Najčešća pitanja

 
Filtriraj najčešća pitanja
Pretraga po ključnoj riječi
Stručna oblast

Upute projekta 1 - 15 od 81

  • Koji električni alati postoje?
   • Električni alati se mogu podijeliti u slijedeće osnovne tipove u skladu s njihovim područjem primjene:

    • alati za bušenje
    • alati za uvrtanje vijaka
    • alati za piljenje
    • alati za glodanje
    • alati za blanjanje
    • alati za brušenje
    • alati za rezanje škarama i štancanje
    • alati za udaranje
    • alati za sastavljanje

    Pored toga još postoje električni alati za posebne primjene i mješoviti tipovi.

  • Po kojim načelima rade električni alati?
   • Električni alati rade po sljedećim osnovnim načelima:

    • Rotacija
    • Oscilacija
    • Podizni hod
    • Udaranje
    • Toplina

    Pri tome se osnovna načela primjenjuju pojedinačno ili u međusobnoj kombinaciji.

  • Što je volt?
   • Volt je mjerna jedinica za električni napon.

  • Što je vat?
   • Vat je mjerna jedinica za (električnu) snagu.

  • Što je najvažnija osnovna pretpostavka za uspješni postupak bušenja?
   • Potrebno je poznavati svojstva obrađenog materijala.

  • Mogu li se bušiti svi materijali istim brojem okretaja?
   •  
    Bosch | Bosch električni alati za kućnu radinost

    Ne. Potrebno je orijentirati se po svojstvima materijala.

    Što je materijal mekši to je veći broj okretaja. Što je materijal tvrđi to je manji broj okretaja.

    Budući da različiti materijali posjeduju vrlo različite stupnjeve tvrdoće, potrebno je da uvijek bušite s ispravnim brojem okretaja prilagođenim materijalu i promjeru svrdla.

    U stručnoj literaturi postoje tablice primjene koje su određene točno u detalju. Brojeve okretaja navedene u našoj tablici smatrajte pojednostavljenim orijentacijskim vrijednostima pomoću kojih se postižu dobri rezultati kod ručno vođene primjene alata.

    Kod posebnih svrdla i bušaćih kruna ponekad vrijede drugi brojevi okretaja. Ovdje se najbolje orijentirajte po vrijednostima navedenim na pakiranju ili na uputstvu za uporabu.Ako se broj okretaja korištene bušilice ne može točno definirati, uzmite najbližu moguću vrijednost.

  • Koje opasnosti postoje kod bušenja?
   • Korisnik bušilica u prvom redu je ugrožen zbog mogućih povratnih zakretnih momenata. Povratni zakretni momenti nastaju kod povišene predaje zakretnog momenta bušilice uslijed većeg trenja pri bušenju u provrtu kod

    • dubokog bušenja
    • Provrta velikog promjera
    • Blokiranja svrdla u provrtu ili istupanja iz radnog predmeta

    Kod blokiranja svrdla i time električnog alata mogu nastati naročito veliki, opasni povratni zakretni momenti.

  • Kako se izbjegavaju povrtani zakretni momenti kod bušenja?
   • Povratni zakretni momenti mogući prilikom bušenja mogu se izbjegavati na sljedeće načine: Koristite načelno besprijekorna i oštra svrdla. Oštećena ili tupa svrdla imaju znatno veće trenje i vrlo lako naginju zapinjanju ili blokiranju.

    Kod dubokog bušenja povećajte odvod izbušene prašine redovitim vraćanjem svrdla. Time se smanjuje trenje pri bušenju i time opasnost od zapinjanja.

    Kod provrta velikog promjera odaberite prikladan broj okretaja i učvrstite radni predmet.

    Općenito kod provrta s promjerom većim od 6 mm u metalu izbušite pripremnu rupu. Tom mjerom trebate manje sile pritiskanja. To je naročito pogodno kod bušenja tankih limova, jer je kod istupanja svrdla iz radnog predmeta moguće finije odmjeravanje sile pomaka, čime se sprječava zaglavljivanje oštrice svrdla u materijal. Po pravilu se za pripremno bušenje koristi svrdlo s promjerom koji odgovara širini poprečnih rezača velikog svrdla.

    Povratni zakretni momenti kompenziraju se sigurnim vođenjem alata. U tu svrhu je potrebno da držite bušilicu objema rukama i da je vodite. Kod bušilica za koje je predviđena dodatna ručka potrebno ju je i koristiti.

  • Koje su bitne razlike između udarne bušilice i bušilice?
   • Kod bušilice je vreteno čvrsto fiksirano u ležajevima. To jamči veliku preciznost rotacije. Brojevi okretaja optimirani su za bušenje u metalu. Kod udarne bušilice vreteno je pokretno smješteno u ležajevima. Uslijed takvog sustava preciznost rotacije nije tako dobra kao kod čistih bušilica. Broj okretaja je obično veći nego kod bušilica, jer je potrebno bušiti i kamen za koji je potreban veliki broj udaraca.

