• Vai lietoto ierīču, bateriju un akumulatoru likvidēšana tiek veikta bez maksas?