen zijn, kunnen met het hetelijmpistool gelijmd worden. Typische materialen zijn hout, houtmaterialen, steenmaterialen en vezelmaterialen, zoals textiel, leer, karton en papier.

    Alle materialen met glad, niet absorberend oppervlak kunnen niet gelijmd worden, zoals bijv. glas, metaal en gladde kunststoffen en hittegevoelige kunststoffen, zoals bijv. polystyreenschuim. In geval van twijfel moeten lijmproeven uitgevoerd worden.

  • Hoe gaat men bij het schilderen te werk?
   • Voor het schilderen

    • Dek eerst de grond en alle meubelen en radiatoren met folie af en bevestig de folie aan de rand met crêpeplakband
    • Kleef bijkomend alle deur- en raamkozijnen, stopcontacten, lichtschakelaars, vloerplinten etc. met crêpeplakband af
    • Als een muur in verschillende kleuren geschilderd moet worden, kunt u de crêpeplakband als scheidingslijn tussen de kleuren gebruiken

    Tijdens het schilderen

    • Begin met de hoeken van de ruimte
    • Daarna schildert u het plafond en tot slot de resterende wanden

    Als u na deze werkwijze en van het venster weg, d.w.z. met de lichtinval mee schildert, verdwijnen optisch alle verfovergangen en u vermijdt lelijke schaduwen.

  • Wanneer gebruik welke soort verf?
   • De keuze van het type verf hangt van de toepassing af: wilt u uw meubelstuk schilderen? Schildert u uw muren? Wilt u uw terras met een lazuurverf tegen weersinvloeden beschermen?

    Dispersieverf:

    Geschikt voor het verven van plafonds en muren (binnen). De verf hecht goed, heeft een egaliserende werking op platen, gipskarton of cementvezels, sluit poriën op gestucte muren evenals beton en hieraan wordt de voorkeur gegeven als verflaag op behang van structuur- en reliëfmateriaal.

    Latexverf:

    Speciale dispersieverf die meestal waterdampdoorlatend, maar erg sterk, schuurbestendig en ongevoelig voor gebruikelijke reinigingsmiddelen is. Deze verf wordt vooral gebruikt in vochtige ruimtes zoals badkamer of waskeuken, evenals in veel gebruikte ruimtes zoals garage of keuken.

    Lazuurverf:

    Gekleurde lak of andere verf met bijzonder fijn verdeelde, geringe pigmentering. De verf wordt gebruikt, wanneer de structuur van de ondergrond zichtbaar moet blijven. Hout wordt met lazuurverf beschermd tegen weersinvloeden, tegen UV-straling, deels tegen schimmels en insecten. Houtoppervlakken kunnen door de lazuurverf een uniforme uitstraling krijgen. Bij beton biedt de lazuurverf de mogelijkheid om kleurschommelingen in het beton te compenseren.

    Lak:

    Lak is meestal een dekkend verfmateriaal. Door de laklaag ontstaat na het drogen een kwalitatief en optisch hoogwaardige matte of glanzende oppervlaktelaag. De lak is bestand tegen chemicaliën en wordt voornamelijk gebruikt voor de coating van hout, metaal, kunststof of mineraal materiaal.

  • Kunnen houten onderdelen buiten kleurloos gelakt worden?
   • Principieel mogen geen ramen, houten planken of ander houten componenten buiten kleurloos behandeld worden.

    Kleurloze lak en heldere lazuurverf bieden geen voldoende UV-bescherming. Door de UV-straling verliest het houtoppervlak zijn draagvermogen voor verf, het hout verkleurt van bruin naar grijs, de verflaag wordt gebarsten en komt los van het hout.

    Witte, dekkende coatings bieden meestal de langste houdbaarheid. Op planken of hekken heeft voldoende gepigmenteerde lazuurverf zijn deugdelijkheid bewezen.

  • Wat is een waterpastoestel en waarvoor dient het?
   • Bij een waterpastoestel gaat het om een meetinstrument voor de relatieve hoogtebepaling van objecten.

    Door laserlijnen op de muur te projecteren, vergemakkelijkt een laserwaterpastoestel bijvoorbeeld het exact ophangen van schilderen, rekken of hangkasten alsook een exacte wederzijdse uitlijning.