  • Na što se treba posebno obratiti pažnju prilikom korištenja izvijača?
   • Kod stezanje i otpuštanje vijaka može doći do reakcija alata koje mogu ugroziti sigurnost korisnika. Uzroci su

    • Povratni zakretni momenti
    • bit koji je kliznuo iz utora
    • Buka

  • Kako se korisnik zaštićuje od povrtanih zakretnih momenta kod izvijača?
   • Nedozvoljeni i time opasni povratni zakretni momenti mogu se sprječavati sljedećim mjerama:

    • ispravan izbor alata izvijača
    • ispravna postavka alata izvijača, npr. zakretnog momenta ili graničnika dubine u skladu s preporukama proizvođača

  • Kako se korisnik zaštićuje kada bit klizne iz utora?
   • Najčešći uzroci što je bit kliznuo iz utora su:

    • Veličina bita ne odgovara vijku
    • Bit je prislonjen na vijak pod kutom
    • Bit se zakosio tijekom postupka uvrtanja ili odvrtanja
    • premali pritisak

    Neteško se prepoznaje da je u svakom od navedenih slučajeva pogreška kod korisnika.

    Posljedice bita koji je kliznuo iz utora su:

    • Opasnost od ozljede korisnika
    • Oštećivanje radnog predmeta
    • Oštećivanje vijka
    • Oštećivanje bita

    Vidite: isplati se izbjegavati ove česte pogreške korisnika.

  • Koje su osnovne vrste vijčanog spajanja?
   • Gotovo sve vrste uvrtanja daju se podijeliti na dva temeljna oblika koji su tvrdo uvrtanje i mekano uvrtanje.

    • Pod tvrdim uvrtanjem vijka podrazumijevamo sve slučajeve kod kojih se izravno ispod vijka nalazi tvrdi materijal (u tipičnom slučaju metal).
    • Pod mekanim uvrtanjem vijka podrazumijevamo sve primjene kod kojih se izravno ispod vijka nalazi popustljivi (mekani) materijal (u tipičnom slučaju drvo) ili se vijak uvrti u popustljivi materijal.

  • Koje su vrste vijaka?
   • Postoje takozvani strojni vijci i takozvani vijci za drvo. Od ova dva osnovna tipa postoje varijante za različite materijale i posebne vrste uvrtanja. Razlikuju se po različitom obliku i vrsti navoja.

  • Koje vrste izvijača postoje?
   • Po načelu se razlikuju:

    • Izvijači s graničnikom dubine
    • Izvijači sa spojnicom zakretnog momenta
    • Izvijači s udarnim stezanjem

  • Koje vrste brušenja postoje?
   • Razlikuje se brušenje površina i rezanje materijala običnim brušenjem ili dubinskim brušenjem.

  • Koji se materijal može brusiti?
   • Skoro svi čvrsti materijali se mogu brusiti. Jedino određeni materijali kao što su elastomeri ne mogu se brusiti ili pri tome zahtijevaju posebnu tehničku opremu.

  • Za koji su materijal i za koje oblike radnih predmeta prikladne oscilatorne brusilice?
   • Mogućnost primjene orijentira se po korištenom brusnom sredstvu i univerzalna je. Oscilatorne brusilice se u prvom redu koriste za obradu drva, drvenih materijala i lakiranih površina. Manje prikladne su za metale ili kamene materijale jer je pri takvom radu učinak skidanja materijala jako slab.

    Za ravne površine odlično su prikladne oscilatorne brusilice. Kod oštrih kutova i rubova kao i kod konveksno i konkavno zaobljenih površina postoji opasnost mjestimičnog odbrušenja materijala zbog ravne i tvrde brusne ploče. Pri tome je moguće i da se ošteti brusna ploča.

  • Koje brusilice postoje i kako ću pronaći odgovarajući alat?
   •  
    Bosch | Bosch električni alati za kućnu radinost

    Tipični brusni uređaji za obradu velikih površina su oscilatorne brusilice, ekscentarske brusilice, kutne brusilice i tračne brusilice.

  • Za koji su materijal i za koje oblike radnih predmeta prikladne kutne brusilice?
   • Mogućnost primjene orijentira se po korištenom brusnom sredstvu i univerzalna je. Kutne brusilice se u prvom redu koriste za brušenje metala i kamena. Uslijed velikih obodnih brzina na mjestu brušenja nastaje velika vrućina. Zbog toga su kutne brusilice manje prikladne za drvene materijale i plastiku.

    Moguće je obrađivati gotovo sve oblike radnih predmeta. Međutim, kutne su brusilice manje prikladne za radne predmete koji trebaju dobiti apsolutno ravnu površinu, jer zbog velikog učinka skidanja materijala kod pogrešnog rukovanja nastaju nepoželjni duboki urezi.

