• Waarop moet bij het aanzetten van de schaaf gelet worden?