Biežāk uzdotie jautājumi

 
Filtrēt biežāk uzdotos jautājumus
Meklēt pēc atslēgvārda
Sadaļa

Projektu ceļveži 1 - 15 no 81

  • Kādi ir elektroinstrumentu veidi?
   • Atbilstoši izmantošanas jomai elektroinstrumentus var iedalīt šādās pamatgrupās:

    • urbšanas instrumenti;
    • skrūvēšanas instrumenti;
    • zāģēšanas instrumenti;
    • frēzēšanas instrumenti;
    • ēvelēšanas instrumenti;
    • slīpēšanas instrumenti;
    • griešanas un štancēšanas instrumenti;
    • sišanas instrumenti;
    • savienošanas instrumenti.

    Līdztekus šiem elektroinstrumentiem ir speciāliem lietojumiem paredzēti instrumenti un jaukta tipa instrumenti.

  • Kādi ir elektroinstrumentu darbības principi?
   • Elektroinstrumentu darbības pamatprincipi:

    • rotācija;
    • svārstība;
    • gājiens;
    • trieciens;
    • siltums.

    Lietošanas laikā šie pamatprincipi var būt gan atsevišķi, gan kombinēti.

  • Kas ir volts?
   • Volts ir elektriskā sprieguma mērvienība.

  • Kas ir vats?
   • Vats ir (elektriskās) jaudas mērvienība.

  • Kas jāievēro, lai izdotos veiksmīgs urbums?
   • Jāpazīst apstrādājamā materiāla īpašības.

  • Vai visos materiālos var urbt ar vienādu apgriezienu skaitu?
   •  
    Bosch | ”Bosch“ elektroinstrumenti mājamatniekiem

    Nē. Jāņem vērā materiāla īpašības.

    Jo mīkstāks materiāls, jo lielāks apgriezienu skaits. Jo cietāks materiāls, jo mazāks apgriezienu skaits.

    Tā kā materiāliem ir ļoti atšķirīgas cietības pakāpes, vienmēr būtu jāurbj ar pareizo, materiālam un urbja diametram pielāgoto apgriezienu skaitu.

    Speciālajā literatūrā ir detalizētas lietošanas tabulas. Šeit mūsu tabulā norādītās apgriezienu skaita vērtības uzskatāmas par vienkāršotām orientējošām vērtībām, kuras piemērojot ar rokas ierīcēm var iegūt labus rezultātus.

    Īpašajiem urbjiem un kroņurbjiem piemēro citas apgriezienu skaita vērtības. Šādos gadījumos ieteicams izmantot vērtības, kas norādītas uz iepakojuma vai lietošanas rokasgrāmatā.Ja konkrētas urbjmašīnas apgriezienu skaitu nav iespējams noteikt precīzi, izmanto tuvāko vērtību.

  • Kādi riski saistīti ar urbšanu?
   • Urbjmašīnu lietotāju galvenokārt apdraud atgriezes momenti. Atgriezes momentu rada palielināta urbjmašīnas griezes momenta atdeve, kas rodas, pakāpeniski palielinoties berzei urbumā, ja:

    • veic dziļus urbumus;
    • veic urbumus ar lielu diametru;
    • urbis tiek bloķēts urbumā vai iznākot no sagataves.

    Urbja un tādējādi elektroinstrumenta bloķēšana var izraisīt īpaši lielus, bīstamus atgriezes momentus.

  • Kā urbšanas laikā novērš atgriezes momentus?
   • Urbšanas laikā iespējamos atgriezes momentus novērš šādi: jāizmanto tikai nevainojami un asi urbji. Bojāti vai neasi urbji rada ievērojami lielāku berzi ļoti ātri var iestrēgt vai bloķēties.

    Veicot dziļākus urbumus, skaidu nosūkšanu var nodrošināt, regulāri palaižot urbi atpakaļgaitā. Tādējādi tiks novērsta urbja berze un tādējādi – iestrēgšana.

    Veicot urbumus ar lielu diametru, izvēlieties piemērotu apgriezienu skaitu un nostipriniet sagatavi.

    Urbumiem, kuru diametrs ir lielāks par 6 mm, vienmēr veiciet priekšurbumus. Tādējādi būs vajadzīgs mazāks piespiešanas spiediens. Īpaši izdevīgi tas ir, urbjot plānas loksnes, jo, urbim iznākot no sagataves, var precīzāk izvēlēties padeves spēku, tādējādi tiek novērsta urbja asmens iestrēgšana. Parasti ievēro šādu likumu – priekšurbumam izvēlas urbi, kura diametrs atbilst lielā urbja šķērsasmens diametram.

    Atgriezes momentus novērš, droši vadot ierīci. Tādēļ urbjmašīna jātur un jāvada ar abām rokām. Urbjmašīnām, kurām ir papildu rokturis, šis rokturis arī ir jāizmanto.

  • Kādas ir urbjmašīnas un triecienurbjmašīnas lielākās atšķirības?
   • Urbjmašīnas darbvārpsta ir stingri fiksēta starp gultņiem. Tas nodrošina lielu rotācijas precizitāti. Apgriezienu skaits ir optimizēts urbšanai metālā. Triecienurbjmašīnas darbvārpsta ir kustīgi novietota starp gultņiem. Sistēmas darbības dēļ rotācijas precizitāte nav tik liela kā urbjmašīnai. Apgriezienu skaits parasti ir lielāks nekā urbjmašīnām, jo tiek urbts arī akmens, kur vajadzīgs liels triecienu biežums.

  • Kas īpaši jāievēro darbā ar skrūvgriezi?
   • Pievelkot un izskrūvējot skrūves, instruments var radīt reakciju, kas var apdraudēt lietotāju. Cēloņi ir minēti tālāk.