  • Koja su najvažnija pravila za zaštitu korisnika pri brušenju?
    • Pridržavajte se područja primjene koja predviđa proizvođač
    • Koristite samo brusna sredstva koja predviđa proizvođač
    • Primijenite najbolji mogući način usisavanja prašine
    • Nosite zaštitne naočale
    • Koristite zaštitu disanja
    • Koristite štitnike za uši

  • Na što treba obratiti pažnju prilikom piljenja i kako se izbjegavaju opasnosti?
   • Kod električnih alata za piljenje postoji opasnost od ozljede prvenstveno na listu pile, i to kako kod uređaja u mirovanju tako i kod uređaja u fazi rada. Pored toga postoji opasnost od povratnih udaraca alata kod neispravne primjene. Smiju se koristiti samo oštri listovi pile koji su u besprijekornom stanju. Listovi pile moraju biti prikladni i dozvoljeni za korištenu pilu. Tupi ili oštećeni listovi pile mogu proizvesti zapinjanje i blokadu alata. Ozljede prouzrokovane listom pile mogu se sprječavati sljedećim mjerama:

    • Nikad nemojte ukloniti štitnike, učvrstiti štitnike u otvorenom položaju ili na neki drugi način manipulirati štitnicima.
    • Alatom rukujte objema rukama i držite ga za predviđene drške.
    • Kod kružnih pila poslije korištenja prevucite zaštitnu navlaku.
    • Kod svih drugih pila (osim kružnih pila) kada ste završili rad izvadite list pile.

    Podesive zaštitne naprave kao što je klin za razdvajanje namjestite i učvrstite u skladu s propisom.

    Pilu treba kod radova voditi sigurno i čvrsto. Pri tome podesite silu pomaka tako da ne može doći do zapinjanja ili blokiranja pile. U takvom slučaju mogu nastati povratni momenti.

  • Koji se materijali mogu obrađivati ručno vođenim električnim pilama?
   • Osim određenih mineralnih materijala i stakla, gotovo svi materijali se mogu obrađivati ručno vođenim električnim pilama.

  • Za što su korisne ručne kružne pile?
   • Ručne kružne pile sa odgovarajućim listom pile načelno su prikladne za sve materijale koji se mogu piliti.

    Glavno područje primjene kružne pile je brzo i precizno krajčenje i rezanje pločastih dijelova ravnim rezovima. Dubine rezanja čak i veće od 100 mm koriste se u tesarskoj djelatnosti, međutim rukovanje tako velikim ručnim kružnim pilama nije bezopasno zbog snažnih povratnih zakretnih momenta u slučaju zapinjanja lista pile.

  • Za što su korisne tandem pile (pile „lisičji rep“)?
   • G načela rada, tandem pilom se ne može piliti metale:

    Metalne strugotine koje dospiju između listova pile i u vodilicu sablje zaglavile bi listove pile zbog zavarivanja trenjem. Plastika se može piliti s ograničenjem: strugotine i prašine pjenastih termoplasta, posebno onih na bazi stirena (npr. stiropor), zagrijavaju se trenjem između listova pile i vodilice. Kada su se rashladile blokiraju listove pile učinkom topivog ljepila. Listovi pile opremljeni tvrdim metalom prikladni su međutim i za piljenje mekanih i poroznih kamenih materijala kao što je plinobeton i mekana laka opeka. Listovi pile se mogu izmijeniti bez upotrebe alata.

    Tandem pila je u prvom redu predviđena za obrađivanje drva u tesarskoj djelatnosti. U tipičnoj primjeni skraćuju se grede i proizvode spojevi perom. Isto tako često se tandem pila primjenjuje u sirovoj gradnji za obrađivanje plinobetonskih elemenata.

  • Koje vrste pila postoje i kako ću pronaći odgovarajući alat?
   •  
    Bosch | Bosch električni alati za kućnu radinost

    Osnovni tipovi su:

    • Pile s ravnim hodom (npr. ubodna pila)
    • Rotacijske pile (npr. kružna pila)
    • Pile s neprekidnim listom (npr. lančana pila)

  • Za što su korisne lančane pile?
   • Ručno vođene lančane pile koriste se isključivo za obradu drva. Služe za brzo skraćivanje i rezanje greda i drvenih profila kao i za svježe („zeleno“) drvo u vrtlarstvu i šumarstvu.

  • Za što su korisne sabljaste pile?
   • Sabljaste pile sa odgovarajućim listom pile načelno su prikladne za sve materijale koji se mogu piliti.

    Tipična primjena sabljaste pile je u djelatnosti instalacija i sanitarija, u izgradnji vozila, u metalogradnji i u reciklaži paleta.

  • Što je naročito važno prije prvog korištenja akumulatora ili akumulatorskog alata?
   • Neophodno je pročitati upute za uporabu, jer akumulatorska tehnologija podliježe brzom tehnološkom razvoju uslijed kojeg je moguća potrebna nova vrsta primjene i rukovanja.

  • Što je samopražnjenje?
   • Samopražnjenje znači da akumulator pasivno gubi svoju energiju i tijekom svog skladištenja. Nakon isteka određenog vremena, potrebno je napuniti akumulator kako bi se mogao koristiti u vrtnom uređaju. Samopražnjenje akumulatora s dosadašnjom nikalskom tehnologijom iznosi oko 25 % mjesečno, a kod litij-ionskih akumulatora manje od 2 %. Dakle, litij-ionski akumulatori su spremni za uporabu i nakon duljeg vremena skladištenja.

  • Što je efekt memorije?
   • Efekt memorije nastupa kod NiCd akumulatora, ako se ne isprazne do kraja. Ako se jedan dio akumulatora ne iskoristi, akumulator si to „zapamti“. Neiskorišteni dio time više ne stoji na raspolaganju za dobivanje energije. Kod litij-ionskih akumulatora takav efekt ne može nastupiti.

