Ormar za stolno posuđe kao pregradni regal

 
Samo poželjne strane
Ormar za stolno posuđe kao pregradni regal

Sve ima dvije strane. Ali kod ovog pregradnog zida jedna je strana ljepša od druge. Zato – krenimo na posao!

Dajte vlastitu ocjenu
Dajte vlastitu ocjenu
Dajte vlastitu ocjenu
Dajte vlastitu ocjenu
Dajte vlastitu ocjenu
0 Ocjene
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni Ovu funkciju možete koristiti samo s aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocjene

Zahtjevnost

Troškovi

Potrebno vrijeme

Što je od masivnog drva a unatoč tome možemo reći da ima samo dobre strane? Točno: naš pregradni regal! Možete ga izraditi kao obostrano otvoreni regal, kao regal sa stražnjom stijenkom ili kao pregradni regal sa stražnjom stijenkom i vratima. No bez obzira kako – ovaj komad namještaja će u svakoj prostoriji ostaviti dobar dojam.

Konstrukcija se u osnovi sastoji od polica vijcima spojenih između stranica. Sve zajedno stoji na postolju spojenom po sastavima.

Sljedeće upute za izradu prilagođene su pločama od ljepljene bukovine debljine 20 mm. Ukoliko ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i popis potrebnih elemenata.

U trgovini građevinskog materijala ili kod stolara dajte da Vam izrežu potrebne dimenzije ploča.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Veća svestranost.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • set svrdala za drvo
 • forstner svrdlo 35 i 28 mm
 • Upuštač
 • brusni papir, granulacija 120–240, spužva
 • ljepljiva traka
 • stolarski metar, meka olovka, gumica, šiljilo
 • stezaljke
 • vosak za drvo, platnena krpa

Potrebni materijali:

 • ploča lijepljenog lameliranog drva, bukovina
 • gredica, smrekovina
 • nosači polica
 • kutnici
 • šarniri, osnovne ploče, ručke za namještaj
 • vijci s upuštenom glavom
 • vosak za drvo

Prikaži detaljni popis materijala

Poz.

Kom.

Opis

Duljina

Širina

Debljina

Materijal

0

1

Korpus – Vanjske stranice

720 mm

300 mm

20 mm

Ploče lijepljene lamelirane bukovine

1

2

Korpus – Donje srednje stranice

460 mm

300 mm

20 mm

Ploče lijepljene lamelirane bukovine

2

2

korpus – Gornje donje stranice

200 mm

300 mm

20 mm

Ploče lijepljene lamelirane bukovine

3

3

Korpus – Duge police

1.390 mm

300 mm

20 mm

Ploče lijepljene lamelirane bukovine

4

3

Korpus – Police pretinaca

450 mm

280 mm

20 mm

Ploče lijepljene lamelirane bukovine

5

1

Korpus – Pokrovna ploča

1.440 mm

350 mm

20 mm

Ploče lijepljene lamelirane bukovine

6

12

Korpus – Nosači polica

5 mm

7

4

Korpus – Kutnici

8

cca. 36

Korpus – vijci s upuštenom glavom, 4 x 50 mm

9

cca. 36

Korpus – vijci s upuštenom glavom, 3 x 17 mm

10

cca. 12

Korpus – vijci s upuštenom glavom, 4 x 35 mm

11

1

Stražnja stijenka

1.430 mm

720 mm

20 mm

Ploče lijepljene lamelirane bukovine

12

4

Stražnja stijenka – Kutnici

13

cca. 32

Stražnja stijenka – vijci s upuštenom glavom, 3 x 17 mm

14

2

vrata

490 mm

464 mm

20 mm

Ploče lijepljene lamelirane bukovine

15

4

Vrata – Šarniri za središnji graničnik

7 mm

16

4

Vrata – Osnovne ploče

17

2

Vrata – Ručke za namještaj

52 mm

18

cca. 16

Vrata – vijci s upuštenom glavom, 5 x 16 mm

19

2

Postolje – Dugi zasloni

1.420 mm

100 mm

20 mm

Ploče lijepljene lamelirane bukovine

20

3

Postolje – Kratki zasloni

250 mm

100 mm

20 mm

Ploče lijepljene lamelirane bukovine

21

3

Postolje – Spojne letve

150 mm

27 mm

27 mm

Ploče lijepljene lamelirane bukovine

22

6

Postolje – Letve s vijcima

100 mm

45 mm

45 mm

gredica, smrekovina

23

cca. 24

Postolje – vijci s upuštenom glavom, 4 x 60 mm

24

cca. 12

Postolje – vijci s upuštenom glavom, 4 x 40 mm

1

Bušenje nizova rupa u stranicama

1 - Bušenje nizova rupa u stranicama
Bušenje nizova rupa u stranicama

Izbušite po dva niza rupa promjera 5 mm u unutrašnjoj površini lijeve vanjske stranice, u sve površine donjih srednjih stranica kao i u unutrašnju površinu desne vanjske stranice.

