• Welke machine is zinvoller, de boormachine of de klopboormachine?