• Koliko su pištolji za vruće lijepljenje sigurni za korisnika?