• Na što se treba obratiti pažnju kod prislanjanja blanje?