    • Atgriezes momenti
    • Uzgaļu noslīdēšana
    • Troksnis

  • Kā aizsargāt sevi pret skrūvgriežu atgriezes momentu?
   • Nepieļaujamus un tāpēc bīstamus atgriezes momentus var novērst, veicot šādus pasākumus:

    • skrūvēšanas instrumenta pareiza izvēle;
    • skrūvēšanas instrumenta pareizs iestatījums, piem., griezes momenta vai dziļuma ierobežotāja iestatīšana atbilstoši ražotāja ieteikumiem.

  • Kā aizsargāt sevi, uzgalim noslīdot?
   • Biežākie uzgaļu noslīdēšanas iemesli minēti tālāk.

    • Uzgaļa izmērs neatbilsts skrūvei
    • Uzgalis pie skrūves pielikts slīpi
    • Noslīdēšana skrūvēšanas laikā
    • pārāk mazs spiediens

    Ir skaidri redzams, ka visi minētie gadījumi saistīti ar nepareizu lietošanu.

    Uzgaļu noslīdēšanas sekas

    • Lietotāja traumēšana
    • Sagataves sabojāšana
    • Skrūves sabojāšana
    • Uzgaļa sabojāšana

    Ir skaidrs, ka ir vērts novērst šīs biežāk sastopamās lietošanas kļūdas.

  • Kādi ir galvenie skrūvju savienojumu veidi?
   • Gandrīz visus skrūvju savienojumus var iedalīt divās grupās: mīkstais skrūvju savienojums un cietais skrūvju savienojums.

    • Cietais skrūvju savienojums ir gadījumos, kad tieši zem skrūves ir ciets materiāls (parasti metāls).
    • Mīkstais skrūvju savienojums ir gadījumos, kad tieši zem skrūves ir mīksts materiāls (parasti koks) vai skrūve tiek ieskrūvēta elastīgā materiālā.

  • Kādi ir skrūvju veidi?
   • Skrūves – tā sauktās mašīnskrūves un kokskrūves. Šiem abiem pamatveidiem ir varianti, kas paredzēti dažādiem būvmateriāliem un speciālai skrūvēšanai. Skrūves atšķiras pēc formas un vītenes veida.

  • Kādi ir skrūvgriežu veidi?
   • Pēc darbības principa pieejami tālāk minētie skrūvgrieži.

    • Skrūvgrieži ar urbšanas dziļuma ierobežotāju
    • Skrūvgrieži ar griezes momenta sajūgu
    • Skrūvgrieži ar grieziena triecienu

  • Kādi ir slīpēšanas veidi?
   • Virsmu slīpēšanu sauc par virsmu slīpēšanu, materiālu nogriešanu ar slīpēšanas paņēmienu sauc par griezuma slīpēšanu vai dziļo slīpēšanu.

  • Kādus materiālus var slīpēt?
   • Slīpēt var gandrīz visus cietos materiālus. Tikai konkrētu veidu materiālus, piemēram, elastomēru, nevar slīpēt, vai to slīpēšana ir tehniski sarežģīta.

  • Kādiem materiāliem un kādas formas sagatavēm piemērotas orbitālās slīpmašīnas?
   • Izmantošanas iespējas ir neierobežotas, un tās nosaka izmantotais slīpēšanas materiāls. Parasti orbitālās slīpmašīnas izmanto koka, kokmateriālu un lakotu virsmu apstrādei. Mazāk piemērotas tās ir metālu un akmens materiālu apstrādei, jo šādā gadījumā noslīpēšanas veiktspēja ir ļoti niecīga.

    Orbitālās slīpmašīnas ir lieliski piemērotas līdzenām virsmām. Slīpējot asus stūrus un malas, kā arī uz āru vai iekšu izliektas virsmas, līdzenās un cietās slīpēšanas pamatnes dēļ var rasties punktveida izslīpēšanas risks. Arī šajā gadījumā var sabojāt slīpēšanas pamatni.

  • Kādas ir slīpēšanas ierīces un kā iespējams atrast piemērotu ierīci?
   •  
    Bosch | ”Bosch“ elektroinstrumenti mājamatniekiem

    Raksturīgākās slīpēšanas ierīces, kas piemērotas lielu virsmu apstrādei, ir: orbitālās slīpmašīnas, ekscentra slīpmašīnas, leņķa slīpmašīnas un lentes slīpmašīnas.

  • Kādiem materiāliem un kādas formas sagatavēm piemērotas leņķa slīpmašīnas?
   • Izmantošanas iespējas ir neierobežotas, un tās nosaka izmantotais slīpēšanas materiāls. Leņķa slīpmašīnas pārsvarā izmanto metāla un akmens slīpēšanai. Tā kā tām ir liels aploces ātrums, slīpēšanas zona ļoti uzkarst. Tāpēc kokmateriāliem un koka sagatavēm leņķa slīpmašīnas nav piemērotas.

    Var apstrādāt gandrīz visu formu sagataves. Tomēr sagatavēm, kurā jāveido pilnīgi līdzena virsma, leņķa slīpmašīnas ir mazāk piemērotas, jo lielās noslīpēšanas veiktspējas dēļ var rasties kļūdas, ieslīpējot pārāk dziļas ieplakas.

  • Kādi ir svarīgākie darba aizsardzības noteikumi slīpēšanā?
    • Ievērojiet ražotāja paredzētās izmantošanas jomas.
    • Lietojiet tikai ražotāja paredzētos slīpmateriālus.
    • Izmantojiet vislabāko iespējamo putekļu nosūkšanas metodi.
    • Valkājiet aizsargbrilles.
    • Lietojiet elpošanas aizsargmasku.
    • Lietojiet ausu aizsargus.

