• Kas īpaši jāievēro pirms akumulatora vai akumulatora instrumenta lietošanas?