  • Kako se ispravno skladište litij-ionski akumulatori?
   • Litij-ionske akumulatore treba po mogućnosti čuvati na sobnoj temperaturi. Čuvanje na višoj temperaturi, međutim, smanjuje životni vijek akumulatora. Kod temperatura iznad 55 °C litij-ionski akumulatori se mogu uništiti, a kod temperatura ispod –15 °C mogu se dubinski isprazniti. Prije skladištenja, nemojte napuniti litij-ionske akumulatore do kraja. Aktivnost potpuno napunjene ćelije je veća nego one koja je samo djelomično napunjena, zbog čega puna ćelija brže stari.

  • Mogu li litij-ionski akumulatori eksplodirati?
   • Akumulatori uglednih marki – naročito u Bosch vrtnim uređajima – zaštićeni su različitim zaštitnim mehanizmima. Eksplozija je gotovo isključena. Unatoč tome treba izbjegavati kratki spoj ili mehanička oštećenja akumulatora.

  • Kako se potrošeni akumulatori zbrinjavaju na otpad?
   • Vraćaju se u trgovinu električnim alatima. U trgovini se skupljaju i prosljeđuju proizvođaču električnih alata. Proizvođač se brine za prikladnu stručnu reciklažu.

  • Na što treba obratiti pažnju prilikom glodanja i kako se izbjegavaju opasnosti?
   • Kod vertikalnih glodalica postoji opasnost od ozljede prvenstveno na oštrom glodalu, i to kako kod uređaja u mirovanju tako i kod uređaja u fazi rada. Glodalice po svom načelu rade s vrlo velikim brojevima okretaja. Kod nestručnog rukovanja može doći do povrtanih udaraca uređaja. Smiju se koristiti samo oštra glodala koja su u besprijekornom stanju. Glodala moraju biti prikladna i dozvoljena za korištenu vertikalnu glodalicu. Tupa ili oštećena glodala mogu proizvesti snažne vibracije, povratne udarce uređaja i lomljenje glodala. Ozljede prouzrokovane glodalom mogu se sprječavati sljedećim mjerama:

    • Alatom rukujte objema rukama i držite ga za predviđene drške.
    • Poslije završenog rada izvadite glodalo iz vertikalne glodalice.

    Kod krajčenja rubova smjer pomaka mora uvijek biti suprotno smjeru okretanja glodala (protusmjerno glodanje). Kod glodanja u smjeru okretanja glodala (istosmjerno glodanje) alat se više ne može sigurno voditi, naročito kod nešto većih debljina iverica. Zbog snažnih pokreta izjednačenja alata moguće je izgubiti kontrolu nad vertikalnom glodalicom, uslijed čega postoji najveća opasnost od ozljeda. Vertikalnu glodalicu treba voditi uvijek sigurno i čvrsto.

    Pri tome podesite silu pomaka tako da ne može doći do velikog opadanja broja okretaja alata i time do vibracija.

  • Koji se električni alati koriste za glodanje?
   • Ručno vođeni električni alati za glodanje zovu se skupnim nazivom vertikalne glodalice. Pojam „vertikalna glodalica“ opisuje da se glodalica za vrijeme rada nalazi vertikalno iznad radnog predmeta.

    Vertikalne glodalice međusobno se razlikuju po svrsi korištenja i primljenoj snazi. Uobičajeni su:

    • Višenamjenski uređaji
    • Glodalice rubova
    • Vertikalne glodalice

  • Koji se materijali obrađuju vertikalnom glodalicom?
   • Općenito možete obrađivati sve materijale koji se mogu strugati, a naročito drvene materijale. Metali se međutim mogu samo obrađivati teškim, stacionarnim glodalicama. Jedino tanki aluminijski limovi se mogu obrađivati i ručno vođenom vertikalnom glodalicom.

  • Na što se treba obratiti pažnju prilikom glodanja drvenih materijala?
   • Drvo posjeduje relativno malu tvrdoću i može se dobro strugati. Kod prevelikih lokalnih temperatura, to znači kada se glodalom predugo ostane na jednom mjestu, drvo naginje paljenju.

    Elastičnost, naročito kod mekanih vrsta drva s dugim vlaknima, djeluje na određeni način zapinjući na glodalo što proizvodi dodatnu toplinu trenja. Naročito važno je da kod masivnog drva poštujete smjer vlakana, ako želite postići dobre rezultate rada.

  • Na što treba obratiti pažnju prilikom blanjanja i kako se izbjegavaju opasnosti?
   • Izvor opasnosti električne blanje je vreteno s nožem koje se okreće velikom brzinom („vreteno blanje“). Uslijed svoje inercijske mase vreteno blanje nastavlja s okretanjem i određeno vrijeme poslije isključivanja blanje. Zbog toga, sve do potpunog zaustavljanja vreteno blanje ne smije doći u dodir s korisnikom ili drugim predmetima npr. radnim stolom.