  • Kas jāievēro zāģējot un kā novērst riskus?
   • Darbā ar elektriskajiem zāģēšanas instrumentiem, pirmkārt, ir risks savainoties ar zāģa asmeni; tas var notikt gan ar izslēgtu, gan ieslēgtu ierīci. Turklāt nepareizas lietošanas dēļ ir iespējams iekārtas atsitienu risks. Drīkst izmantot tikai asus zāģa asmeņus nevainojamā stāvoklī. Jāizmanto konkrētajam zāģim piemēroti un apstiprināti zāģa asmeņi. Neasi un bojāti zāģa asmeņi var radīt sastrēgumus un bloķēt ierīci. Zāģa asmens radītas traumas var novērst, veicot tālāk minētos pasākumus.

    • Nekādā gadījumā nenoņemiet aizsargapvalku, nefiksējiet asmeni atvērtā stāvoklī un neveiciet citus pārveidojumus.
    • Iekārtu vadiet ar abām rokām, turot aiz šim nolūkam paredzētajiem rokturiem.
    • Ķēdes zāģiem pēc lietošanas uzmauciet aizsargapvalku.
    • Pārējiem zāģiem (izņemot ripzāģus) pēc darba izņemiet zāģa asmeni.

    Atbilstoši noteikumiem iestatiet un fiksējiet regulējamās aizsardzības ierīces, piemēram, ķīli.

    Zāģis jāvada droši un stingri. Padeves spēks jāizvēlas tā, lai neradītu zāģa bloķēšanu vai iestrēgšanu. Šādos gadījumos var rasties atgriezes momenti.

  • Kādus materiālus var apstrādāt ar elektriskajiem rokas zāģiem?
   • Ar elektriskajiem rokas zāģiem var apstrādāt gandrīz visus materiālus, izņemot konkrētus minerālu izcelsmes materiālus.

  • Kur izmanto rokas ripzāģus?
   • Izmantojot atbilstošu zāģa asmeni, rokas ripzāģi ir piemēroti faktiski visiem zāģējamiem materiāliem.

    Ripzāģi galvenokārt izmanto jomās, kur vajadzīga plākšņu formas detaļu ātra un precīza apmalošana un piegriešana ar taisniem griezumiem. Līdz 100 mm dziļu griezumu izmanto ēku būvē, tomēr zāģa asmens iestrēgšanas radītā spēcīgā atgriezes momenta dēļ tik lielu rokas ripzāģu izmantošana ir saistīta ar risku.

  • Kur izmanto tandēmzāģus (universālos zāģus)?
   • Darbības principa dēļ ar tandēmzāģi nevar zāģēt metālus.

    Metāla skaidas, kas nokļūst starp asmeņiem un zāģa vadības mehānismā, berzējoties varētu salipināt zāģa asmeņus. Plastmasas var zāģēt, ievērojot zināmus ierobežojumus: putu termoplastu, jo īpaši uz stirola bāzes izgatavoto (piem., stiropors), skaidas un putekļi, uzkarst, berzējoties starp zāģa asmeņiem un vadības mehānismu. Pēc atdzišanas tie veido kausētai līmei līdzīgu vielu un bloķē zāģa asmeņus. Zāģa asmeņi, kuriem ir cietmetāla zobi, ir piemēroti arī mīkstāku un poraināku akmens materiālu, piemēram, gāzbetona un mīksto poraino ķieģeļu, zāģēšanai. Zāģa asmeņus var nomainīt bez darbarīkiem.

    Tandēmzāģis galvenokārt paredzēts kokapstrādei ēku būvē. Parasti to izmanto siju sagarināšanai un tapsavienojumu izveidošanai. Tāpat tandēmzāģi bieži izmanto ēku karkasa būvē gāzbetona konstrukciju apstrādei.

  • Kādi ir zāģu veidi un kā iespējams atrast piemērotu ierīci?
   •  
    Bosch | ”Bosch“ elektroinstrumenti mājamatniekiem

    Galvenie veidi:

    • Gājiena zāģi (piem., figūrzāģi)
    • Rotējošie zāģi (piem., ripzāģi)
    • Aprites zāģi (piem., ķēdes zāģis)

  • Kur izmanto ķēdes zāģus?
   • Rokas ķēdes zāģus izmanto tikai kokapstrādē. Tos izmanto, lai ātri sagarinātu un nogrieztu baļķus un brusas, kā arī augošus (”zaļus“) kokus dārzkopībā un mežsaimniecībā.

  • Kur izmanto zobenzāģus?
   • Izmantojot atbilstošu zāģa asmeni, zobenzāģi ir piemēroti faktiski visiem zāģējamiem materiāliem.

    Parasti zobenzāģus izmanto instalāciju un sanitārajā jomā, transportlīdzekļu būvē, metāla konstrukciju būvē un palešu otrreizējā pārstrādē.

  • Kas īpaši jāievēro pirms akumulatora vai akumulatora instrumenta lietošanas?
   • Noteikti jāizlasa lietošanas pamācība, jo akumulatoru tehnoloģijas strauji attīstās, tāpēc attiecīgi vajadzīgi jauni lietošanas un vadīšanas paņēmieni.

  • Kas ir pašizlāde?
   • Pašizlāde nozīmē, ka glabāšanas laikā akumulators pasīvi atdod enerģiju. Pēc kāda laika akumulators ir jāuzlādē, lai dārza instrumentu atkal varētu lietot. Pašreizējo niķeļa akumulatoru pašizlāde ir apm. 25% mēnesī, litija jonu akumulatoriem – mazāk par 2%. Litija jonu akumulatori arī pēc ilgākas glabāšanas ir gatavi darbam.

  • Kas ir ”atmiņas efekts“?
   • ”Atmiņas efekts“ iestājas NiCd akumulatoriem, ja tie nav pilnīgi izlādējušies. Ja kāda akumulatora daļa netiek izmantota, akumulators to ”atceras“. Daļu, kura netiek izmantota, akumulators vairs neizmanto enerģijas ieguvei. Litija jonu akumulatoriem šāda ”atmiņas efekta“ nav.

