• Mogu li se bušiti svi materijali istim brojem okretaja?