    Kako bi izbjegli moguće opasnosti, nemojte odložiti blanju prije nego što se potpuno zaustavilo vreteno blanje. Najpraktičnije je korištenje tipa blanje koji raspolaže mogućnošću odlaganja („papučom za odlaganje“). Zahvaljujući takvoj napravi vreteno blanje ne može doći u dodir s podlogom. Unatoč tome, treba pripaziti da je odlagalište slobodno od bilo kakvih predmeta.

  • Koji se materijali mogu blanjati?
   • Moguće je blanjati sve materijale koji se mogu obrađivati struganjem. Ručno vođene električne blanje koriste se isključivo za obradu drva i drvenih materijala. Obrada plastike je moguća ako je širina blanjanja mala (oko 20–50 mm, ovisno o tipu plastike).

  • Na što se treba obratiti pažnju prilikom blanjanja drvenih materijala?
   • U usporedbi s drugim materijalima, drvo je relativno mekano i zbog toga se može odlično obrađivati struganjem. Kao „izrasli“ materijal u prirodnom je stanju vlaknaste strukture te pokazuje nepravilnosti prouzrokovane rastom, na primjer grane. To se treba poštivati tijekom primjene uređaja, jer ima utjecaj na kvalitetu površine.

  • Na što se treba obratiti pažnju kod prislanjanja blanje?
   • Kod prislanjanja blanje sila pritiskanja mora biti na prednjem osloncu blanje, inače nastaje udubina u području prislanjanja.

  • Na što se treba obratiti pažnju kod podizanja blanje?
   • Kod podizanja blanje sila pritiskanja mora biti na stražnjem osloncu blanje, inače nastaje udubina u području podizanja.

  • U kojem se smjeru treba blanjati?
   • Smjer blanjanja valja po mogućnosti odabrati tako da se ne blanja suprotno smjeru istupanja vlakana, jer to može utjecati na kvalitetu površine. Lagano nakošenim prislanjanjem blanje moguće je postični „potezni“ rez, što ima pozitivno djelovanje na kvalitetu površine (nož blanje ne prodire poprečno u predmet obrade nego koso prema smjeru pomaka).

  • Koji se materijali mogu spajati pribijačem?
   • U pravilu se može pribijačem spajati samo drvo i drveni materijali, ukoliko drvo nije pretvrdo. Prirodno drvo i šperploče se lakše spajaju pribijačem, jer vlakna proizvode dodatnu silu stezanja. Drugi drveni materijali kao što je iverica mogu se donekle dobro spajati samo sa spajalicama obloženima smolom.

    Svi tvrdi materijali, kao na primjer metali, kameni materijali, staklo i tvrda plastika, ne mogu se spajati pribijačem.

  • Koliko su pribijači sigurni za korisnika?
   • Pribijači su izrazito sigurni ako se koriste u skladu s njihovom namjenom. Uvijek se trebaju primijeniti na radnom predmetu, s njima se nikad ne smije slobodno „pucati“. Mnogi pribijači iz tog razloga raspolažu sigurnosnom mehanikom koja omogućuje okidanje samo ako je pribijač naslonjen na predmet.

  • Koliko su pištolji za vruće lijepljenje sigurni za korisnika?
   • Pištolji za vruće lijepljenje posjeduju vrlo veliku električnu sigurnost, međutim ne smije ih se ostavljati bez nadzora u uključenom stanju. Zbog visoke temperature topljenja ljepila od 150…180 °C potreban je oprez tijekom primjene, kako bi se izbjegle opekotine.

  • Koji se materijali mogu lijepiti pištoljem za vruće lijepljenje?
   • Svi materijali s upijajućom ili poroznom površinom koji su dovoljno otporni na vrućinu mogu se lijepiti pištoljem za vruće lijepljenje. Tipični materijali su drvo, drveni materijali, kameni materijali i vlaknasti materijali kao što su tkanine, koža i papir.

    Ne mogu se lijepiti materijali s ravnom, neupijajućom površinom kao što je staklo, metal i ravna plastika te plastika koja je osjetljiva na vrućinu npr. polistirenska pjena. U slulaju nedoumice treba napraviti probno lijepljenje.

  • Koji je način postupanja pri bojanju?
   • Prije bojanja

    • Prvo folijom pokrijte pod i sav namještaj i radijatore, te fiksirajte foliju na rubu krep-trakom
    • Dodatno oblijepite sve okvire vrata i prozora, utičnice, prekidače, podne letve itd. krep-trakom
    • Ako se zid treba obojati različitim bojama, možete koristiti krep-traku kao liniju razdvajanja između boja

    Za vrijeme bojanja

    • Počnite s kutovima prostorije
    • Zatim obojajte strop i na kraju preostale zidove

    Ako bojate po takvom postupku i od prozora prema unutrašnjosti prostorije, tj. u smjeru ulaza svjetlosti, optički nestaju svi prijelazi boje i izbjegavate nelijepe sjene.

  • Kada koristim koju vrstu boje?
   • Izbor vrste boje ovisi o području primjene: Želite li lakirati Vaš komad namještaja? Bojate li zidove? Želite li lazurom zaštititi vašu terasu od atmosferskih utjecaja?