  • Kā pareizi jāglabā litija jonu akumulatori?
   • Litija jonu akumulatori būtu jāglabā istabas temperatūrā. Tomēr glabāšana augstākā temperatūrā saīsina akumulatora darbmūžu. Temperatūra, kas augstāka par 55 °C, var sabojāt litija jonu akumulatorus, bet temperatūrā, kas zemāka par –15 °C, tie var pilnīgi izlādēties. Pirms glabāšanas litija jonu akumulatorus nevajadzētu pilnībā uzlādēt. Pilnīgi uzlādēta elementa aktivitāte ir lielāka nekā daļēji uzlādētam elementam, tāpēc elements ātrāk zaudē savas īpašības.

  • Vai litija jonu akumulatori var eksplodēt?
   • Zīmolu akumulatoriem – jo īpaši ”Bosch“ dārzkopības instrumentu akumulatoriem – ir dažādi aizsardzības mehānismi. Eksplodēšanas iespēja ir gandrīz niecīga. Tomēr obligāti jānovērš akumulatora bloka īsslēguma vai mehānisku bojājumu iespējamība.

  • Kā likvidēt izlietotos akumulatorus?
   • Tos nodod atpakaļ elektroinstrumentu tirdzniecības vietā. Tur tie tiek savākti un nodoti elektroinstrumentu ražotājam. Ražotājs nodrošina noteikumiem atbilstošu otrreizējo pārstrādi.

  • Kas jāievēro frēzējot un kā novērst riskus?
   • Darbā ar virsfrēzēm, pirmkārt, ir risks savainoties ar aso frēzes instrumentu; tas var notikt gan ar izslēgtu, gan ieslēgtu ierīci. Frēzes darbības princips ir ļoti liels apgriezienu skaits. Noteikumiem neatbilstoša lietošana var izraisīt iekārtas atsitienu. Drīkst izmantot tikai asas frēzes nevainojamā stāvoklī. Jāizmanto konkrētajai virsfrēzei piemēroti un apstiprināti frēzes uzgaļi. Neasi un bojāti frēzes uzgaļi var radīt spēcīgu vibrāciju, iekārtas atsitienus un šķiedru lūzumus. Strādājot ar frēzi, traumas var novērst, veicot tālāk minētos pasākumus.

    • Iekārtu vadiet ar abām rokām, turot aiz šim nolūkam paredzētajiem rokturiem.
    • Pēc darba no virsfrēzes izņemiet frēzes uzgali.

    Veicot malu apmalošanu, padeves virziens jāvērš pret frēzes uzgaļa rotācijas virzienu (pretfrēzēšana). Frēzējot frēzes uzgaļa rotācijas virzienā (padeves frēzēšana), iekārtu, jo īpaši biezāka materiāla gadījumā, nav iespējams vadīt droši. Iekārtas spēcīgo nobīdes kustību dēļ var zaudēt virsfrēzes vadību, tāpēc rodas liels traumu risks. Virsfrēze jāvada droši un stingri.

    Padeves spēks jāizvēlas tā, lai krasi nesamazinātu iekārtas apgriezienu skaitu un neradītu vibrāciju.

  • Kādus elektroinstrumentus izmanto frēzēšanai?
   • Rokas elektroinstrumentus frēzēšanai vispārīgi apzīmē ar jēdzienu ”virsfrēze“. Jēdziens ”virsfrēze“ norāda, ka darbības laikā frēze ir novietota virs sagataves.

    Virsfrēzes iedala atbilstoši lietojuma mērķim un patērējamai jaudai. Biežāk izmantotās frēzes minētas tālāk.

    • Daudzfunkciju ierīces
    • Malu frēzes
    • Virsfrēzes

  • Kādus materiālus apstrādā ar virsfrēzi?
   • Kopumā var apstrādāt visus materiālus, kuriem var atdalīt skaidas, jo īpaši kokmateriālus. Metālus var apstrādāt tikai ar lielām stacionārām frēzēm. Ar rokas virsfrēzi var apstrādāt arī plānas alumīnija loksnes.

  • Kas jāievēro, frēzējot kokmateriālus?
   • Kokmateriāli ir diezgan mīksti materiāli, un tos var viegli griezt. Tomēr, ja frēze kādā vietā ir pārāk ilgi, tādējādi pārmērīgi paaugstinot temperatūru, kokmateriāls var apdegt.

    Elastīgums, kas īpaši piemīt mīkstām koksnēm ar garu šķiedru, zināmā mērā it kā iespīlē frēzi, kas savukārt berzes ietekmē rada papildu siltumu. Lai iegūtu labu darba rezultātu, apstrādājot masīvkoku, ir svarīgi ievērot šķiedras virzienu.

  • Kas jāievēro ēvelējot un kā novērst riskus?
   • Elektriskās ēveles riskus rada nažu vārpsta, kas griežas ar lielu apgriezienu skaitu (”ēveles vārpsta“). Pēc ēveles izslēgšanas inerces masas dēļ ēveles vārpsta vēl kādu laiku griežas. Tāpēc, kamēr ēveles vārpsta nav apstājusies, lietotājs tai nedrīkst pieskarties vai tā nedrīkst pieskarties citiem priekšmetiem, piemēram, darba galdam.

    Lai novērstu apdraudējumu, ēveli vajadzētu nolaist tikai pēc ēveles vārpstas apstāšanās. Vēlams izmantot tādu ēveli, kurai ir novietošanas iespēja (”novietošanas paliktnis“). Šī ierīce nodrošinās, ka ēveles vārpsta nepieskarsies virsmai. Tomēr jāraugās, lai novietošanas laukumā nebūtu priekšmetu.

