Pješčanik s tendom

 
Veliki zaštitni faktor
Pješčanik s tendom

Zahvaljujući integriranoj tendi protiv sunca, djeca se mogu igrati u pješčaniku i usred ljeta, do mile volje.

Dajte vlastitu ocjenu
Dajte vlastitu ocjenu
Dajte vlastitu ocjenu
Dajte vlastitu ocjenu
Dajte vlastitu ocjenu
0 Ocjene
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni Ovu funkciju možete koristiti samo s aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocjene

Zahtjevnost

Troškovi

Potrebno vrijeme

Dali smo si truda i dodatno smo opremili klasični dječji pješčanik: naš pješčanik ima tendu, koja se da spustiti i preklopiti i tako pruža optimalnu zaštitu od UV-zračenja. Kako bi se pješčanik zaštitio od onečišćenja, moguće je krov i skroz spustiti.

Pješčanik se sastoji od dvaju dijelova: sanduka i platnene tende na dva krovna nosača. Sam pješčanik je ustvari jedan okvir čiji dijelovi su međusobno spojeni pomoću četvrtastih spojnica; okvir krova čine dva međusobno spojena zabata.

Sljedeće upute za izradu prilagođene su pločama od lijepljene smrekovine debljine 18 mm (daske zabata) i 27 mm. Ukoliko ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i popis potrebnih elemenata.

Imajte na umu da je smrekovina – čak i lakirana ili premazana lazurom – manje otporna na vremenske utjecaje od drugih vrsta drva. Ako želite ići na sigurno, bolje će biti da posegnete za tikovinom ili bagremovim drvom.

U trgovini građevinskog materijala ili kod stolara dajte da Vam izrežu potrebne dimenzije ploča.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Veća svestranost.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • set svrdala za drvo
 • Upuštač
 • brusni papir, granulacije 120–240
 • krpa
 • stolarski metar, meka olovka, gumica, šiljilo

Potrebni materijali:

 • Ploče lijepljene lamelirane smrekovine
 • gredica, smrekovina
 • Folija za zaštitu od korijenja ili čvrsta plastična folija
 • Platno za tende
 • vijci s upuštenom glavom
 • lazura za drvo

Prikaži detaljni popis materijala

Poz.

Kom.

Opis

Duljina

Širina

Debljina

Materijal

0

2

stranice zabata

1.500 mm

200 mm

18 mm

ploče od lijepljene smrekovine

1

3

Poprečne spojnice

1.464 mm

58 mm

38 mm

gredica, smrekovina

2

2

Krovni nosači

1.450 mm

120 mm

27 mm

ploče od lijepljene smrekovine

3

2

Kratke stranice okvira

1.446 mm

240 mm

27 mm

ploče od lijepljene smrekovine

4

2

Duge stranice okvira

1.500 mm

240 mm

27 mm

ploče od lijepljene smrekovine

5

4

Letve s vijcima okomite

213 mm

45 mm

45 mm

gredica, smrekovina

6

4

Letve s vijcima vodoravne

1.350 mm

45 mm

45 mm

gredica, smrekovina

7

4

obodna klupa

1.300 mm

200 mm

27 mm

ploče od lijepljene smrekovine

8

4

Spojnice

170 mm

110 mm

27 mm

ploče od lijepljene smrekovine

9

1

Folija

1.600 mm

1.600 mm

0,4 mm

Folija za zaštitu od korijenja ili čvrsta plastična folija

10

1

Platno za tende

cca. 1.700

oko 1500 m

11

cca. 68

Vijci s upuštenom glavom, 4 x 60 mm

12

cca. 32

Vijci s upuštenom glavom, 4 x 45 mm

13

8

Vijci s upuštenom glavom, 4 x 50 mm

1

Spajanje stranica okvira pomoću letava s vijcima

1 - Spajanje stranica okvira pomoću letava s vijcima
Spajanje stranica okvira pomoću letava s vijcima Spajanje stranica okvira pomoću letava s vijcima Spajanje stranica okvira pomoću letava s vijcima Spajanje stranica okvira pomoću letava s vijcima

Prvo postavite sve dijelove potrebne za okvir kako ih poslije želite montirati. Pritom su kratke stranice okvira položene između dugih. Obilježite sada dijelove ucrtavanjem trokuta, kako biste pri daljnjoj obradi uvijek znali koji dio gdje pripada.

