• Mogu li se drveni dijelovi za vanjsku upotrebu lakirati bezbojnim lakom?