  • Kādus materiālus var ēvelēt?
   • Var ēvelēt visus materiālus, no kuriem var atšķelt skaidas. Elektriskās rokas ēveles galvenokārt izmanto tikai koka un kokmateriālu apstrādei. Ja ēveles platums ir neliels, iespējams arī pastrādāt plastmasas (apm. 20–50 mm atkarībā no plastmasas veida).

  • Kas jāievēro, ēvelējot kokmateriālus?
   • Salīdzinot ar citiem materiāliem, koks ir relatīvi mīksts materiāls un tāpēc to var lieliski apstrādāt, nošķeļot skaidas. Koka – augoša materiāla – struktūra dabiskajā stāvoklī ir šķiedraina, un augšanas ietekmē tas nav līdzens, piemēram, zari. Tas jāņem vērā, lietojot ierīci, jo minēti faktori ietekmē virsmas kvalitāti.

  • Kas jāievēro, paceļot ēveli?
   • Paceļot ēveli, piespiešanas spēks jāpieliek ēveles priekšējai daļai, citādi pacelšanas vietā radīsies ieplaka.

  • Kas jāievēro, nolaižot ēveli?
   • Nolaižot ēveli, piespiešanas spēks jāpieliek ēveles aizmugures daļai, citādi nolaišanas vietā radīsies ieplaka.

  • Kādā virzienā jāēvelē?
   • Ēvelēšanas virziens pēc iespējas jāizvēlas tā, lai nebūtu jāēvelē pret šķiedru, jo tādējādi var sabojāt virsmas kvalitāti. Mazliet slīpi novietojot ēveli, var panākt velkošu griezumu, kas labvēlīgi ietekmē virsmas kvalitāti (ēveles asmens iespiežas sagatavē nevis šķērsām, bet slīpi attiecībā pret bīdīšanas virzienu).

  • Kādus materiālus var skavot?
   • Parasti var skavot koku un kokmateriālus, ja koks nav pārāk ciets. Dabisko koku un saplāksni ir vieglāk skavot, jo koka šķiedras rada papildu saķeri. Citus kokmateriālus, piemēram, skaidu plāksnes, diezgan labi var skavot ar vaskotām skavām.

    Visus cietos materiālus, piemēram, metālus, akmens materiālus, stiklu un citās plastmasas nevar skavot.

  • Cik droši ir skavotāji?
   • Skavotāji ir ļoti droši, ja tos lieto atbilstoši paredzētajam mērķim. Ar tiem vienmēr jāstrādā uz sagataves, ar tiem nedrīkst brīvi ”šaudīties“. Tā dēļ daudziem skavotājiem ir drošības mehānisms, kar izraisa iedarbināšanu tikai tad, kad tas pielikts pie sagataves.

  • Cik drošas ir karstās līmes pistoles?
   • Karstās līmes pistoles elektrības ziņā ir ļoti drošas, tomēr tās tāpat kā citas elektroierīces ieslēgtas nevajadzētu atstāt nepieskatītas. Tā kā līmes kušanas temperatūra ir 150–180 °C, karstās līmes pistole jālieto piesardzīgi, lai novērstu apdedzināšanos.

  • Kādus materiālus var līmēt ar karstās līmes pistoli?
   • Ar karstās līmes pistoli var līmēt visus materiālus, kuriem ir uzsūcoša vai poraina virsma un kuri ir noturīgi pret karstuma iedarbību. Parasti izmanto koku, kokmateriālus, akmens materiālus un šķiedru materiālus, piemēram, audumu, ādu, kartonu un papīru.

    Nevar salīmēt materiālus, kuriem ir gluda, neuzsūcoša virsma, piemēram, stiklu, metālu un gludas plastmasas, kā arī materiālus, kas ir nenoturīgi pret karstuma iedarbību, piemēram, piem., putuplastu. Šaubu gadījumā izmēģiniet līmi.

  • Kā jākrāso?
   • Pirms krāsošanas

    • Vispirms pārklājiet grīdas un mēbeles ar plēvi, plēvi nostipriniet ar līmlenti.
    • Uzlīmējiet līmlenti arī uz visiem durvju un logu rāmjiem, kontaktligzdām, elektrības slēdžiem, grīdlīstēm utt.
    • Ja vienu sienu vēlaties krāsot dažādas krāsās, ar līmlenti atdaliet krāsu laukumus.

    Krāsošana

    • Sāciet ar telpas stūriem.
    • Pēc tam nokrāsojiet griestus un pēc tam pārējās sienas.

    Krāsojot pēc šādas metodes un sākot krāsot no loga, t. i., gaismas virzienā, optiski pazudīs visas krāsas pārejas un jūs novērsīsiet neglītas ēnas.

  • Kādos gadījumos kāds krāsas veids jāizmanto?
   • Krāsas veida izvēli nosaka izmantošanas joma. Vai jālako mēbele? Vai jākrāso sienas? Vai var lazūrlaku vēlaties terases virsmu aizsargāt pret laikapstākļu iedarbību?

    Dispersijas krāsas

    Piemērotas griestu un sienu krāsošanai (iekštelpās). Tās ir noturīgas un līdzeni klājas uz plāksnēm, ģipškartona, cementa šķiedrām, aizver sienu apmetuma un betona poras, tā ieteicams izmantot šķiedras tapešu un reljefa tapešu krāsošanai.

    Lateksa krāsas

    Īpašas dispersijas krāsas, kas parasti aiztur ūdens tvaikus, toties ir ļoti izturīgas, noturīgas pret skrāpējumiem nu tās var tīrīt ar parastajiem tīrīšanas līdzekļiem. Tās galvenokārt izmanto mitrās telpās, piemēram, vannas istabā vai veļas mazgātavā, kā arī intensīvai iedarbībai pakļautās telpās, piemēram, garāžā vai virtuvē.

