• Može li se usluga kalibriranja koristiti za sve marke Bosch električnih alata?