LET OP!

Belangrijke veiligheidsaanwijzing

Haakse slijpmachines uit de series PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, GWS 20, GWS 22 en GWS 24 uit de productieperiode van juni tot augustus 2016, evenals vlakschuurmachines van de PSS-serie uit de productieperiode van juni tot augustus 2016 mogen met directe ingang niet meer worden gebruikt en mogen niet worden doorverkocht.

Belangrijke veiligheidsaanwijzing

Vrijwillige veiligheidsmaatregel

Haakse slijpmachines uit de series PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, GWS 20, GWS 22 en GWS 24 uit de productieperiode van juni tot augustus 2016, evenals vlakschuurmachines van de PSS-serie uit de productieperiode van juni tot augustus 2016 mogen met directe ingang niet meer worden gebruikt en mogen niet worden doorverkocht.

Vrijwillige veiligheidsmaatregel voor haakse slijpmachines:

  • Series PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, GWS 20, GWS 22 en GWS 24 uit de productieperiode van juni tot augustus 2016
  • Model GWS 24-230 JVX Professional met rem uit de productieperiode van februari tot oktober 2016
  • Tussen januari en november 2016 gerepareerde GWS 24-230 JVX Professional met rem ongeacht de productieperiode


Bosch Power Tools hecht de hoogste waarde aan kwaliteit en veiligheid van zijn producten. De tevredenheid van de gebruikers staat voor ons op de eerste plaats. Daarom willen wij u informeren over een vrijwillige, omwille van de veiligheid getroffen maatregel.


In het kader van onze kwaliteitsbeheermaatregelen is gebleken dat, door een defect onderdeel bij een beperkt aantal haakse slijpmachines, zowel de slijpschijf als de bevestigingsinrichting (as) tijdens het gebruik kan losraken. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat zich sporadisch snijwonden of kneuzingen zouden kunnen voordoen.


Om onze verantwoordelijkheid tegenover de klant te nemen, hebben wij besloten alle mogelijk getroffen machines uit voorzorg terug te nemen en, voor zover nodig, te repareren. Deze reparatie is voor u natuurlijk gratis.


De betreffende haakse slijpmachines mogen per direct niet meer gebruikt worden.


Mocht u een potentieel getroffen machine intussen doorverkocht hebben, dan verzoeken wij u deze veiligheidsinstructie zo snel mogelijk aan deze partij door te geven om ervoor te zorgen dat de betrokken machines niet meer worden gebruikt.


Dit betreft in Rusland vervaardigde machines van de series PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, GWS 20, GWS 22 en GWS 24 uit de productieperiode van juni tot augustus 2016 evenals het model GWS 24-230 JVX Professional met rem uit de productieperiode van februari tot oktober 2016.


Op de website www.anglegrindercare.com kunnen consumenten online controleren of het hun haakse slijpmachine betreft.


Bosch Power Tools betreurt de opgetreden kwaliteitsproblemen ten zeerste en biedt alle getroffen consumenten zijn excuses aan.

Belangrijke veiligheidsaanwijzing

Vrijwillige, omwille van de veiligheid terugroepen van schuurmachines van de series PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 en PSS 2000 – betreft machines uit de productieperiode juni tot en met augustus 2007 evenals machines die vanaf juni tot en met december 2007 werden gerepareerd. +++ Machines mogen per direct niet meer gebruikt worden.


Bosch Power Tools hecht de hoogste waarde aan kwaliteit en veiligheid van zijn producten. De tevredenheid van de gebruikers staat voor ons op de eerste plaats. Daarom willen wij u informeren over een vrijwillige, omwille van de veiligheid getroffen maatregel.


Bij onze regelmatige kwaliteitscontroles hebben wij vastgesteld dat bij een beperkt aantal schuurmachines een materiaalfout bij het ventilatiewiel optreedt. Daardoor zou de behuizing kunnen breken en zouden er onderdelen naar buiten kunnen worden geslingerd. Het kan niet worden uitgesloten dat zich verwondingen voordoen. Bovendien zouden stroomvoerende componenten bloot kunnen komen liggen, waarbij in het ergste geval een levensbedreigende elektrische schok zou kunnen ontstaan. Dergelijke gevallen zijn ons echter niet bekend.


Om onze verantwoordelijkheid tegenover de klant te nemen, hebben wij besloten de betreffende machines terug te roepen.


De betreffende schuurmachines mogen per direct niet meer gebruikt en doorgegeven worden. Mocht u een potentieel getroffen machine intussen doorverkocht of doorgegeven hebben, dan verzoeken wij u deze veiligheidsaanwijzing zo snel mogelijk aan de ontvanger van de machine door te geven om ervoor te zorgen dat de betrokken producten niet meer worden gebruikt.


Het betreft machines van de series PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 en PSS 2000, die van juni tot en met augustus 2016 werden geproduceerd.


Bovendien geldt dit mogelijk voor machines die vanaf juni tot en met december 2016 gerepareerd werden.


Op de website www.sandercare.com kunnen consumenten online controleren of het hun vlakschuurmachine betreft.


Bosch Power Tools betreurt de opgetreden kwaliteitsproblemen ten zeerste en biedt alle getroffen consumenten zijn excuses aan.

 
NL
Onthouden
Onthouden
Nu kopen
Filter terugzetten
Filter tonen
Filter verbergen
Bedankt voor uw beoordeling
Bedankt voor uw beoordeling
Meer projecten tonen
Meer projecten verbergen
Artikelvarianten verbergen
Artikelvarianten tonen
Gebruikstip sluiten
Gebruikstip openen
Ervaringsrapport lezen
Ervaringsrapport sluiten
Gedetailleerde materiaallijst verbergen
Gedetailleerde materiaallijst tonen
Vergelijkingslijst
Producten
Product
Andere aanbevelingen tonen
Meer aanbevelingen verbergen