    Lazūrlakas

    Krāsainas lakas vai citas krāsas ar īpaši smalki izlīdzinātu, niecīgu pigmentāciju. Tās izmanto, ja virsmas struktūrai jābūt redzamai. Lazūrlakas aizsargā koku pret laikapstākļu, UV staru iedarbību, kā arī daļēji pret sēnēm un kukaiņiem. Ar lazūrlakām var izlīdzināt krāsas koka toņu atšķirības. Betonam var izlīdzināt betona krāsas toņu atšķirības.

    Lakas

    Vairumā gadījumu lakas ir visnosedzošākais pārklājums. Pēc nožūšanas pārklājums veido kvalitatīvu un optiski augstvērtīgu matētu vai spīdīgu virsmas pārklājuma kārtu. Tās ir noturīgas pret ķimikāliju iedarbību, un tās galvenokārt izmanto koka, metāla, plastmasas vai mineralizēta materiāla pārklāšanai.

  • Vai ārpus telpām esošas koka konstrukcijas var lakot ar bezkrāsainu laku?
   • Logus, koka dēļu apšuvumu vai citas ārpus telpām esošas koka konstrukcijas nevajadzētu apstrādāt ar bezkrāsainu pārklājumu.

    Bezkrāsainas lakas un gaišas lazūrlakas nenodrošina pietiekamu aizsardzību pret UV stariem. UV starojuma ietekmē koka virsmas zaudē saķeri ar virsmas pārklājumu, koks izbalo – brūnā krās kļūst pelēka, pārklājums sāk plaisāt un lobīties.

    Balts, nosedzošs pārklājums parasti nodrošina vislabāko noturību. Arī dēlu apšuvumiem un žogiem ir pieejams daudzas pigmentētas lazūrlakas.

  • Kas ir nivelieris un ko ar to dara?
   • Nivelieris ir mērinstruments, ar kuru mēra objektu relatīvo augstumu.

    Tā kā šī ierīce uz sienas projicē lāzera līnijas, izmantojot lāzera nivelieri, piemēram, būs vieglāk taisni piekārt gleznas, plauktus vai skapīšus, kā arī novietot tos precīzi vienādā augstumā citu pret citu, jo lāzera līnijas tiek projicētas uz sienas.

  • Kas jāievēro, iekštelpās izmantojot lāzera tālmērus?
   • Zonā starp mērierīci un mērāmo objektu nedrīkst būt šķēršļi. Tātad jāmēra, izvairoties no šķēršļiem.

    Turklāt mērījumu kļūdas var izraisīt arī dūmi vai putekļi, kas absorbē vai daļēji atspoguļo mērierīces staru.

  • Vai lāzera stars ir bīstams?
   • Lāzeri, kurus izmanto ”Bosch“ mērīšanas tehnoloģijas ierīcēs, atbilst 2. lāzeru klasei, kurā ir nekaitīgi lāzeri. Tāpēc speciāli aizsardzības pasākumi nav vajadzīgi. Tomēr neatkarīgi no lāzera klases nekādā gadījumā lāzera staru nedrīkst virzīt tieši acīs.

  • Kādas ir rezerves daļu sūtīšanas izmaksas?
   • Pasūtot tiešsaistes veikalā, pasūtījumam piemēro fiksētu maksu 4,76 eiro (ar PVN).

    Pasūtot servisa zvanu centrā, t. i., telefoniski, pa e-pastu, vēstulē vai pa faksu, katram pasūtījumam aprēķina fiksētu maksu 7,14 eiro (ar PVN).

    Veicot sūtījumu ar pēcmaksu, papildu maksa ir 2,50 eiro.

  • Vai pēc remonta man ir tiesības pieprasīt garantiju?
   • Pēc remonta, kas veikts par maksu, garantija ir viens gads.

  • Kāpēc kādu rezerves daļu nav iespējams atrast vai izvēlēties rezerves daļu katalogā?
   • Tam var būt trīs iemesli.

    1) Tas ir piederums, nevis rezerves daļa. Pārskatu par piederumiem skatiet Piederumi vai tieši tirdzniecības vietā.

    2) Vēlamā daļa ir kāda bloka sastāvdaļa. Šādā gadījumā galu galā ir iespējams pasūtīt visu bloku.

    3) Vēlamā daļa nav pieejama vai to vairs nepiegādā. Lai uzzinātu precīzāku informāciju par piegādes termiņiem, zvaniet uz mūsu servisa palīdzības dienesta tālruni.

  • Kāda ir rezerves daļas un piederuma atšķirība?
   • Rezerves daļa ir elektroinstrumenta neatņemama sastāvdaļa. Tā ir standarta modeļa daļa, un bez tās ierīce nedarbojas. Rezerves daļas ir, piemēram, zobsiksna, skrūves, rokturis un ogles elektrodi.

    Piederumi ir pierīces vai papildaprīkojums, kas paplašina lietošanas iespējas, bet bez kurām ierīci var darbināt standarta izpildījumā. Piederumi ir, piem., zāģa asmens, darbarīku kaste, papildu rokturi, slīppapīrs un urbji.

  • Cik maksās ierīces aizvešana?
   • Garantijas laikā ierīces aizvešana ir bez maksas. Par remontiem pēc garantijas termiņa beigām par nosūtīšanu jāveic viens fiksēts maksājums 7,14 eiro (ar PVN) apmērā.

  • Cik maksās manu ierīču kalibrēšana?
   • Spēkā esošās cenas skatiet mūsu Kalibrēšanas dienesta brošūrā.

  • Kā jārīkojas, ja vēlos nosūtīt atpakaļ pasūtīto rezerves daļu?
   • Ja, saņemot rezerves daļu sūtījumu, pakai ir redzami bojājumi, jūs varat to nepieņemt vai par bojājumiem informēt piegādātāju.