Montirajte kratke i duge stranice okvira pomoću okomitih letava s vijcima akumulatorskim odvijačem i vijcima 4 x 60 mm, tako da tvore okvir.

Savjet za spajanje dvaju drvenih dijelova vijcima

Onaj dio kroz koji će vijak prvo proći uvijek izbušite na 0,5 do 1 mm veći promjer od promjera vijka; rupa treba biti upuštena za glavu vijka. Drugi dio u koji vijak prodire nakon što prođe kroz prvi dio uvijek bušite na 1 mm manji promjer od promjera vijka. U nastavku montirajte vodoravne letve s vijcima između okomitih i u ravnini s gornjim rubom stranica okvira. Na njih će se poslije spajati daske za sjedenje. Montirajte ih akumulatorskim odvijačem i vijcima 4 x 60 mm. Pritom opet vodite računa o našem savjetu za vijčano spajanje dvaju drvenih dijelova. Ovom prilikom izbušite i rupe od 5 mm kroz vodoravne letve s vijcima, kroz koje ćete poslije odozdo vijcima spojiti daske za sjedenje.

2

Spajanje dasaka za sjedenje s okvirom

2 - Spajanje dasaka za sjedenje s okvirom
Spajanje dasaka za sjedenje s okvirom Spajanje dasaka za sjedenje s okvirom

Polegnite gotovi okvir na potpornje. Pozicionirajte prvu dasku za sjedenje na stranicu i vodoravnu letvu s vijcima kako je prikazano na crtežu. Tu je fiksirajte stezaljkama. Pritom upotrebljavajte podloge od preostalih komada drva, kako bi izbjegli pojavu ružnih otisaka na radnom komadu.

Kroz prethodno izbušene rupe od 5 mm na vodoravnim letvama vijcima 4 x 60 mm i akumulatorskim odvijačem spojite dasku za sjedenje. Isto to učinite s preostale tri daske za sjedenje. Pritom opet vodite računa o našem savjetu za vijčano spajanje dvaju drvenih dijelova.

Kako biste daske za sjedenje još i međusobno pospajali i pješčaniku osigurali potrebnu stabilnost, odozdo ih spojite vijcima i spojnicama. Bušilicom i svrdlom od 5 mm izbušite rupe u kutovima spojnica.

U skladu s uputama na crtežu polegnite pješčanik daskama za sjedenje nadolje na potpornje i montirajte spojnice u kutove vijcima 4 x 45 mm i akumulatorskim odvijačem. Pritom opet vodite računa o našem savjetu za vijčano spajanje dvaju drvenih dijelova.

3

Ugradnja zaštite od korijenja ili folije

Kako biste pijesak zaštitili od rasta biljaka trebate u pješčanik učvrstiti zaštitu od korijenja ili čvrstu plastičnu foliju. Pribijačem je učvrstite na stranice ispod vodoravnih letava s vijcima.

4

Spajanje stranica zabata i poprečnih spojnica u krov

Olovkom na pločama stranica zabata označite obris zabata. Potrebne dimenzije naći ćete na našem crtežu. Izrežite stranice zabata ubodnom pilom. Za savršeno ravne duge rezove ubodnom pilom stezaljkama stegnite odgovarajuću letvu kao paralelni graničnik.

Pozicionirajte stranice zabata i poprečne spojnice na način kako ih poslije želite montirati. Obilježite sada olovkom ucrtavanjem trokuta njihov međusobni položaj, kako biste pri daljnjoj obradi uvijek znali koji dio gdje pripada.

Bušilicom i svrdlom za drvo od 8 mm izbušite po jednu rupu na stranicama zabata za pričvršćenje na krovne nosače. Njihov položaj naći ćete na našem crtežu.

Olovkom prenesite obrise poprečnih spojnica na stranice zabata. Bušilicom i svrdlom za drvo od 5 mm izbušite najmanje po dvije rupe kroz koje akumulatorskim odvijačem i vijcima 4 x 60 međusobno spajate stranice zabata i poprečne spojnice. Pritom opet vodite računa o našem savjetu za vijčano spajanje dvaju drvenih dijelova.

5

Priprema i spajanje krovnih nosača s pješčanikom

5 - Priprema i spajanje krovnih nosača s pješčanikom
Priprema i spajanje krovnih nosača s pješčanikom Priprema i spajanje krovnih nosača s pješčanikom

Kako bi krov u cilju optimalne zaštite od sunca bio podesiv po visini, na gornjem kraju krovnih nosača glodalom izradite po jedan prorez. U tu svrhu fiksirajte nosač krova stezaljkom na Vašu radnu površinu (ne zaboravite podloške!).