    Disperzijske boje:

    Prikladne za premazivanje stropova i zidova (u unutarnjem prostoru). Ove boje dobro prianjaju, izjednačuju se na pločama, gipskartonu ili cementnim podlogama, zatvaraju pore na ožbukanim zidovima i betonu i preferiraju se za premaz tapeta od grubih vlakana i reljefnih podloga.

    Lateks boje:

    Posebne disperzijske boje koje su obično propusne na vodenu paru, međutim vrlo otporne na trošenje, postojane na pranje i neosjetljive prema uobičajenim sredstvima za čišćenje. Primjenjuju se u prvom redu u vlažnim prostorijama, kao što su kupaonica ili praonica, te intenzivno korištenim prostorijama, kao što su garaža ili kuhinja.

    Lazure:

    Šareni lakovi ili druge boje s naročito sitno raspoređenom, malom pigmentacijom. Primjenjuju se u slučaju da treba ostati vidljiva struktura podloge. Lazurama se zaštićuje drvo od klimatskih utjecaja, UV zračenja, te djelomično od gljivica i insekta. Uz pomoć lazura moguće je osigurati izjednačenu boju površine drva. Pri uporabi na betonu, nude mogućnost izjednačenja varijacija boje betonske površine.

    Lakovi:

    Lakovi su obično pokrivajuća premazna sredstva. Poslije sušenja, obloga stvara mat ili sjajni površinski film visoke kvalitete i optike. Lakovi su postojani naprema kemijskim sredstvima i uglavnom se koriste za oblaganje drva, metala, plastike ili mineralnog materijala.

  • Mogu li se drveni dijelovi za vanjsku upotrebu lakirati bezbojnim lakom?
   • U načelu, prozori, drvene daske ili drugi drveni elementi na vanjskom prostoru ne bi trebalo obrađivati bezbojnim lakom.

    Bezbojni lakovi i svjetle lazure ne nude dovoljnu zaštitu od UV zraka. Zbog UV radijacije drvena površina gubi mogućnost nošenja premaza, drvo mijenja svoju boju od smeđe na sivu, premaz dobiva pukotine i odvaja se od drva.

    Bijele, pokrivajuće obloge obično nude najveću postojanost. Na drvenim daskama ili ogradama dokazale se se dovoljno pigmentirane lazure.

  • Što je nivelir i čemu služi?
   • Kod nivelira radi se o mjernom instrumentu za određivanje relativne visine predmeta.

    Projekcijom laserskih linija na zid, laserski nivelir olakšava primjerice precizno vješanje slika, polica ili visećih ormara te točno međusobno usmjeravanje laserskim linijama na zidu.

  • Na što se treba obratiti pažnju prilikom laserskog mjerenja udaljenosti u unutarnjim prostorima?
   • Prostor između mjernog uređaja i izmjerenog predmeta mora biti slobodan od zapreka. Potrebno je pri mjerenju zaobilaziti zapreke.

    Pored toga može doći do neispravnog mjerenja, ako dim ili prašina apsorbiraju mjernu zraku ili je djelomično reflektiraju.

  • Je li laserska radijacija opasna?
   • Laseri koji se koriste u uređajima Bosch mjerne tehnike odgovaraju klasi lasera 2 koja se ocjenjuje bezopasnom. Zbog toga nisu potrebne posebne zaštitne mjere. Međutim, općenito vrijedi pravilo da se laserske zrake, bez obzira na zaštitnu klasu, nikad ne smiju usmijeriti u oči.

  • Koji su transportni troškovi za rezervne dijelove?
   • Kod narudžbi putem internetske trgovine paušalni iznos po nalogu iznosi 4,76 eura (s PDV-om).

    Za svaku narudžbu putem servisnog kontaktnog centra, tj. telefonski, putem elektroničke pošte, dopisa ili telefaksa, zaračunava se paušalni iznos po nalogu od 7,14 eura (s PDV-om).

    U slučaju pošiljke pouzećem dodatno se zaračunava pristojba u visini od 2,50 eura.

  • Imam li pravo na jamstvenu uslugu poslije popravka?
   • Poslije popravka koji se naplaćuje postoji pravo na jamstvo od godinu dana.

  • Zašto ne mogu pronaći ili izabrati neki dio u katalogu rezervnih dijelova?
   • Za to mogu postojati tri razloga:

    1) Radi se o priboru, a ne o rezervnom dijelu. Pregled našeg pribora dobit ćete na stranici Priborili izravno kod vašeg stručnog trgovca.

    2) Željeni dio pripada konstrukcijskom sklopu. U tom slučaju jedino je moguće naručiti cijeli konstrukcijski sklop.

    3) Željeni dio više ne stoji na raspolaganju ili se više ne može dobaviti. Da bi dobili točnije informacije o rokovima isporuke obratite se našem servisnom telefonu.

  • Koja je razlika između rezervnog dijela i pribornog dijela?
   • Rezervni dijelovi su čvrsti sastavni dijelovi električnog alata. Pripadaju u temeljnu opremu alata – bez njih rad nije moguć. Rezervni dijelovi su na primjer: zupčasti remen, vijci, ručke i umeci ugljenih četkica.