    Ja, izsaiņojot preci, ir redzami materiālu bojājumi vai esat pasūtījis nepareizo rezerves daļu, iespējami ātri informējiet mūs (vēlākais 15 dienu laikā). Ņemiet vērā mūsu piegādes noteikumus.

    Pirms preces nosūtīšanas atpakaļ noteikti pieprasiet mums atpakaļsūtīšanas pavadzīmi, norādot piegādes pavadzīmes numuru.

  • Vai lietoto ierīču, bateriju un akumulatoru likvidēšana tiek veikta bez maksas?
   • Jā, likvidēšana tiek veikta bez maksas. Baterijas un akumulatorus var ievietot visos GRS (Gemeinsames Rücknahme System – Kopējā savākšanas sistēma) konteineros. Lietotās ierīces varat nodot specializētajā tirdzniecības vietā.

  • Kur es varu nodot remontēt savas ierīces?
   • Bojāto ierīci varat nosūtīt tieši mūsu servisa centram. Varat to nodot arī tirdzniecības vietā vai vietējā būvmateriālu veikalā.

    Lai nodrošinātu ātru pieteikuma apstrādi, nosūtot tieši, ir svarīgi pievienot bojātajai ierīcei pilnīgi aizpildītu remonta pasūtījuma veidlapu.

  • Cik ilgu laiku iepriekš jāpiesaka aizvešana?
   • Ja aizpildīto veidlapu nosūtīsiet darba dienā līdz plkst. 17.00, aizvešanu varēs veikt jau nākamajā dienā. Protams, jūs varat izvēlēties arī citu aizvešanas laiku.

  • Vai ”Bosch“ ierīces, baterijas un akumulatori ir reģistrēti?
   • Gan ”Bosch“ ierīces, gan baterijas un akumulatori ir reģistrēti. WEEE numurs (Waste Electrical and Electronic Equipment – Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) ir DE-86520394.

    Bateriju un akumulatoru reģistrācijas numurs ir 21001568.

  • Cik ilgi tiek veikta kalibrēšana?
   • ”Bosch Power Tools“ izmanto plašu loģistikas tīklu, un servisa procesi ir optimāli organizēti.

    Arī uz kalibrēšanas dienesta pakalpojumu attiecas tas pats nosacījums, kas uz remontu, proti, vēlākais pēc piecām dienām lietotājs saņem atpakaļ savu ierīci.

  • Kā ierīce jāiesaiņo?
   • Ierīce būtu jāiesaiņo tā, lai transportēšanas laikā tā netiktu bojāta. Ja jums nav lielām ierīcēm piemērota iepakojuma, sazinieties ar mums telefoniski. Mēs jums nosūtīsim atbilstoša lieluma kartona kārbu.

    Papildu informāciju par iesaiņošanu skatiet mūsu transporta pakalpojumu sniedzēja ”GLS“ uzņēmuma vispārējos darījumu noteikumos.

  • Vai remontam ir fiksēta cena?
   • Nē, bet mēs rīkojamies tālāk norādītajā veidā.

    Garantijas gadījumā remonts, protams, tiek veikts bez maksas.

    Pēc garantijas beigām piemēro tālāk minētos nosacījumus.

    Ja remonta izmaksas ir mazākas par 50% no jauna izstrādājuma cenas, tūlīt veicam remontu. Rēķinā pārredzamā veidā tiek uzskaitītas remonta izmaksas.

    Ja remonta izmaksas ir lielākas par 50% no jauna izstrādājuma cenas, mēs sagatavojam remonta izmaksu tāmi.

    Turklāt mēs piedāvājam ”iepriekšējas atļaujas“ iespēju.

    Jūs jau iepriekš varat izlemt, vai gadījumā, kad remonta izmaksas ir lielākas par 50% no jauna izstrādājuma cenas, jūs to atstāsiet otrreizējai pārstrādei vai vēlēsieties saņemt remonta izmaksu tāmi.

    Ja izvēlēsieties iepriekšējas atļaujas iespēju, jums nebūs jāsedz sūtīšanas izmaksas.

  • Vai kalibrēšanas dienesta pakalpojumu var izmantot visu ”Bosch“ elektroinstrumentu zīmoliem?
   • ”Bosch“ kalibrēšanas dienests nav saistīts ar konkrētu zīmolu; pēc saskaņošanas var kalibrēt ne vien mūsu zīmolu ”Bosch“ un ”CST Berger“, bet arī citu zīmolu instrumentus.

  • Kas notiks, ja es neapstiprināšu remonta izmaksu tāmi?
   • Jūs varat izlemt, vai atstāt ierīci servisa centrā, kur to nodos otrreizējai pārstrādei, vai jūs to gribēsiet saņemt atpakaļ. Šādā gadījumā jāmaksā apstrādes nodeva 17,85 eiro un nosūtīšanas izmaksas 7,14 eiro (ar PVN).

  • Kādas ir sūtīšanas izmaksas remonta gadījumā?
   • Garantijas laikā nosūtīšana noteikti būs bez maksas.

    Par remontiem pēc garantijas termiņa beigām tiek aprēķināta vienreiz maksājama fiksēta summa 7,14 eiro (ar PVN) apmērā.

  • Kādi ir garantijas noteikumi privātai lietošanai paredzētām ierīcēm?
   • Privātai lietošanai paredzētām ierīcēm garantija ir 24 mēneši. Precīzu informāciju par skatiet mūsu spēkā esošajos garantijas nosacījumos.

  • Cik ilgi tiek veikts remonts?
   • Parasti lietotājs savu ierīci saņem atpakaļ pēc trīs līdz maksimāli piecām dienām.

  • Kas ir ampērs?
   • Ampērs ir elektriskās strāvas mērvienība.

