• Waarop moet bij het zagen gelet worden en hoe vermijdt men gevaren?