    Priborni dijelovi su dogradnje ili dodaci koji proširuju funkcionalnost, a bez kojih se električni alat ipak može sasvim normalno koristiti. Priborni dijelovi su na primjer list pile, kovčeg, dodatne ručke, brusni papir i svrdla.

  • Koliko košta preuzimanje uređaja?
   • Preuzimanje uređaja je besplatno za vijeme jamstvenog roka. Kod popravaka nakon isteka jamstvenog roka obračunaju se jedinstveni transportni troškovi u iznosu od 7,14 eura (s PDV-om).

  • Koliko košta kalibriranje mojih uređaja?
   • Trenutačne cijene možete pročitati u našoj brošuri o usluzi kalibriranja.

  • Kako trebam postupiti kada namjeravam vratiti naručeni rezervni dio?
   • Ukoliko prilikom dostave pošiljke s rezervnim dijelom ustanovite vanjska oštećenja na paketu, odbijte prijam ili prijavite oštećenje kod dostavljača.

    Ukoliko prilikom raspakiranja robe ustanovite vidljive materijalne nedostatke ili ako ste naručili krivi rezervni dio, informirajte nas što prije moguće (najkasnije u roku od 15 dana). U svezi s tim poštujte i naše uvjete isporuke.

    Molimo vas da prije nego što vratite pošiljku svakako zatražite da vam pošaljemo povratnu dokumentaciju s navodom broja dostavnice.

  • Je li besplatno zbrinjavanje starih uređaja, baterija i akumulatora?
   • Da, zbrinjavanje je besplatno. Baterije i akumulatori mogu se zbrinuti u svim posudama GRS (Gemeinsames Rücknahme System - Zajednički sustav povrata). Stare uređaje možete predati kod vašeg stručnog trgovca.

  • Gdje mogu zatražiti popravak svojih uređaja?
   • Vaš neispravni uređaj možete poslati izravno u naš servisni centar. Alternativno postoji mogućnost da ga predate kod lokalnog trgovca ili građevinskog centra.

    Kod izravnog slanja važno je da se popunjeni obrazac naloga za popravak priloži neispravnom uređaju, kako bi se omogućila što brža obrada vašeg naloga.

  • Koji su rokovi od naloga do preuzimanja robe?
   • Ako ste poslali obrazac do 17 sati radnog dana, uređaj se može preuzeti od sljedećeg dana. Naravno, možete odabrati i neki drugi rok preuzimanja.

  • Jesu li registrirani Bosch uređaji, baterije i akumulatori?
   • Registrirani su i Bosch uređaji i baterije. WEEE broj (Waste Electrical and Electronic Equipment) glasi: DE-86520394.

    Registracijski broj za baterije i akumulatore je 21001568.

  • Koliko dugo traje kalibriranje?
   • U Bosch odjelu električnih alata koristimo široku logističku mrežu i optimalno organizirane servisne sustave.

    Isto kao i kod popravka, i kod usluge kalibriranja vrijedi pravilo da će se korisniku vratiti uređaj nakon najviše pet dana.

  • Kako trebam zapakirati uređaj?
   • U principu, treba zapakirati uređaj tako da se za vrijeme transporta ne može oštetiti. Ako za velike uređaje nemate odgovarajuću ambalažu, možete nam se slobodno obratiti putem telefona. Mi ćemo vam tada poslati odgovarajuću kartonsku ambalažu.

    Za daljnje informacije o pakiranju molimo vas da pročitate opće uvjete poslovanja našeg transportnog poduzeća GLS.

  • Postoji li paušalna cijena za popravke?
   • Ne, ali postupamo na sljedeći način:

    U slučaju jamstva popravak je naravno besplatan.

    Poslije isteka jamstva vrijedi sljedeće pravilo:

    Ako troškovi popravka iznose manje od 50 % cijene novog uređaja, popravljamo odmah. Troškovi popravka bit će transparentno prikazani u računu.

    U slučaju troškova popravka iznad 50 % cijene novog uređaja dobit ćete predračun.

    Pored toga, imate mogućnost „ranijeg odobrenja“:

    Odlučujete unaprijed da li ćete odobriti reciklažu uređaja u slučaju da bi cijena popravka bila veća od 50 % ili želite predračun.

    U slučaju da odobrite reciklažu opraštamo vam transportne troškove.

  • Može li se usluga kalibriranja koristiti za sve marke Bosch električnih alata?
   • Bosch usluga kalibriranja ne ovisi o marki; po dogovoru se mogu kalibrirati i svi drugi uređaji, ne samo uređaji naših marki „Bosch“ i „CST/berger“.

  • Što će se dogoditi ako ne prihvatim predračun?
   • Možete odlučiti da li uređaj treba ostati u servisnom centru i tamo se reciklirati, ili želite da vam se vrati. U tom slučaju naplaćuje se pristojba za obradu od 17,85 eura uz dodatak transportnih troškova od 7,14 eura (s PDV-om).

  • Koji su transportni troškovi za popravke?
   • U slučaju jamstva naravno ne nastaju transportni troškovi.

    Za popravke nakon isteka jamstva obračunava se jedinstveni paušal po nalogu od 7,14 eura (s PDV-om).

