• Waarop moet bij het schaven gelet worden en hoe vermijdt men gevaren?