U tu svrhu olovkom na udaljenosti od 37 mm od prednjeg i stražnjeg ruba ucrtajte liniju na kojoj leže središta rupa. Na svaka 32 mm (razmak od središta do središta) postavite oznaku. Prva rupa se nalazi na oko 70 mm od donjeg ruba.

Postavite vrh za centriranje svrdla za drvo točno na središte križeva na oznakama. Nemojte bušiti na drugu stranu; svaka rupa treba biti duboka 10 mm. Stoga je najbolje upotrijebiti graničnik dubine bušenja; to je granični prsten s uvrtnim vijkom za postavljanje izravno na svrdlo, pomoću kojeg se može podesiti dubina bušenja.

Savjet: nizovi rupa na razmaku od 32 mm

Ukoliko često izrađujete namještaj, isplati se nabaviti šablonski 32-sustav za rupe (naziv dolazi od normiranog razmaka rupa). Šablona se steže na radni komad i potrebno je samo bušiti kroz metalne manšete. Tako će rupe uvijek biti na istom razmaku i savršeno okomite.

2

Spajanje dijelova gornjih pretinaca

2 - Spajanje dijelova gornjih pretinaca
Spajanje dijelova gornjih pretinaca Spajanje dijelova gornjih pretinaca

Postavite vanjske stranice kao i gornje i donje srednje stranice uvijek vidljivim rubom nadolje tako kako će poslije biti složene pri sastavljanju. Obilježite sada olovkom stražnje bridove, kako biste pri daljnjoj obradi uvijek znali koji dio gdje pripada. Stolari u tu svrhu ucrtavaju simbol trokuta.

Označite police na isti način.

Kao sljedeće postavite obje gornje dugačke police i obje gornje srednje stranice na njihove stražnje bridove onako kako ih želite montirati. Točne dimenzije razmaka naći ćete na našem crtežu. Fiksirajte ovaj raspored pažljivo stezaljkama kako se ništa ne bi pomicalo. Pritom upotrebljavajte podloge od preostalih komada drva, kako bi izbjegli pojavu ružnih otisaka na radnom komadu.

Sada olovkom ucrtajte položaj srednjih stranica na police. U sredinu obrisa srednjih stranica na policama izbušite po dvije rupe od 4 mm i to tako da se vanjske nalaze na najmanje 30 mm od vanjskih bridova. Upustite vanjske strane rupa u ploče. (Tom prilikom izbušite na isti način rupe za pričvršćenje pokrovne ploče i upustite ih odozdo.)

Montirajte srednje stranice i police pomoću akumulatorskog odvijača i vijaka s upuštenom glavom 4 x 50 mm.

Savjet za spajanje dvaju drvenih dijelova vijcima

Onaj dio kroz koji će vijak prvo proći uvijek izbušite na 0,5 do 1 mm veći promjer od promjera vijka; rupa treba biti upuštena za glavu vijka. Drugi dio u koji vijak prodire nakon što prođe kroz prvi dio uvijek bušite na 1 mm manji promjer od promjera vijka.

3

Spajanje gornjeg dijela korpusa i vanjskih stranica

3 - Spajanje gornjeg dijela korpusa i vanjskih stranica
Spajanje gornjeg dijela korpusa i vanjskih stranica

Polegnite smontirani gornji dio na stražnje bridove. Postavite sada na njega vanjske stranice i donju dugačku policu tako da korpus leži pred Vama onako kako treba biti montiran. Ponovo olovkom ucrtajte obrise polica na unutarnje površine vanjskih stranica.

U sredinu ucrtanih obrisa izbušite po dvije rupe od 4 mm. Upustite rupe izvana; pritom budite osobito pažljivi, jer će ovi vijci biti vidljivi s vanjske strane.

Montirajte sada dijelove korpusa akumulatorskim odvijačem i vijcima s upuštenom glavom 4 x 50 mm. Pritom vodite računa o našim savjetima za vijčano spajanje dvaju drvenih dijelova koji su navedeni u prethodnom radnom koraku.

4

Montiranje unutarnjih dijelova korpusa

4 - Montiranje unutarnjih dijelova korpusa
Montiranje unutarnjih dijelova korpusa Montiranje unutarnjih dijelova korpusa

Ponovo kao u prethodnim radnim koracima prvo olovkom označite položaj donjih srednjih stranica na policama. Ovaj put izbušite samo donju policu s po dvije rupe od 4 mm za svaku srednju stranicu i to u sredinu obrisa. Upustite rupe odozdo. Pritom korpus leži na stražnjim bridovima.