  • Kako glase moji uvjeti jamstva za privatno korištene uređaje?
   • Jamstvo na novu robu iznosi kod privatnog korištenja 24 mjeseca. Molimo vas da pročitate detaljne informacije u aktualnim uvjetima jamstva.

  • Koliko dugo traje popravak?
   • U pravilu popravljeni uređaj vam se vraća za tri do najviše pet radnih dana.

  • Što je amper?
   • Amper je mjerna jedinica za električnu struju.

  • Koji alat je korisniji, bušilica ili udarna bušilica?
   • Ovisi o svrsi primjene. Hobi majstori preferiraju udarnu bušilicu zbog njene svestranosti, a obrtnici bušilicu zbog njene preciznosti.

  • Što je bit?
   • Pojam je porijeklom iz engleskog jezika i u tehnici vijaka označava potrebni nastavak za uvrtanje odgovarajućeg tipa vijka (ravni prorez, križni prorez, šesterostrani prihvat, Torx itd.). Bit se pričvršćuje u uređaj izravno putem svog šesterostranog prihvata u steznu glavu ili u držač alata koji je sastavni dio uređaja ili je umetnuti priborni dio.

  • Za koji su materijal i za koje oblike radnih predmeta prikladne ekscentarske brusilice?
   • Mogućnost primjene orijentira se po korištenom brusnom sredstvu i univerzalna je. Ekscentarske brusilice se u prvom redu koriste za obradu drva, drvenih materijala i lakiranih površina. S odgovarajućim priborskim alatom ekscentarske brusilice se mogu odlično primjenjivati za radove poliranja. Kod brušenja metala ili kamenih materijala radni je napredak manji.

    Zahvaljujući okrugloj brusnoj ploči koja se isporučuje u različitim stupnjevima tvrdoće moguće je obrađivati gotovo sve oblike radnih predmeta. Obrađivanje oštrih kutova i rubova može prouzrokovati odbrušenje i oštećivanje brusnog tanjura.

  • Koji je osnovni način postupanja pri brušenju?
   • Načelno se počinje grubom granulacijom, te se zatim kod svakog prijelaza odabire finija granulacija. Po pravilu se za svaki sljedeći radni korak odabire dvostruko finija granulacija.

    Primjer: slijed granulacije 40–80–180–360–600–1200

  • Za što su korisne ubodne pile?
   • Ubodne pile sa odgovarajućim listom pile načelno su prikladne za sve materijale koji se mogu piliti.

    Ubodne pile su naročito prikladne za složene radove sa zavojitim rezanjem u svim materijalima. Među svim pilama raspolažu najvećim izborom univerzalnih i specijaliziranih listova pile.

  • Što se podrazumijeva pod litij-ionskim akumulatorima?
   • Litij-ionski akumulatori se temelje na novoj tehnologiji pri kojoj se primjenjuje litij kao sastavni dio elektroda. Načelno se razlikuju od akumulatora na bazi nikla i s naponom ćelija od 3,6 V imaju trostruko napon ćelija od nikal-kadmijskih akumulatora. Potrebno je manje akumulatorskih ćelija, čime električni alat može biti manji i lakši ili pri istoj veličini snažniji. Pored znatno manjeg samopražnjenja, litij-ionski akumulatori za razliku od nikal-kadmijskih akumulatora ne posjeduju efekt memorije.

  • Gdje ću pronaći odgovarajući rezervni dio za moj električni alat?
   • U katalogu rezervnih dijelova naći ćete eksplozijske crteže naših uređaja iz zadnjih 25 godina. Tu možete sasvim jednostavno identificirati vaš potrebni rezervni dio. Pripremite proizvodni broj uređaja ili njegov trgovački naziv. Da bi brzo pronašli rezervni dio, potrebno je unijeti navedene podatke.

  Upute projekta 1 - 15 od 81

   Niste našli pitanje?

   Pitajte nas osobno i rado ćemo vam pomoći.

   Osobno savjetovanje

   Kod pitanja u svezi s našim proizvodima i primjenama
   : +385/1-295-80-55
   Nedjelja: 8–14 sati

   Obrazac za kontaktiranje


   Pravne napomene

   Bosch ne preuzima odgovornost za cjelovitost i ispravnost postavljenih uputa. Osim toga Bosch upozorava da se ove upute primjenjuju na vlastitu odgovornost. Molimo Vas da poduzmete sve mjere kako bi osigurali vašu sigurnost.

    

   Savjeti o uporabi

   Kod pitanja u svezi s našim proizvodima i primjenama

   pon-pet: 8h-16h


   Traženje trgovaca

    
    
    
   HR
   Zapamti
   Zapamćeno
   Kupite sada
   Vrati filtar
   Prikaži filtar
   Ukloni filtar
   Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
   Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
   Prikaži daljnje proizvode
   Ukloni daljnje proizvode
   Ukloni varijante artikla
   Prikaži varijante artikla
   Zatvori savjet za primjenu
   Otvori savjet za primjenu
   Pročitajte izvještaj doživljaja
   Zatvori izvještaj doživljaja
   Ukloni detaljni popis materijala
   Prikaži detaljni popis materijala
   Usporedni popis
   Proizvodi
   Proizvod
   Prikaži daljnje preporuke
   Ukloni daljnje preporuke