• Je li besplatno zbrinjavanje starih uređaja, baterija i akumulatora?