  • Waarop moet bij laserafstandsmetingen in binnenruimtes gelet worden?
   • Het traject tussen het meettoestel en het meetobject moet vrij zijn van hindernissen. Er moet dus voorbij hindernissen gemeten worden.

    Bovendien kan het tot foute metingen komen als rook of stof de meetstraal absorberen of gedeeltelijk reflecteren.

  • Is laserstraling gevaarlijk?
   • De in de Bosch meettechniektoestellen gebruikte lasers zijn conform laserklasse 2, die als ongevaarlijk geldt. Bijzondere veiligheidsmaatregelen zijn daarom niet vereist. Over het algemeen geldt echter dat laserstralen, om het even van welke veiligheidsklasse, nooit direct in de ogen gericht mogen worden.

  • Hoe hoog zijn de verzendingskosten voor reserveonderdelen?
   • Bij bestellingen via de onlineshop wordt een vast orderbedrag van 7,50 € (incl. BTW) aangerekend.

    Onder deze kosten vallen ook het verpakken en de expreslevering waarmee wij voor u zeker stellen dat uw ondereel de volgende werkdag in goede staat zal worden geleverd.

  • Heb ik aanspraak op een garantieprestatie na een reparatie?
   • Na een reparatie waarvoor moet worden betaald, bestaat gedurende een jaar aanspraak op garantie.

  • Waarom kan ik een onderdeel in de reserveonderdelencatalogus niet vinden of selecteren?
  • Wat is het verschil tussen een reserveonderdeel en een accessoire?
   • Onderdelen zijn vaste bestanddelen van een elektrisch gereedschap. Ze behoren tot de basisuitrusting - zonder hen is het gebruik van de machine niet mogelijk. Onderdelen zijn bij voorbeeld: een tandriem, de motor of een set koolborstels.

    Accessoires zijn functie-uitbreidende artikelen voor de machine, zonder deze accessoires kan een machine wel heel normaal gebruikt worden. Accessoires zijn bijvoorbeeld: zaagbladen, Koffer, extra handgreep, schuurpapier en boren.

  • Wat kost het afhalen van de machine?
   • Het afhalen van de machines is tijdens de garantieperiode gratis. Bij reparaties na afloop van de garantieperiode worden eenmalige verzendkosten ter hoogte van 7,14 euro (incl. btw) in rekening gebracht.

  • Wat kost het kalibreren van mijn toestellen?
   • De actuele prijzen kunt u vinden in onze brochure over de kalibreerservice.

  • Hoe ga ik te werk als ik een besteld reserveonderdeel terug wil sturen?
   • Als u het onderdeel toch niet nodig heeft of verkeerd heeft besteld dan dient u het retourformulier naar ons toe te zenden binnen 2 weken. Wij zullen dan contact met u opnemen om de retourname verder af te handelen.

    Het retourformulier stuurt u naar https://shop.bosch-do-it.com/nl/nl/service/retour

    Contact hotline:

    Tel.: 076 / 579 54 81

    Ma - vr: 8 – 17 uur

  • Is de afvoer van oude machines, batterijen en accu's gratis?
   • Ja, de afvoer is gratis. Batterijen en accu’s kunnen bij alle inzamelpunten worden afgegeven. Oude machines kunt u bij uw dealer afgeven.

  • Waar kan ik mijn machines laten repareren?
   • Uw defecte machine kan direct naar ons servicecentrum worden gestuurd. Als alternatief is het ook mogelijk om dit bij de dealer of lokale bouwmarkt af te geven.

    Bij rechtstreeks opsturen is het belangrijk dat het ingevulde reparatie-opdrachtformulier bij de defecte machine wordt gevoegd, zodat een snelle bewerking mogelijk is.

  • Hoelang van tevoren moet ik een opdracht geven voor afhalen?
   • Wanneer u het formulier vóór 17 uur van een werkdag heeft opgestuurd, kan het afhalen vanaf de volgende dag plaatsvinden. Natuurlijk kunt u ook een andere afhaalperiode kiezen.

  • Zijn machines evenals batterijen en accu's van Bosch geregistreerd?
   • Zowel machines als batterijen van Bosch zijn geregistreerd. Het WEEE-nummer (Waste Electrical and Electronic Equipment) luidt: DE-86520394.

    Het registratienummer voor batterijen en accu’s is 21001568.