Vertikalnom glodalicom, paralelnim graničnikom i glodalom za utore od 8 mm izradite prorez prema mjerama navedenim na našem crtežu. Glodajte u više prolazaka dubine samo oko 4 mm kako biste očuvali glodalo.

Sada montirajte krovne nosače akumulatorskim odvijačem i vijcima 4 x 50 mm u sredinu i dolje u ravnini s dvije stranice pješčanika. Pritom opet vodite računa o našem savjetu za vijčano spajanje dvaju drvenih dijelova.

Kako biste krov mogli poput „poklopca“ fiksirati izravno na pješčanik za zaštitu od onečišćenja, predvidjeli smo u donjem području nosača krova još po jednu rupu za zaporne vijke Zaporni vijak sa zaobljenom glavom Vijak koji se naročito koristi u drvenoj građi (zapravo: vijak s plosnatom okruglom glavom) a koji se provuče kroz dva spojena elementa i zategne kontra maticom. Glava nema profil za prihvat alata, spoj se dakle može samo odvojiti sa strane gdje je matica. Vijak je naročito prikladan za postavljanje brava na vratima i okova s vanjske strane. s leptir maticom.

Kako biste označili ovu rupu postavite okvir krova na daske za sjedenje na pješčaniku. Označite njen položaj olovkom na unutarnjoj strani nosača krova i izbušite je bušilicom i svrdlom za drvo od 8 mm.

6

Presvlačenje krova platnom za tende

6 - Presvlačenje krova platnom za tende
Presvlačenje krova platnom za tende

Razvucite platno za tende duž stranica zabata preko okvira krova. Fiksirajte platno pribijačem na vanjskim poprečnim spojnicama.

7

Brušenje drvene površine

7 - Brušenje drvene površine
Brušenje drvene površine

Kako bismo površinu mogli što je bolje moguće zatvoriti i obraditi, trebamo joj se posvetiti prije završnog sastavljanja pješčanika.

Prvo skosite sve bridove, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 120 ili 180 pod kutom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Vidljive površine uvijek brusite prateći strukturu drva, isprva grubljim (granulacije 120 ili 180), onda finijim (do 240) brusnim papirom.

Zatim površine treba navlažiti mokrom spužvom. Prilikom sušenja pojedinačna drvena vlakna će se nakostriješiti, tada ih možete polako ukloniti brusnim papirom granulacije 180. Nakon toga drvo je spremno za obradu površine. Mali savjet: pazite da brusni papir nije izlizan, kako se vlakna ne bi samo utiskivala, već sasvim odsijecala.

8

Lakiranje površina

8 - Lakiranje površina
Lakiranje površina

Prvo temeljito pročitajte upute za rukovanje i sigurnosne savjete koje je naveo proizvođač. Radite u dobro ventiliranoj prostoriji i pritom izbjegavajte pušenje, jelo i piće.

Lazuru obilato nanosite sustavom za fino prskanje, a suvišnu lazuru odstranjujte krpom. Poštujte vrijeme sušenja koje je naveo proizvođač.

Prije drugog nanosa potrebno je međubrušenje brusnim papirom granulacije 240. I ovaj put pri brušenju pratite strukturu drva. Ponovite nanošenje lazure kao što je opisano u prethodnom odjeljku.

9

Gotovo!

9 - Gotovo!
Gotovo!Pravne napomene

Bosch ne preuzima odgovornost za cjelovitost i ispravnost postavljenih uputa. Osim toga Bosch upozorava da se ove upute primjenjuju na vlastitu odgovornost. Molimo Vas da poduzmete sve mjere kako bi osigurali vašu sigurnost.


 

Savjeti o uporabi

Kod pitanja u svezi s našim proizvodima i primjenama

pon-pet: 8h-16h


Traženje trgovaca

 
 
 
HR
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filtar
Prikaži filtar
Ukloni filtar
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Prikaži daljnje proizvode
Ukloni daljnje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savjet za primjenu
Otvori savjet za primjenu
Pročitajte izvještaj doživljaja
Zatvori izvještaj doživljaja
Ukloni detaljni popis materijala
Prikaži detaljni popis materijala
Usporedni popis
Proizvodi
Proizvod
Prikaži daljnje preporuke
Ukloni daljnje preporuke