  • Kāda ierīce ir noderīgāka – urbjmašīna vai triecienurbjmašīna?
   • Tas atkarīgs no izmantošanas mērķa. Mājamatnieki labprāt izvēlas triecienurbjmašīnu, jo tai ir daudzveidīgākas izmantošanas iespējas, amatnieki – urbjmašīnu precizitātes dēļ.

  • Kas paredzēts uzgalis?
   • Skrūvēšanas tehnoloģijā šis jēdziens apzīmē skrūvgrieža uzgali, ko izmanot konkrēta veida skrūvei (šķēlums, krusta šķēlums, sešstūra, ”Torx“ utt.). Uzgali ierīcē nostiprina vai nu tieši ar sešstūra kātu urbjpatronā, vai instrumenta turētājā, kas ir ierīces daļa vai papildu piederums.

  • Kādiem materiāliem un kādas formas sagatavēm piemērotas ekscentra slīpmašīnas?
   • Izmantošanas iespējas ir neierobežotas, un tās nosaka izmantotais slīpēšanas materiāls. Parasti ekscentra slīpmašīnas izmanto koka, kokmateriālu un lakotu virsmu apstrādei. Ar piemērotiem darba instrumentiem ekscentra slīpmašīnas lieliski var izmantot pulēšanai. Slīpējot metālu vai akmens materiālus, darbs veicas lēnāk.

    Tā kā tai ir apaļa slīpēšanas pamatne, kurai pieejama dažādas cietības pakāpes, var apstrādāt gandrīz visu formu sagataves. Apstrādājot asus stūrus un malas, var radīt izslīpējumus un sabojāt slīpdisku.

  • Kādi slīpēšanas paņēmieni jāizmanto?
   • Parasti sāk ar rupjākas graudainības pakāpi, pēc tam katrā nākamajā reizē izvēlas smalkāku graudainības pakāpi. Parasti ievēro šādu likumu – katrā nākamajā darba posmā izvēlas uz pusi mazāku graudainības pakāpi.

    Piemērs: graudainības pakāpju secība 40 – 80 – 180 – 360 – 600 – 1200

  • Kur izmanto figūrzāģus?
   • Izmantojot atbilstošu zāģa asmeni, figūrzāģi ir piemēroti faktiski visiem zāģējamiem materiāliem.

    Figūrzāģi jo īpaši piemēroti sarežģītiem uzdevumiem ar liektiem griezumiem dažādos materiālos. Salīdzinot ar citiem zāģiem, šiem zāģiem ir vislielākais universālo un speciālo asmeņu klāsts.

  • Kas ir litija jonu akumulatori?
   • Litija jonu akumulatori izgatavoti pēc jaunākās tehnoloģijas, kur litijs ir elektroda sastāvdaļa. Šie akumulatori pamatā atšķiras no akumulatoriem uz niķeļa bāzes, to elementa spriegums ir 3,6 volti – trīskārt lielāks elementa spriegums nekā niķeļa-kadmija akumulatoriem. Vajadzīgs mazāks skaits akumulatora elementu, tāpēc elektroinstruments var būt mazāks un vieglāks vai ar tādiem pašiem izmēriem būt jaudīgāks. Līdztekus ievērojami mazākai pašizlādei litija jonu akumulatoriem, pretēji niķeļa-kadmija akumulatoriem, nav ”atmiņas efekta“.

  • Kā varu atrast savam elektroinstrumentam piemērotu rezerves daļu?
   • Rezerves daļu katalogā ir redzami visu mūsu pēdējos 25 gados izgatavoto ierīču kopsalikuma zīmējumi. Šeit jūs varat vienkārši identificēt savu vajadzīgo rezerves daļu. Jums vajadzēs ierīces izstrādājuma numuru vai tās tirdzniecības nosaukumu. Tie jāievada, lai ātri atrastu vajadzīgo rezerves daļu.

  Projektu ceļveži 1 - 15 no 81

   Neatradāt savu jautājumu?

   Jautājiet mums tieši, un mēs jums labprāt palīdzēsim.

   Individuālas konsultācijas

   Jautājumi par mūsu izstrādājumiem un izmantošanas iespējām
   : + 371 67146262
   : + 371 67146263
   No pirmdienas līdz piektdienai: 08.00–20.00
   Sestdiena: 08.00–16.00
   Svētdiena: 10.00–16.00

   Saziņas veidlapa


   Juridiska piezīme

   ”Bosch“ neuzņemas atbildību par šeit saglabātajiem norādījumiem. ”Bosch“ vēlas norādīt, ka, neievērojot šos norādījumus, jūs uzņematies atbildību par sekām. Savas drošības dēļ veiciet visus vajadzīgos piesardzības pasākumus.

    

   Konsultācijas par izmantošanu

   Jautājumi par mūsu izstrādājumiem un izmantošanas iespējām

   :+ 371 67146262

   :+ 371 67146263

   No pirmdienas līdz piektdienai: 9.00 – 18.00
   Sestdiena: slēgts
   Svētdiena: slēgts


   Tirdzniecības vietas meklētājs

    
    
    
   LV
   Pievienot vēlmju sarakstam
   Pievienots vēlmju sarakstam
   Pirkt tagad
   Atiestatīt filtru
   Rādīt filtru
   Slēpt filtru
   Paldies par jūsu vērtējumu
   Paldies par jūsu vērtējumu
   Rādīt citus projektus
   Slēpt citus projektus
   Slēpt preču variantus
   Rādīt preču variantus
   Aizvērt lietojuma ieteikumu
   Atvērt lietojuma ieteikumu
   Lasīt pieredzes aprakstu
   Aizvērt pieredzes aprakstu
   Slēpt detalizētu materiālu sarakstu
   Rādīt detalizētu materiālu sarakstu
   Salīdzinājumu saraksts
   Izstrādājumi
   Izstrādājums
   Rādīt vairāk ieteikumu
   Slēpt papildu ieteikumus