  • Hoelang duur een kalibrering?
   • Bij Bosch Power Tools kunnen wij terugvallen op een uitgebreid logistiek-netwerk en optimaal georganiseerde serviceprocessen.

    Net als bij de reparatie geldt ook voor de kalibreerservice dat de gebruiker de machine gewoonlijk na uiterlijk vijf dagen terug krijgt.

  • Hoe moet ik mijn machine verpakken?
   • Uw machine moet altijd zodanig zijn verpakt dat deze tijdens het transport niet kan worden beschadigd. Als u voor grote machines geen passende verpakking heeft, dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen. Wij sturen u dan een dienovereenkomstige doos toe.

    Lees voor meer informatie over de verpakking de Algemene Voorwaarden van onze transportdienstverlener GLS.

  • Is er een vaste prijs voor reparaties?
   • Nee, maar wij gaan als volgt te werk:

    Bij een garantiekwestie is een reparatie natuurlijk gratis.

    Na afloop van de garantie geldt:

    Als de reparatiekosten minder dan 50 % van de nieuwprijs bedragen, dan repareren wij meteen. Op de factuur worden de reparatiekosten transparant vermeld.

    Bij reparatiekosten boven 50 % van de nieuwprijs ontvangt u een kostenraming.

    Bovendien heeft u de mogelijkheid van „vrijgave vooraf”:

    U beslist al van tevoren of de machine bij een reparatieprijs boven 50 % voor recycling moet worden vrijgegeven of dat u een kostenraming wenst.

    Bij een vrijgave vooraf schelden wij u de vrachtkosten kwijt.

  • Kan de kalibreerservice voor alle merken van Bosch Power Tools worden gebruikt?
   • De Bosch kalibreerservice is merkonafhankelijk; na afspraak kunnen niet alleen toestellen van onze eigen merken „Bosch” en „CST/berger” worden gekalibreerd, maar ook alle andere.

  • Wat gebeurt er, wanneer ik de kostenraming afwijs?
   • U kunt kiezen of de machine in het servicecentrum blijft en daar wordt gerecycled of dat u deze wilt terugkrijgen. In dat geval worden handlingkosten ter hoogte van 17,85 euro plus verzendkosten ter hoogte van 7,14 euro (incl. btw) in rekening gebracht.

  • Hoe hoog zijn de verzendkosten voor reparaties?
   • Bij een garantiekwestie worden natuurlijk geen verzendkosten in rekening gebracht.

    Voor reparaties na afloop van de garantie worden eenmalige administratiekosten ter hoogte van 7,14 euro (incl. btw) in rekening gebracht.

  • Wat zijn mijn garantievoorwaarden voor particulier gebruikte machines?
   • De garantie op nieuwe producten bedraagt bij particulier gebruik 24 maanden. De gedetailleerde informatie vindt u in de actuele garantievoorwaarden.

  • Hoelang duurt een reparatie?
   • Gewoonlijk krijgt u de gerepareerde machine na drie tot maximaal vijf werkdagen terug.

  • Wat is ampère?
   • Ampère is de maateenheid voor elektrische stroom.

  • Welke machine is zinvoller, de boormachine of de klopboormachine?
   • Dat komt op het gebruiksdoel aan. Doe-het-zelvers geven de voorkeur aan de klopboormachine wegens zijn veelzijdigheid, vaklui aan de boormachine wegens zijn precisie.

  • Wat is een bit?
   • Het begrip komt uit het Engels en beschrijft in de schroeftechniek de voor het betreffende schroeftype (gleuf, kruiskop, zeskant, Torx etc.) benodigde bit. De bit wordt ofwel direct via zijn zeskantschacht in een boorhouder of in een gereedschapshouder, die ofwel onderdeel van de machine of ingezette accessoire is, in de machine bevestigd.

  • Voor welk materiaal en welke werkstukvormen zijn excenterschuurmachines geschikt?
   • De gebruiksmogelijkheid is afhankelijk van het gebruikte schuurmiddel en is universeel. Bij voorkeur worden excenterschuurmachines voor de bewerking van hout, houtmaterialen en gelakte oppervlakken ingezet. Met het passende inzetstuk kunnen excenterschuurmachines uitstekend voor polijstwerkzaamheden ingezet worden. Bij het slijpen van metaal of steen is de progressie geringer.

