• Na što se treba obratiti pažnju kod podizanja blanje?