• Vai pēc remonta man ir tiesības pieprasīt garantiju?