Dok se srednje stranice kako je uobičajeno mogu s donjom policom spojiti vijcima odozdo, na gornjem dijelu poslužite se kutnicima. Uvijek montirajte jednog gore ravno s prednjim rubom, a s druge strane ravno sa stražnjim rubom.

Sada ugurajte srednje stranice spremne za montažu između polica. Montirajte ih kroz donju policu akumulatorskim odvijačem i vijcima s upuštenom glavom 4 x 50 mm (pritom imajte na umu naše savjete za spajanje dvaju drvenih dijelova iz radnog koraka 2) i vijcima 3 x 17 kroz kutnike.

5

Spajanje dijelova postolja i montiranje postolja

5 - Spajanje dijelova postolja i montiranje postolja
Spajanje dijelova postolja i montiranje postolja Spajanje dijelova postolja i montiranje postolja Spajanje dijelova postolja i montiranje postolja

Postavite kratke i duge zaslone postolja na neku površinu redoslijedom kojim ih poslije želite montirati. Obilježite sada olovkom bridove, kako biste pri daljnjoj obradi uvijek znali koji dio gdje pripada. Stolari u tu svrhu ucrtavaju simbol trokuta.

Izbušite sada svih pet zaslona postolja i letve s vijcima. Budući da se zasloni vijcima u križ spajaju sa u kutu okomito postavljenim letvama s vijcima, rasporedite rupe u letvama s vijcima odgovarajućim rasporedom. Montirajte dijelove postolja prema crtežu akumulatorskim odvijačem i vijcima 4 x 60 mm.

Kao sljedeće izbušite spojne letve, preko kojih se korpus vijcima spaja s postoljem. Montirajte spojne letve akumulatorskim odvijačem i vijcima 4 x 60 mm vodoravno i u ravnini s gornjim bridovima na kratke zaslone postolja.

Okrenite korpus naopako i namjestite postolje na njegovu donju stranu. Akumulatorskim odvijačem i vijcima 4 x 40 mm sada možete postolje kroz spojne letve montirati pod korpus.

6

Montiranje pokrovne ploče s korpusom

Već u radnom koraku dva izbušili ste gornju policu za vijčano spajanje s pokrovnom pločom i sada je možete montirati. Kako bi Vam to i uspjelo odozdo u pretincu visine samo 200 mm, možete koristiti Boschev akumulatorski odvijač IXO, koji je dovoljno kompaktan za takve radove.

Postavite pokrovnu ploču prvo na korpus: lijevo i desno prevjes je 5 mm, prema naprijed i nazad 20 mm. Taj veći prevjes odgovara stražnjoj stjenci i vratima, koje po potrebi možete montirati.

7

Obrada i montiranje stražnje stijenke

7 - Obrada i montiranje stražnje stijenke
Obrada i montiranje stražnje stijenke

Stražnju stijenku možete za ormarić spojiti nevidljivim ali i vrlo zahtjevnim spojem tiplama i ljepilom – ili puno jednostavnije: kutnicima i vijcima. Ovdje je prikazana jednostavnija varijanta.

Vijcima 3 x 17 mm i akumulatorskim odvijačem spojite po dva kutnika ravno sa stražnjim rubovima vanjskih stranica korpusa ili kao što je ovdje prikazano straga lijevo i desno u unutarnje stranice korpusa ravno s rubovima.

Polegnite korpus na bok. Postavite na njega stražnju stijenku na bočni rub onako kako će biti montirana. Fiksirajte je u tom položaju stezaljkama i vijcima je pričvrstite iznutra akumulatorskim odvijačem i vijcima 3 x 17 mm kroz kutnike.

8

Montiranje šarnira za namještaj na vrata i pričvršćivanje vrata

8 - Montiranje šarnira za namještaj na vrata i pričvršćivanje vrata
Montiranje šarnira za namještaj na vrata i pričvršćivanje vrata Montiranje šarnira za namještaj na vrata i pričvršćivanje vrata

Postavite vrata na radnu površinu tako kako će poslije biti postavljene na namještaj. Obilježite ih tako da tijekom rada uvijek znate koja idu lijevo koja desno i koji je gornji a koji donji kraj.