    Wegens het ronde schuurplateau, dat in verschillende hardheidsgraden leverbaar is, kunnen bijna alle werkstukvormen bewerkt worden. De bewerking van scherpe hoeken en randen kan tot het doorschuren en tot beschadiging van de schuurschijf leiden.

  • Hoe gaat men principieel te werk bij het schuren?
   • Men begint principieel met grove korrel en kiest dan bij elke bewerking een fijnere korrel. Als vuistregel kiest men bij elke volgende bewerking een dubbel zo fijne korrel.

    Voorbeeld: korrelvolgorde 40–80–180–360–600–1200

  • Waarvoor zijn decoupeerzagen geschikt?
   • Decoupeerzagen zijn afhankelijk van het gebruikte zaagblad principieel geschikt voor alle zaagbare materialen.

    Decoupeerzagen zijn vooral geschikt voor complexe werkzaamheden met zagen van bochten in alle materialen. Ze beschikken onder alle zagen over de grootste keuze aan universele en speciale zaagbladen.

  • Wat verstaat men onder Lithium-Ion-accu's?
   • Lithium-Ion-accu’s zijn gebaseerd op een nieuwe technologie waarbij lithium als onderdeel van de elektroden ingezet wordt. Ze verschillen fundamenteel van de accu’s op nikkelbasis en hebben met een celspanning van 3,6 volt een drie keer zo hoge celspanning als nikkelcadmiumaccu’s. Men heeft minder accucellen nodig, waardoor het elektrische gereedschap kleiner en lichter kan worden of bij gelijk formaat krachtiger wordt. Naast een aanzienlijk geringere zelfontlading hebben Lithium-Ion-accu’s in tegenstelling tot nikkelcadmiumaccu’s geen geheugeneffect.

  • Hoe vind ik het juiste reserveonderdeel voor mijn elektrisch gereedschap?
   • In de reserveonderdelencatalogus vindt u alle explosietekeningen van onze toestellen van de laatste 30 jaar.

    Om het juiste onderdeel voor uw machine te vinden heeft u het 10-cijferig machinenummer nodig, dit staat op het typeplaatje van uw machine. Voert u dit nummer aub in het veld "artikel referentie" in, zodat u de daarbij behorende explosietekening kunt oproepen. Als u dit nummer gebruikt dan weet u zeker dat u het juiste onderdeel bestelt. Als u namelijk een ouder of nieuwer model selecteert kan het voorkomen dat het onderdeel niet in uw machine past. Als het 10-cijferig nummer niet meer leesbaar is, neem dan aub contact op met onze service-hotline:

    Tel: 076 / 5795400

    Mail: aftersales.services@bosch.com

    Ma - vr: 8 – 17 uur

  Projecthandleidingen 1 - 15 van 84

   Vraag niet gevonden?

   Vraag het ons persoonlijk en wij helpen u graag verder.

   Persoonlijk advies

   Bij vragen over onze producten en toepassingen
   : 076 / 579 54 54
   Ma - vr: 08 - 20 uur
   za: 9 – 17 uur

   Contactformulier


   Juridische aanwijzing

   Bosch staat niet garant voor de volledigheid en juistheid van de hier beschikbaar gestelde handleidingen. Bosch wijst er bovendien op dat het gebruik van deze handleidingen op eigen risico geschiedt. Tref a.u.b. alle noodzakelijke maatregelen voor uw veiligheid.

    

   Toepassingsadvies

   Bij vragen over onze producten en toepassingen:

   :076 / 57 95 459

   Maandag – vrijdag: 08 - 17 uur


   Bij vragen over onze couponacties:

   :0900 – 040 1135

   Maandag – vrijdag: 08 - 20 uur

   Dealerlocator

    
    
    
   NL
   Onthouden
   Onthouden
   Nu kopen
   Filter terugzetten
   Filter tonen
   Filter verbergen
   Bedankt voor uw beoordeling
   Bedankt voor uw beoordeling
   Meer projecten tonen
   Meer projecten verbergen
   Artikelvarianten verbergen
   Artikelvarianten tonen
   Gebruikstip sluiten
   Gebruikstip openen
   Ervaringsrapport lezen
   Ervaringsrapport sluiten
   Gedetailleerde materiaallijst verbergen
   Gedetailleerde materiaallijst tonen
   Vergelijkingslijst
   Producten
   Product
   Andere aanbevelingen tonen
   Meer aanbevelingen verbergen