• Koji se materijali mogu lijepiti pištoljem za vruće lijepljenje?