Obilježite na poleđini vrata olovkom linije osi pozicija za šarnire za namještaj. Osi moraju ležati točno između dvije rupe na nizu rupa. U tu svrhu položite korpus na vanjsku stranu i pozicionirajte odgovarajuća vrata kao da su otvorena za 90°. Sada možete nesmetano prenijeti položaj osi na vrata. Osi za druga vrata prenose se pomoću ravnala ili stolarskog kutnika. Za naša vrata trebat će Vam šarniri za namještaj za srednji graničnik, zvani i koljenasti šarniri.

Razmak rupa za šarnire od ruba iznosi uvijek 35 + 5 mm, znači 40 mm. Označite četiri središta za bušenje na linijama osi. Rupe za čašice spojnica izbušite Forstner svrdlom (svrdlo za drvo s promjerom većim od 12 mm) od 35 mm.

Postavite graničnik dubine bušenja na svrdlu na odgovarajući dubinu i postavite vrh za centriranje Forstner svrdla točno na označeno središte za bušenje.

Napomena za redoslijed radnih operacija

Kako bi obrada površina bila savršena, smisleno je montirati šarnire tek nakon njenog završetka. Postupak zbog potpunosti opisujemo u ovom radnom koraku. Utisnite šarnire u rupe i montirajte ih akumulatorskim odvijačem i priloženim vijcima. Suprotni komadi šarnira na vratima su osnovne pločice na korpusu. Njih montirajte kao sljedeće. U tu svrhu utisnite šarnire u dvije rupe na nizu rupa od kojih ste prethodno izveli linije osi. Kao pomoć pri ugađanju vrata, položite korpus na jednu od vanjskih stranica. Odgovarajuća vrata pozicionirajte kao da su vrata otvorena za 90°. Postavite vrata pomoću dvije razmačne letvice od 5 mm paralelno sa stranicom. Uvedite ruke šarnira u osnovne pločice i učvrstite opružne stezaljke. Na kraju izbušite rupe za ručke na vratima. Pričvrstite ih priloženim vijcima.

9

Brušenje drvene površine

9 - Brušenje drvene površine
Brušenje drvene površine

Kako bismo površinu mogli što cjelovitije i kvalitetnije obraditi, trebamo to učiniti prije završnog sastavljanja komada namještaja.

Prvo skosite sve bridove, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 120 ili 180 pod kutom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Vidljive površine uvijek brusite prateći strukturu drva, isprva grubljim (granulacije 120 ili 180), onda finijim (do 240) brusnim papirom.

Zatim površine treba navlažiti mokrom spužvom. Prilikom sušenja pojedinačna drvena vlakna će se nakostriješiti, tada ih možete polako ukloniti brusnim papirom granulacije 180. Nakon toga drvo je spremno za obradu površine. Mali savjet: pazite da brusni papir nije izlizan, kako se vlakna ne bi samo utiskivala, već sasvim odsijecala.

10

Obrada površina voskom

10 - Obrada površina voskom
Obrada površina voskom

Prvo temeljito pročitajte upute za rukovanje i sigurnosne savjete koje je naveo proizvođač voska. Radite u dobro ventiliranoj prostoriji i pritom izbjegavajte pušenje, jelo i piće.

Vosak obilato nanosite sustavom za fino prskanje, a višak voska odstranjujte krpom. Poštujte vrijeme sušenja koje je naveo proizvođač voska.

Želite li nanijeti drugi sloj voska, potrebno je uraditi međubrušenje brusnim papirom granulacije 240. I ovaj put pri brušenju pratite strukturu drva. Ponovite nanošenje lazure kao što je opisano u prethodnom odjeljku. Nakon sušenja obradite površinu mekom četkom, sve dok se površina ne počne sjati.

Sigurnosna uputa

Nakon nanošenja voska ostavite krpu da se suši raširena i dobro prozračena. Smotana u klupko mogla bi se prilikom sušenja zagrijati do samozapaljenja!

11

Gotovo!

11 - Gotovo!
Gotovo!Pravne napomene

Bosch ne preuzima odgovornost za cjelovitost i ispravnost postavljenih uputa. Osim toga Bosch upozorava da se ove upute primjenjuju na vlastitu odgovornost. Molimo Vas da poduzmete sve mjere kako bi osigurali vašu sigurnost.


 

Savjeti o uporabi

Kod pitanja u svezi s našim proizvodima i primjenama

pon-pet: 8h-16h


Traženje trgovaca

 
 
 
HR
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filtar
Prikaži filtar
Ukloni filtar
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Prikaži daljnje proizvode
Ukloni daljnje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savjet za primjenu
Otvori savjet za primjenu
Pročitajte izvještaj doživljaja
Zatvori izvještaj doživljaja
Ukloni detaljni popis materijala
Prikaži detaljni popis materijala
Usporedni popis
Proizvodi
Proizvod
Prikaži daljnje preporuke
Ukloni daljnje preporuke